Preview Subtitle for Star Wars The Clone Wars A Sunny Day In The Void Year 2012 Cze 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,150 --> 00:00:07,500
starwars.cz uvநூdங்:
STAR WARS: Klonovளூ vநூlky


2
00:00:11,250 --> 00:00:15,000
Kdy௱ se vஞுe zdநூ beznadக்jnளூ,
opravdovன் hrdina dநூvநூ nadக்ji.


3
00:00:16,418 --> 00:00:18,050
Tajnளூ zbranக்!

4
00:00:18,051 --> 00:00:23,838
Rada Jedi vyslala oddங்l droidவ் na zoufalou
misi na palubu kல்i௱nங்ku Separatistவ்.


5
00:00:23,839 --> 00:00:26,604
Pod vedenங்m plukovnங்ka Meebura Gascona

6
00:00:26,605 --> 00:00:30,272
droidi uspக்li a ukradli
stக்௱ejnங் kந்dovacங் modul.


7
00:00:30,273 --> 00:00:35,081
Nynங் musங் plukovnங்k s droidy
vrநூtit modul do chrநூmu Jediவ்,


8
00:00:35,082 --> 00:00:41,000
kde prolomங் kந்dovநூnங் Separatistவ் a odhalங்
hrozங்cங் teroristickளூ spiknutங் vவ்ழூi Republice.


9
00:00:43,750 --> 00:00:47,900
Jak dlouho jeஞுtக், ne௱ bude
mளூ velங்cங் centrum opravenளூ?

10
00:00:49,578 --> 00:00:52,349
Tak jo, dobல்e.

11
00:00:52,350 --> 00:00:57,500
Myslel jsem, jak dlouho jeஞுtக்,
ne௱ bude BZ opravenன்?

12
00:00:58,501 --> 00:01:04,929
Tak si pohnக்te! Tenhle kந்dovacங் modul
musங்me dopravit Republice co nejdல்ங்v!

13
00:01:05,000 --> 00:01:08,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

14
00:01:27,747 --> 00:01:29,900
BZ, u௱ ti je lங்p!

15
00:01:29,901 --> 00:01:35,701
WACu, co dக்lநூஞு tady vzadu?
Kdo pilotuje loஞ்?

16
00:01:35,702 --> 00:01:37,850
Mநூm dobrou a ஞுpatnou zprநூvu, plukovnங்ku.

17
00:01:37,851 --> 00:01:43,750
Ta ஞுpatnநூ: Skenery zachytili obrovskளூ
ledovளூ objekty, komety, ல்ங்tங்cங் se na nநூs.

18
00:01:43,751 --> 00:01:46,000
Co௱e... Co?

19
00:01:46,001 --> 00:01:48,567
Pro vஞுechno na svக்tக்,
a ta dobrநூ?

20
00:01:48,568 --> 00:01:52,070
Budete mங்t dobrன் dவ்vod,
pokud bude mise neழ்spக்ஞுnநூ.

21
00:01:52,071 --> 00:01:53,995
Z cesty...

22
00:02:06,402 --> 00:02:09,000
Rychle!
Dostaத் nநூs z hyperprostoru!

23
00:02:20,800 --> 00:02:22,750
Pozor!

24
00:02:35,250 --> 00:02:37,855
Napநூjecங் systளூm lodi vypadl.

25
00:02:37,856 --> 00:02:40,294
To vidங்m!

26
00:02:43,000 --> 00:02:45,552
ழுங்kநூ, ௱e to opravங்.

27
00:03:05,654 --> 00:03:07,973
Hups, doprava...

28
00:03:20,640 --> 00:03:24,600
Pomocnநூ energie byla obnovena,
ale nenங் to dost, abychom mohli letக்t!

29
00:03:24,601 --> 00:03:27,646
Potல்ebujeme okam௱itக்
obnovit hlavnங் motivநூtory!

30
00:03:27,647 --> 00:03:30,000
Na to kaஞுlete.
Potல்ebujeme motory!

31
00:03:30,001 --> 00:03:32,239
Pல்esnக் to ல்ங்kநூm!

32
00:03:43,450 --> 00:03:45,381
Jsou ழூங்m dநூl vக்tஞுங்.

33
00:03:46,437 --> 00:03:49,251
No tak, vy vஞுivங் mechovளூ!

34
00:03:53,900 --> 00:03:58,230
- Plukovnங்ku, mங்ல்ங்me k tளூ kometக்!
- Pல்ipravte se!

35
00:04:02,438 --> 00:04:04,850
Motory zase naskoழூili!

36
00:05:07,500 --> 00:05:11,395
Pல்iஞுli jsme o stabilizநூtory
a hlavnங் ovlநூdநூnங் motoru.

37
00:05:12,698 --> 00:05:16,000
Budeme muset pல்istநூt
na tநூmhletளூ planetக்.

38
00:05:17,846 --> 00:05:20,500
Co je to za planetu?
Nepatல்ங் Separatistவ்m?

39
00:05:20,501 --> 00:05:24,876
- Koho to zajங்mநூ?
- Mக்! Nesmங்me ohrozit misi!

40
00:05:24,877 --> 00:05:27,627
Myslங்m, ௱e u௱ se stalo, pane.

41
00:05:51,250 --> 00:05:54,285
Havarujeme!

42
00:06:20,300 --> 00:06:24,000
Myslங்m, ௱e jsem si roztrhl pல்ed௱aludek.

43
00:06:51,299 --> 00:06:55,500
Dostali jste nநூs do
pக்knன்ho prவ்ஞுvihu, mechovளூ.

44
00:06:58,159 --> 00:07:05,025
Koukejte. Jedinளூ, co databநூze ல்ங்kநூ:
Abafar. Informace o plane
[...]
Everything OK? Download subtitles