Preview Subtitle for Bail Enforcers


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:45,425 --> 00:01:48,631
Ловци на глави

3
00:01:57,647 --> 00:02:00,054
Е, не е ли просто чудесно?

4
00:02:00,108 --> 00:02:03,559
Друг прекрасен ден от живота ми
като ловец на глави, предполагам.

5
00:02:03,611 --> 00:02:05,604
Да видим, какво имаме тук?

6
00:02:05,655 --> 00:02:11,076
Мафиотски бос. Проверка.
Пистолет, насочен към главата ми. Проверка.

7
00:02:11,119 --> 00:02:14,619
Ние сме в изоставен склад. Перфектно.

8
00:02:15,749 --> 00:02:17,457
И, ох, да...

9
00:02:17,501 --> 00:02:19,540
...облечена съм с ученическа униформа,

10
00:02:19,586 --> 00:02:21,129
така трябва да бъдем в петък.

11
00:02:21,171 --> 00:02:25,465
Петък ли е вече? План "А" е в действие.

12
00:02:26,969 --> 00:02:31,263
Човече, трябва да намерим нов начин
да плащаме сметките. Гадно е.

13
00:02:31,307 --> 00:02:33,051
Като говорим за нещата...

14
00:02:33,101 --> 00:02:34,927
...този човек на земята е Чейс.

15
00:02:34,978 --> 00:02:36,520
Той е моят партньор.

16
00:02:36,563 --> 00:02:39,682
Ако не е във безсъзнание,
щеше да ме спаси сега,

17
00:02:39,733 --> 00:02:42,520
или най-малкото, ше направи нещо.

18
00:02:42,569 --> 00:02:44,858
Това е Ридли. Нашият бос.

19
00:02:45,572 --> 00:02:47,066
Той не е толкова странен като Чейс,

20
00:02:47,115 --> 00:02:50,983
Но сега той ми е най-добрият шанс
да не умра днес.

21
00:02:52,454 --> 00:02:59,122
Така,ако всички започнем да стреляме,
може би един от нас ще изпълзи жив.

22
00:02:59,170 --> 00:03:02,005
Или ще направиш нещо умно,да вземеш парите.

23
00:03:02,048 --> 00:03:04,586
Както казах, не мога да направя това.

24
00:03:04,634 --> 00:03:07,207
- Аз мога.
- Какво?

25
00:03:07,261 --> 00:03:11,176
Така или иначе съм в затвора, или мъртъв.

26
00:03:11,224 --> 00:03:13,798
Така че ще тръгна оттук
с тази торба с пари...

27
00:03:13,852 --> 00:03:16,853
...и ще ви оставя да се застреляте помежду си.

28
00:03:16,897 --> 00:03:20,729
Марио! Ако вземеш тази торба, ще я убия.

29
00:03:20,776 --> 00:03:23,101
Давай, застреляй кучката.

30
00:03:23,153 --> 00:03:25,276
Марио, правиш ситуацията по-лоша.

31
00:03:27,241 --> 00:03:29,198
Моля, недей.

32
00:03:29,243 --> 00:03:31,152
Наблюдавай ме.

33
00:03:32,288 --> 00:03:36,658
10 часа по-рано

34
00:03:44,759 --> 00:03:46,918
- На колко сме?
-На четири.

35
00:03:46,970 --> 00:03:48,168
- На четири?
-Да.

36
00:03:48,221 --> 00:03:52,266
- О, Боже мой.Тя изглежда сякаш е направила 20.
- Не, това е за една минута.

37
00:03:52,309 --> 00:03:55,226
-Просто ще кажа на хората,че сме на 20.
-Така ли?

38
00:03:55,270 --> 00:03:58,936
-Ами, ще те архивират.
- Китката ме боли. отказвам се.

39
00:03:59,942 --> 00:04:01,894
- Ох, боже.
- Какво?

40
00:04:01,944 --> 00:04:07,187
Да.Вероятно ще оставя
ударите, и ще тръгна за клиниката.

41
00:04:07,241 --> 00:04:10,657
- Впечатляващо, внушително и...
- Боли ме ръката, боли ме ръката.

42
00:04:10,703 --> 00:04:12,779
- Готов ли си?
- Ти си. Хайде.

43
00:04:13,998 --> 00:04:16,786
- Близо си до лицето ми.
- Е, гледай го.

44
00:04:16,835 --> 00:04:19,123
- Ей, как си?
- О, ей. Добре. А ти?

45
00:04:19,170 --> 00:04:20,748
- Много добрe, благодаря ти.
-Добре.

46
00:04:20,797 --> 00:04:23,549
Търся фитнес пак
[...]
Everything OK? Download subtitles