Preview Subtitle for No Movie Title Yet Click On Report And Insert Imdb Link 0 Hrv 3 Cd S


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ00,515 --> 00Ψ00Ψ02,049
Vidjeli smoΨ

2
00Ψ00Ψ02,153 --> 00Ψ00Ψ05,070
Odluio sam nai nekoga tko eli biti sa mnom

3
00Ψ00Ψ05,072 --> 00Ψ00Ψ06,989
zbog onoga tko sam ja
ne zbog toga to ja imam.

4
00Ψ00Ψ06,991 --> 00Ψ00Ψ08,607
Moram kupiti svega pomalo.

5
00Ψ00Ψ08,609 --> 00Ψ00Ψ09,908
Mogu ti pomoi s time.

6
00Ψ00Ψ09,910 --> 00Ψ00Ψ12,194
Cijenim to... Kate.

7
00Ψ00Ψ12,196 --> 00Ψ00Ψ15,748
Nema problema...
Sam Wilson.

8
00Ψ00Ψ15,750 --> 00Ψ00Ψ16,915
Osvjeavajue,

9
00Ψ00Ψ16,917 --> 00Ψ00Ψ19,501
je razgovarati s nekim kao to si ti
za promjenu.

10
00Ψ00Ψ19,503 --> 00Ψ00Ψ20,586
S nekim kao to sam jaΠ

11
00Ψ00Ψ20,588 --> 00Ψ00Ψ22,571
Da, s nekim koji ne pokuava konstantno

12
00Ψ00Ψ22,573 --> 00Ψ00Ψ24,456
impresionirati me sa stvarima koje ima.

13
00Ψ00Ψ24,458 --> 00Ψ00Ψ26,458
Kate, ovo je moj
prijatelj Alan.

14
00Ψ00Ψ26,460 --> 00Ψ00Ψ28,410
Hvala ti puno to si me pokupio.

15
00Ψ00Ψ28,412 --> 00Ψ00Ψ29,962
Da, ovaj klaun je unajmio sobu kod mene,

16
00Ψ00Ψ29,964 --> 00Ψ00Ψ31,630
i odjednom sam postao taxi sluba.

17
00Ψ00Ψ31,632 --> 00Ψ00Ψ32,765
Trebao bi odseliti.

18
00Ψ00Ψ32,767 --> 00Ψ00Ψ33,966
Ne mogu si to priutiti.

19
00Ψ00Ψ33,968 --> 00Ψ00Ψ35,917
Moda bi mogao ovdje ivjeti.

20
00Ψ00Ψ35,919 --> 00Ψ00Ψ37,085
Jesi li stvarno promislio o ovomeΠ

21
00Ψ00Ψ37,087 --> 00Ψ00Ψ38,804
Moram vidjeti gdje ovo vodi sa Kate.

22
00Ψ00Ψ38,806 --> 00Ψ00Ψ40,939
Obeaj mi jednu stvar.
to je toΠ

23
00Ψ00Ψ40,941 --> 00Ψ00Ψ42,975
Da emo uvijek biti meusobno iskreni

24
00Ψ00Ψ42,977 --> 00Ψ00Ψ44,777
Moe.

25
00Ψ00Ψ47,096 --> 00Ψ00Ψ48,280
Uglavnom, nadam se da je u redu

26
00Ψ00Ψ48,282 --> 00Ψ00Ψ49,782
Da dou ljudi na Boi.

27
00Ψ00Ψ49,784 --> 00Ψ00Ψ51,617
To su samo Jake
i Lyndsey i moja mama.

28
00Ψ00Ψ51,619 --> 00Ψ00Ψ52,868
Naravno.
Blagdani su.

29
00Ψ00Ψ52,870 --> 00Ψ00Ψ54,419
To je vrijeme da bude sa onima koje voli.

30
00Ψ00Ψ54,421 --> 00Ψ00Ψ56,405
Da. Hh, i mojom mamom.

31
00Ψ00Ψ56,407 --> 00Ψ01Ψ01,109
Pa,sluaj Sam Wilson,
kako stoje stvari su SiromahgraduΠ

32
00Ψ01Ψ01,111 --> 00Ψ01Ψ02,878
Jesi li Les MisrablesΠ

33
00Ψ01Ψ02,880 --> 00Ψ01Ψ04,530
Zapravo, odlino je

34
00Ψ01Ψ06,283 --> 00Ψ01Ψ08,250
Zna,
naveer

35
00Ψ01Ψ08,252 --> 00Ψ01Ψ10,385
Kate i ja smo poli u oping
u trgovinu "99 centi"

36
00Ψ01Ψ10,387 --> 00Ψ01Ψ12,054
To mjesto je izvrsno.

37
00Ψ01Ψ12,056 --> 00Ψ01Ψ14,923
Moe li vjerovati da je
tamo sve 99 centiΠ

38
00Ψ01Ψ14,925 --> 00Ψ01Ψ18,343
Jesam li znaoΠ Registrirao sam tamo
za svadbu.

39
00Ψ01Ψ18,345 --> 00Ψ01Ψ20,395
Dvije konzerve breskveΨ 99 centi.

40
00Ψ01Ψ20,397 --> 00Ψ01Ψ22,631
etverostruko pakiranje jogurtaΨ 99 centi.

41
00Ψ01Ψ22,633 --> 00Ψ01Ψ24,600
Ova krigla u obliku soveΠ

42
00Ψ01Ψ24,602 --> 00Ψ01Ψ26,652
99 centi.

43
00Ψ01Ψ26,654 --> 00Ψ01Ψ28,604
Pogodi koliko je kotalo vinoΠ

44
00Ψ01Ψ28,606 --> 00Ψ01Ψ31,240
Uh, bubnut u i rei 99 centiΠ

45
00Ψ01Ψ31,242 --> 00Ψ01Ψ33,242
79 centi.

46
00Ψ01Ψ34,244 --> 00Ψ01Ψ35,861
U kutiji.

47
00Ψ01Ψ35,863 --> 00Ψ01Ψ38,030
Od sada, sve kupujem
u toj trgovini.

48
00Ψ01Ψ38,032 --> 00Ψ01Ψ39,164
Uh, ne kondome.

49
00Ψ01Ψ39,166 --> 00Ψ01Ψ41,250
Mislim da je razlog kako samavrio sa Jakeom.

50
00Ψ01Ψ41,252 --> 00Ψ01Ψ42,534
Zdravo.

51
00Ψ01Ψ42,536 --> 00Ψ01Ψ4
[...]
Everything OK? Download subtitles