Preview Subtitle for Vegas Strip


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
сУБТИТЛЕС ДОВНЛОАДЕД ФРОМ ВВВ.оПЕНсУБТИТЛЕС.ОРГ

2
00:00:34,091 --> 00:00:35,827
лАС жЕГАС.

3
00:00:35,915 --> 00:00:40,139
бЫЕН ХОЛДЕР П СИНЕ ХЕММЕЛИГХЕДЕР.
мЕН ИККЕ ЛНГЕРЕ.

4
00:00:40,307 --> 00:00:43,619
нУ СКАЛ и СЕ ХЖОРФОР.

5
00:00:43,787 --> 00:00:47,099
тХЕ фЕТИСХ АНД фАНТАСЫ бАЛЛ
ЕР НОГЕТ ХЕЛТ НЫТ.

6
00:00:47,267 --> 00:00:50,387
аЛЛЕ ХАР ТАЛТ МЕД БРАНДЦХЕФЕН.
кРЕР ДЕТ?

7
00:00:51,299 --> 00:00:56,411
мЕД 7.000 ХАЛЖНГНЕ МЕННЕСКЕР
КАН АЛТИНГ СКЕ.

8
00:00:57,347 --> 00:01:02,459
- рОЛИГ НУ.
- нЕЙ, ЙЕГ ХАР КБТ БИЛЛЕТТЕР.

9
00:01:02,651 --> 00:01:05,027
фЕСТЕРНЕ ТРККЕР ФОЛК ТИЛ КАСИНОЕТ.

10
00:01:05,195 --> 00:01:09,587
хЖАД ФОРЕГР ДЕР?
йЕГ ФОРЖЕНТЕДЕ УДКЛДТЕ МЕННЕСКЕР.

11
00:01:12,707 --> 00:01:18,371
сОУТХ пОИНТ ЛИГГЕР 8 КМ ФРА тХЕ сТРИП
ОГ ЕР лАС жЕГАС' ХЕММЕЛИГХЕД.

12
00:01:19,667 --> 00:01:23,507
мАН ХАР ЕТ ЦОВБОЫКАСИНО,
ОГ ПЕРСОНАЛЕТ АРБЕЙДЕР ХРДТ.

13
00:01:23,507 --> 00:01:26,075
- и ФР ФЕМ МИНУТТЕР!
- кОМ С!

14
00:01:26,243 --> 00:01:30,467
дЕ ГР ХЖАД СОМ ХЕЛСТ ФОР
АТ КОНКУРРЕРЕ МЕД ДЕ СТОРЕ.

15
00:01:30,635 --> 00:01:32,483
аФ БАНЕН!

16
00:01:32,651 --> 00:01:35,939
мАН БРУГЕР СТОРЕ СУММЕР
ХЖЕР МНЕД -

17
00:01:36,131 --> 00:01:40,715
- С ДЕ 2.200 КАН ХОЛДЕ
ГАНГ И ДЕН ЛИЛЛЕ БЫ.

18
00:01:40,883 --> 00:01:43,259
лАС жЕГАС П ЕН ХЕЛТ НЫ МДЕ.

19
00:01:44,555 --> 00:01:48,947
дЕТ ХЕР ЕР "жЕГАС сТРИППЕД".

20
00:01:50,579 --> 00:01:54,803
сОУТХ пОИНТ ЛИГГЕР ИККЕ П тХЕ сТРИП,
МЕН МЕД 2.100 ЖРЕЛСЕР -

21
00:01:54,971 --> 00:01:58,283
- 2.000 СПИЛЛЕАУТОМАТЕР,
НИ ФИНЕ РЕСТАУРАНТЕР -

22
00:01:58,451 --> 00:02:03,227
- ЕТ РИДЕЦЕНТЕР МЕД 4.000
СИДДЕПЛАДСЕР ОГ 1.200 СТАЛДПЛАДСЕР -

23
00:02:03,395 --> 00:02:06,323
- КАН МАН МЛЕ СИГ МЕД
ДЕ БЕДСТЕ КАСИНОЕР -

24
00:02:06,515 --> 00:02:10,163
- МЕН КУН ЦОВБОЫС ОГ ДЕ ЛОКАЛЕ
ЛАДЕР ТИЛ АТ ЖИДЕ ДЕТ.

25
00:02:10,355 --> 00:02:12,619
мАН ХАР ЛИГЕ АФСЛУТТЕТ ЕН РОДЕО -

26
00:02:12,731 --> 00:02:17,315
- ОГ СКАЛ НУ ЖРЕ ЖРТ ФОР
тХЕ фЕТИСХ АНД фАНТАСЫ бАЛЛ.

27
00:02:17,483 --> 00:02:19,691
дЕР ЕР 32 ТИМЕР ТИЛБАГЕ -

28
00:02:19,691 --> 00:02:23,419
- ОГ 2.300 ТОН ЙОРД ФЙЕРНЕС
ЕФТЕР РОДЕОЕН.

29
00:02:23,531 --> 00:02:28,283
пЕРСОНАЛЕТ МДЕС ФОР АТ ДИСКУТЕРЕ
ДЕН КОММЕНДЕ БЕГИЖЕНХЕД.

30
00:02:28,475 --> 00:02:31,123
- хЖАД ЖЕНТЕР ОС?
- дЕТ БЛИЖЕР ЖИЛДТ.

31
00:02:31,211 --> 00:02:34,883
тХЕ фЕТИСХ АНД фАНТАСЫ бАЛЛ
ТИЛТРККЕР 10.000 ГСТЕР -

32
00:02:35,051 --> 00:02:40,355
- ФРА Х ЖИСЕР СИГ ФРЕМ
И СКАНДАЛСЕ КОСТУМЕР.

33
00:02:40,547 --> 00:02:44,107
бАЛЛЕТ ЕР НОГЕТ ХЕЛТ НЫТ ФОР ОС.

34
00:02:44,219 --> 00:02:47,507
дЕТ ТИЛТРККЕР ЕТ ХЕЛТ НЫТ КЛИЕНТЕЛ.

35
00:02:47,675 --> 00:02:53,363
бАЛЛЕТ ЕР ЖОКСЕТ ФРА АЛЛЕ ДЕ АНДРЕ
КАСИНОЕР И лАС жЕГАС -

36
00:02:53,531 --> 00:02:58,115
- МЕН сОУТХ пОИНТ ХАР ДЕН РЕТТЕ
СТРРЕЛСЕ ОГ ПЕРСОНАЛЕ НОК.

37
00:02:58,307 --> 00:03:01,787
жГГЕНЕ БЛИЖЕР СЖРЕ АТ МАЛЕ,
НР АЛТ ЕР САТ ОП.

38
00:03:01,955 --> 00:03:07,811
- аЛЛЕ АДЛЫДЕР МАТРИАРКЕН фЛО.
- сКАЛ ДУ ИККЕ ТЫГГЕ П НОГЕТ, бИЛЛ?

39
00:03:08,003 --> 00:03:12,947
жИ М ГРЕ АЛТ ФОР АТ ЖРЕ КЛАР
ТИЛ БАЛЛЕТ.

40
00:03:13,115 --> 00:03:16,235
мЛЕТ ЕР,
АТ ФОЛК МОРЕР СИГ С МЕГЕТ -

41
00:03:16,427 --> 00:03:20,267
- АТ ДЕ ГР ЖИДЕРЕ ИНД П
КАСИНОЕТ ОГ ФОРТСТТЕР ФЕСТЕН.

42
00:03:20,435 --> 00:03:26,843
дУ ЕР НЫ ХЕР, ОГ ДЕТ ХЕР ЕР ЖОРЕС
Х
[...]
Everything OK? Download subtitles