Preview Subtitle for Wrestled


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,171 --> 00:00:04,924
Ne kapiram. Ko bi hteo
mene da ubije.

2
00:00:05,424 --> 00:00:08,177
Nismo sigurni. Ali na쉏 izvori
veruju da vam je 엍vot ugro엁n.

3
00:00:08,385 --> 00:00:09,762
-Za쉞itiemo...
-"Na쉏 izvori"?

4
00:00:09,970 --> 00:00:13,098
둻a je ovo, vladina prismotra?
Pratite me?

5
00:00:13,307 --> 00:00:15,893
G eng, va쉆 slika je
danas iza쉕a u Metrou.

6
00:00:16,060 --> 00:00:18,270
Zato 쉞o sam sadio drvee.

7
00:00:19,188 --> 00:00:23,275
G eng, pro쉕e nedelje
desila su se etiri brutalna ubistva.

8
00:00:23,484 --> 00:00:25,110
Ono 쉞o ih povezuje

9
00:00:25,277 --> 00:00:28,071
jeste injenica da su slike
엛tava iza쉕e u Metrou na dan
kada su ubijeni.

10
00:00:28,280 --> 00:00:30,657
I gradonaelnikova slika je u
Metrou danas. Da li njega uznemiravate?

11
00:00:30,866 --> 00:00:34,828
-G eng, poku쉆vam da vam
pomognem. -Nemam novca niti
neprijatelje.

12
00:00:34,995 --> 00:00:38,582
Ko bi 엁leo mene da ubije?
Ovo je ludo.

13
00:00:39,208 --> 00:00:41,877
둻a emo ako ga Deril ne
ubedi da se pritaji?

14
00:00:42,044 --> 00:00:45,505
Pratiemo ga, pa ako ga
demon napadne, uni쉞iemo ga.

15
00:00:45,714 --> 00:00:48,008
Neko nam se vratio i
opasniji je nego ikad.

16
00:00:48,216 --> 00:00:49,843
Dobar je oseaj 쉞o sam
se vratila.

17
00:00:50,010 --> 00:00:52,346
To je najbolji nain da sve
ovo oko Kola ostavim iza sebe.

18
00:00:52,554 --> 00:00:55,182
To je pravi preokret.

19
00:00:55,390 --> 00:00:57,559
-Kako to misli?
-Pa,

20
00:00:57,726 --> 00:01:00,896
sve do pro쉕e nedelje,
bila si tiha

21
00:01:01,062 --> 00:01:04,441
i nezainteresovana za
demone. A sada...

22
00:01:04,649 --> 00:01:06,943
Vratila sam se. Zlikovci, uvajte se.

23
00:01:07,110 --> 00:01:09,321
Toliko si lo쉆 da nismo sigurne
ko su lo쉏 momci.

24
00:01:09,529 --> 00:01:13,658
Pa, barem znamo ko je
sledea 엛tva.

25
00:01:14,451 --> 00:01:15,619
-ao.
-ao.

26
00:01:15,785 --> 00:01:19,247
-Jesi li ne쉞o izvukao iz njega?
-Samo migrenu. Toliko o tome.

27
00:01:19,456 --> 00:01:21,291
To je to, pustie ga?

28
00:01:21,499 --> 00:01:24,210
Nemam izbora. Odbio
je za쉞itu.

29
00:01:24,377 --> 00:01:26,546
Fibi, jesi li sigurna da si njega
videla kako ga napadaju

30
00:01:26,713 --> 00:01:28,131
-u tvojoj viziji?
-O, da.

31
00:01:28,506 --> 00:01:31,343
To se desilo nou, pa ga
ne mo엁mo pustiti.

32
00:01:31,509 --> 00:01:34,304
Dobro. Razdvojiemo se.

33
00:01:34,471 --> 00:01:37,348
Prvi koji vidi demona neka vie
"uni쉞enje". Hajdemo.

34
00:01:38,000 --> 00:01:41,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

35
00:01:55,950 --> 00:01:58,870
Nevini i uliice. Zar
nikada nee nauiti?

36
00:01:59,037 --> 00:02:01,664
Da, znam. Hajdemo.

37
00:02:11,549 --> 00:02:13,342
둻a dodjavola?

38
00:02:19,182 --> 00:02:21,184
-Opet ti?
-Umukni. Spusti glavu.

39
00:02:30,818 --> 00:02:32,945
둻a se desilo? Za쉞o si ga
pustila da ode?

40
00:02:33,571 --> 00:02:35,698
Znam tog demona.

41
00:02:36,949 --> 00:02:38,826
Izlazila sam sa njim.

42
00:03:35,009 --> 00:03:38,262
Mislim da je gotovo, Pajper.
Mrtvo.

43
00:03:38,429 --> 00:03:41,056
Ne. Nije ba skroz.

44
00:03:41,223 --> 00:03:43,434
Pajper zaliva kada je
nervozna.

45
00:03:43,601 --> 00:03:46,312
Nema zbog ega da bude
nervozna. e
[...]
Everything OK? Download subtitles