Preview Subtitle for Mike Molly The Wedding Year 2012 Slo 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,623 --> 00:00:04,785
Videli ste v Mike & Molly:
Tati?

2
00:00:04,786 --> 00:00:06,820
Asi by si sa mala drža
ïalej od našeho domu.

3
00:00:06,822 --> 00:00:08,005
Tvoj ex-manžel je v meste,

4
00:00:08,007 --> 00:00:09,356
a prespí u nás.

5
00:00:09,358 --> 00:00:11,658
- Takže Jack je tu?
Myslím, že väèšinu recepcie strávim tým,

6
00:00:11,660 --> 00:00:13,276
že sa budem snaži udrža

7
00:00:13,278 --> 00:00:15,329
maminu nohu od otcovej prdele.

8
00:00:15,331 --> 00:00:17,581
Toto je moja svadba,

9
00:00:17,583 --> 00:00:20,300
a to znamená, že nikto nemôže by
praštenejší než ja.

10
00:00:20,302 --> 00:00:22,252
Zdá sda, že ich budeme musie
trošku povoli.

11
00:00:22,254 --> 00:00:24,388
Nie nebudete...
Musím zhodi len pár kilo

12
00:00:24,390 --> 00:00:25,505
do svojej cie¾ovej váhy,

13
00:00:25,507 --> 00:00:27,341
a chystám sa tie posledné tri kilá zhodi.....

14
00:00:27,343 --> 00:00:28,259
...skôr ako poviete švec.

15
00:00:28,260 --> 00:00:30,093
Tie tri kilá sa a budú drža ako klieš.

16
00:00:30,095 --> 00:00:32,262
Nezabudni sem tam vyskoèi zo sedla.

17
00:00:32,264 --> 00:00:34,264
Hýba sa hore dole a zdvíha prdel.

18
00:00:35,400 --> 00:00:36,933
Molly!
Mike!

19
00:00:39,571 --> 00:00:41,638
Poèuj, nemusíš sa snaži natlaèi

20
00:00:41,640 --> 00:00:43,590
do svadobných šatov,
aby si sa mi páèila.

21
00:00:43,592 --> 00:00:46,777
Pre mòa si aj tak najkrajšia žena na svete.

22
00:00:46,779 --> 00:00:49,096
Milujem a.

23
00:00:49,098 --> 00:00:50,330
Aj aj a milujem.

24
00:00:51,565 --> 00:00:53,050
Milujem a Christina.

25
00:00:53,052 --> 00:00:54,534
Aw...

26
00:00:54,536 --> 00:00:56,336
To je milé.

27
00:00:57,338 --> 00:00:58,955
Povedal som tej ženskej že ju milujem,

28
00:00:58,957 --> 00:01:00,407
vylial som si pred òou srdce,

29
00:01:00,409 --> 00:01:02,342
a ona ho zomlela v mlynèeku na mäso.

30
00:01:02,344 --> 00:01:03,593
Možno a len nepoèula.

31
00:01:03,595 --> 00:01:05,345
Ale prosím a!
Poèula ma celá reštaurácia.

32
00:01:05,347 --> 00:01:07,514
Zberaè riadu ma cestou von objal!

33
00:01:07,516 --> 00:01:09,099
Nemyslím si, že by sme boli s Vincom pristarí

34
00:01:09,101 --> 00:01:10,801
na tradiènú svadbu, a èo ty?

35
00:01:10,803 --> 00:01:12,719
Musíš svojej matke poveda,
aby z toho vycúvala.

36
00:01:12,721 --> 00:01:14,471
Neviem preèo sa v poslednej dobe
tak hrnie do vydaja.

37
00:01:14,473 --> 00:01:16,023
Povedz jej to sám!

38
00:01:16,025 --> 00:01:19,109
Ako mám svojej snúbenke poveda,
že som stále ženatý?

39
00:01:19,111 --> 00:01:20,777
Èože?!

40
00:01:20,779 --> 00:01:23,480
Ty sukin syn.
Mami!

41
00:01:23,482 --> 00:01:25,148
Niè nepodpíšem kým mi nevráti

42
00:01:25,150 --> 00:01:28,268
tých desa tisíc èo mi dåži.

43
00:01:28,270 --> 00:01:29,903
Zobrali by ste $3,000?
Osem!

44
00:01:29,905 --> 00:01:30,904
Pä, a môžete ho

45
00:01:30,906 --> 00:01:32,205
znova kopnú do gulí. Dohoda!

46
00:01:32,207 --> 00:01:34,374
Teda! Dúfam, že vieš èo robíš!

47
00:01:34,376 --> 00:01:36,443
Priženi sa do takej bláznivej rodiny.

48
00:01:36,445 --> 00:01:39,346
Margaret,
vrátiš sa už do postele?

49
00:01:42,450 --> 00:01:44,751
Nazdar mladý.
Nepoèul som prís.

50
00:01:49,674 --> 00:01:53,093
Tak tu je
[...]
Everything OK? Download subtitles