Preview Subtitle for 10000 Bc


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:08,527 --> 00:01:13,487
Samo vreme moe da nam pokae
ta je istina a ta je legenda.

3
00:01:14,533 --> 00:01:17,775
Neke istine ne
preivljavaju vekove.

4
00:01:17,953 --> 00:01:21,946
Ali legenda o detetu plavih
oiju e iveti veno...

5
00:01:22,124 --> 00:01:26,584
...i aputae je sva etiri
vetra Velikih belih planina.

6
00:01:27,629 --> 00:01:32,464
Mi, Jagali, bili smo lovci
na najmonije od svih zveri...

7
00:01:32,634 --> 00:01:34,249
...manake.

8
00:01:34,636 --> 00:01:36,672
Ali na svet je poeo
da se menja.

9
00:01:37,306 --> 00:01:40,343
Manaci su poeli da sve
kasnije dolaze u nau dolinu...

10
00:01:40,559 --> 00:01:44,051
...a ponekad uopte nisu dolazili.

11
00:01:44,271 --> 00:01:46,307
Nai lovci su postali
uznemireni.

12
00:01:46,481 --> 00:01:49,518
Na narod je poeo da gladuje.

13
00:01:53,155 --> 00:01:54,986
Samo jedna od nas...

14
00:01:55,157 --> 00:01:59,366
...ona koju smo zvali "Stara
Majka", poslednja svoje vrste...

15
00:01:59,578 --> 00:02:02,991
...samo ona je mogla da govori
sa duhovima zemlje...

16
00:02:03,165 --> 00:02:06,657
...i da trai mudrost Oeva
da bi spasila na narod.

17
00:02:12,716 --> 00:02:15,378
Mnogo puta je pitala...

18
00:02:15,594 --> 00:02:21,385
...dok joj jedne noi nisu
odgovorili i poslali znak.

19
00:02:24,519 --> 00:02:28,853
Znak poetka kraja.

20
00:02:29,024 --> 00:02:33,108
Nali smo je u planinama.
Drala se za mrtvu enu.

21
00:03:02,641 --> 00:03:04,222
Oevi su je poslali.

22
00:03:25,539 --> 00:03:31,079
Dola je da nam pria o
etvoronogim demonima...

23
00:03:31,253 --> 00:03:34,745
...koji e doneti kraj naeg sveta.

24
00:03:36,299 --> 00:03:41,635
Doi e u nau dolinu kada...

25
00:03:42,264 --> 00:03:45,472
...krenemo u poslednji lov.

26
00:03:46,560 --> 00:03:49,802
Ali ne plaite se.

27
00:03:50,814 --> 00:03:55,478
Iz tog lova ustae ratnik...

28
00:03:55,652 --> 00:04:00,237
...a ovo e biti njegova ena.

29
00:04:00,407 --> 00:04:03,695
Oni e nas povesti u novi ivot...

30
00:04:03,869 --> 00:04:09,034
...u kom Jagali vie nee
znati za glad.

31
00:04:13,211 --> 00:04:14,496
Te noi...

32
00:04:14,671 --> 00:04:18,664
...Stara Majka nije videla lice
ratnice o kojoj je govorila...

33
00:04:18,842 --> 00:04:21,299
...ali je znala da je
dete plavih oiju...

34
00:04:21,928 --> 00:04:24,920
...blagoslov koji mora
da zatiti.

35
00:04:25,724 --> 00:04:29,308
Za na narod
ona je bila Evolet...

36
00:04:29,478 --> 00:04:31,935
...obeanje ivota.

37
00:04:32,105 --> 00:04:36,519
Za deaka po imenu D'Leh
bila je mnogo vie od toga.

38
00:04:52,292 --> 00:04:56,331
Samo jedan Jagal nije verovao
u proroanstvo Stare Majke:

39
00:04:56,505 --> 00:04:59,212
Deakov otac...

40
00:04:59,382 --> 00:05:03,671
...onaj koji je nosi belo koplje
i zvidao znak za poetak lova.

41
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles