Preview Subtitle for Nanga Parbat Year 2010 Slv 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:23,360 --> 00:02:26,477
JULIJ 1968, PRVI VZPON,
HEILIGKREUZKOFEL, DOLOMITI

3
00:02:30,400 --> 00:02:36,430
Reinhold!
ஸ்e pet metrov vrvi je! Pazi!

4
00:02:43,520 --> 00:02:50,392
Ni je veழூ!
- ஸ்e malo, ஞுe par metrov!

5
00:02:51,360 --> 00:02:53,590
Ni je veழூ!

6
00:03:01,400 --> 00:03:03,550
Stoj!

7
00:03:06,520 --> 00:03:12,390
Prekleto!
Brez varovala v steni.

8
00:03:26,520 --> 00:03:30,559
Norec! Res si zmeஞுan.

9
00:03:33,520 --> 00:03:38,355
Ubil se boஞு in mene tudi.
- Ni ஞுlo veழூ nazaj. Samo naprej.

10
00:03:38,400 --> 00:03:43,428
றe bi padel, bi me potegnil
s sabo. -Nisem. Naj bi skoழூil?

11
00:03:43,520 --> 00:03:47,433
Nazaj ni ஞுlo. -Ne maraஞு klinov.
- Prosto plezanje je zakon!

12
00:03:47,520 --> 00:03:52,594
Smrtno nevarno pa tudi.
- Saj ni treba, da si z mano.

13
00:03:53,360 --> 00:03:58,514
Delaஞு po svoje, jaz pa izpadem
tepec. Veஞு, da je ஞுlo za Ias.

14
00:04:01,360 --> 00:04:07,469
Precej.
Kaj pa naju ழூaka zdaj?

15
00:04:09,280 --> 00:04:12,511
Nekaj, kar ni storil ஞுe nihழூe.

16
00:04:28,440 --> 00:04:32,479
Spominska odprava Sigija Lய்wa
na Nanga Parbat,

17
00:04:33,520 --> 00:04:39,390
se je 27. junija Ietos
konழூala z osvojenim vrhom.

18
00:04:41,440 --> 00:04:48,596
Rupalsko steno, visoko 4500 m,
najviஞுjo steno na svetu,

19
00:04:49,400 --> 00:04:53,473
smo osvojili
pod mojim vodstvom.

20
00:05:09,400 --> 00:05:16,351
௩al je ta dose௱ek zasenழூilo
samovoljno obnaஞுanje tistih,

21
00:05:17,320 --> 00:05:21,359
ki se niso dr௱ali navodil
iz baznega tabora.

22
00:05:21,440 --> 00:05:26,560
Katastrofa, ki je sledila,
je posledica pobalinstva,

23
00:05:27,320 --> 00:05:30,471
ki ga Himalaja ne dopuஞுழூa.

24
00:05:33,320 --> 00:05:38,348
Je bilo nepremiஞுljeno
preழூenje gore naழூrtovano?

25
00:05:38,440 --> 00:05:43,275
Sta zagnanost in Iasten interes
prevladala nad kolegialnostjo?

26
00:05:43,320 --> 00:05:47,393
Je eden brat oslabljen
zaostal pred vrhom,

27
00:05:47,440 --> 00:05:53,549
moழூnejஞுi pa je sestopil...
- To ni res! -In se reஞுil?

28
00:05:55,320 --> 00:06:00,348
Nikoli ne bomo vedeli.
Moje delo ni, da ocenim,

29
00:06:00,440 --> 00:06:06,390
kakஞுna je krivda
Reinholda Messnerja.

30
00:06:07,320 --> 00:06:10,392
To breme bo nosil
do svoje smrti.

31
00:06:10,440 --> 00:06:14,513
Dr. Herrligkoffer
ne govori resnice!

32
00:06:15,320 --> 00:06:20,474
Kako se poழூutite zaradi brata?
- Se poழூutite krivega?

33
00:06:37,320 --> 00:06:41,438
MAJ 1957. ST. PETER,
DOLINA VILLNலுSS, JU௩NA TIROLSKA

34
00:06:43,320 --> 00:06:47,518
Najte௱ji del je na vrhu.
- Tudi vstop ni Iahek.

35
00:06:48,440 --> 00:06:54,390
Ampak zgoraj bi naju Iahko kdo
videl in bova imela te௱ave.

36
00:07:13,320 --> 00:07:15,515
Bog daj. -Pazi zdaj.

37
00:07:29,400 --> 00:07:36,431
Pa ravno uழூiteljeva fanta.
Kaj poழூneta tukaj?

38
00:07:38,400 --> 00:07:44,555
Zid je kriv. Na poti nama je.
- Kaj pa poreழூeஞு ti? -Ne vem.

39
00:07:45,400 --> 00:07:51,555
Ne veஞு? Kdor nima mnenja,
naj drugemu slepo ne sledi.

40
00:07:52,320 --> 00:07:56,359
Pokopaliஞுழூe ni plezaliஞுழூe.
றe ௱e ne spoஞுtujeta mrtvih,

41
00:07:56,440 --> 00:08:01,514
dajta vsaj ௱ive. Pomislita
na ௱alost svojih starஞுev,

42
00:08:02,280 --> 00:08:06,432
ழூe vaju bosta naஞுla
polomljena v vzno௱ju zi
[...]
Everything OK? Download subtitles