Preview Subtitle for Wall Street Warriors


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:35,400 --> 00:01:37,000
Mijn leven vervaagt...

2
00:01:38,240 --> 00:01:39,960
het zicht vertroebelt.

3
00:01:40,640 --> 00:01:42,880
Mij resten nog slechts herinneringen.

4
00:01:44,480 --> 00:01:46,760
Ik herinner me... een tijd van chaos...

5
00:01:49,000 --> 00:01:51,320
vergane dromen... verwoest land.

6
00:01:53,440 --> 00:01:56,480
Maar 't best herinner ik mij
de Vrijbuiter van de Weg...

7
00:01:58,240 --> 00:02:00,240
de man, die we Max noemden.

8
00:02:01,320 --> 00:02:05,160
Om te begrijpen wie hij was,
moet men teruggaan in 'n andere tijd...

9
00:02:05,920 --> 00:02:08,800
toen de wereld door olie
werd aangedreven...

10
00:02:09,160 --> 00:02:12,840
en in de woestijnen steden
van staal en pijpleidingen ontsproten.

11
00:02:15,600 --> 00:02:17,440
Nu verdwenen... weggevaagd !

12
00:02:18,880 --> 00:02:22,840
Om reeds lang vergeten redenen,
trokken twee machtige stammen...

13
00:02:23,600 --> 00:02:26,880
ten strijde en ontketenden
een alles verzwelgende vuurzee.

14
00:02:27,400 --> 00:02:31,240
Zonder brandstof waren ze niets.
Alles stortte als een kaartenhuis in.

15
00:02:31,840 --> 00:02:34,800
De denderende machines
sputterden en stopten.

16
00:02:37,760 --> 00:02:40,960
Hun leiders praatten...
en praatten... en praatten...

17
00:02:45,160 --> 00:02:47,760
maar niets kon de lawine tegenhouden.

18
00:02:49,200 --> 00:02:52,080
Hun wereld verbrokkelde...
de steden explodeerden.

19
00:02:54,400 --> 00:02:56,400
'n Wervelwind van plundering...

20
00:02:57,040 --> 00:02:58,840
'n vuurzee van angst.

21
00:03:00,120 --> 00:03:02,120
Men stond elkaar naar het leven.

22
00:03:04,480 --> 00:03:07,360
Op de weg heerste
de "witte streep nachtmerrie".

23
00:03:08,400 --> 00:03:10,960
Alleen zij, mobiel genoeg om te schooien...

24
00:03:11,200 --> 00:03:14,040
hard genoeg om te plunderen,
zouden overleven.

25
00:03:14,720 --> 00:03:17,200
De benden beheersten de autowegen...

26
00:03:17,880 --> 00:03:20,680
bereid oorlog te voeren om 'n tank benzine.

27
00:03:22,400 --> 00:03:24,800
En in deze maalstroom van verval...

28
00:03:25,600 --> 00:03:28,000
werden gewone mensen verpletterd.

29
00:03:28,840 --> 00:03:30,360
Mannen als Max...

30
00:03:31,040 --> 00:03:32,720
de vrijbuiter Max.

31
00:03:35,560 --> 00:03:38,600
Bij 't gebrul van 'n motor verloor hij alles...

32
00:03:43,840 --> 00:03:46,120
en werd een omhulsel van 'n mens...

33
00:03:46,360 --> 00:03:48,640
een opgebrande, wanhopige man...

34
00:03:49,400 --> 00:03:52,240
opgejaagd door de demonen
uit zijn verleden.

35
00:03:54,320 --> 00:03:56,720
'n Man, die de woestenij in trok.

36
00:03:59,320 --> 00:04:02,200
En hier was het...
op deze vermaledijde plek...

37
00:04:05,800 --> 00:04:08,000
dat hij weer leerde te leven.

38
00:10:16,000 --> 00:10:18,480
Doe die slang geen kwaad ! Leg 'm neer...

39
00:10:19,120 --> 00:10:21,120
zachtjes... voorzichtig...

40
00:10:22,480 --> 00:10:23,920
Nu die staaf.

41
00:10:26,880 --> 00:10:28,120
Je buks.

42
00:10:29,280 --> 00:10:31,120
Leg neer. Draai je om.

43
00:10:44,560 --> 00:10:47,520
't Schijnt dat ik wat benzine
te pakken heb, h.

44
00:10:48,120 --> 00:10:49,200
V-8 ?

45
00:10:50,000 --> 00:10:52,800
Geboobytrapped.
Kom aan
[...]
Everything OK? Download subtitles