Preview Subtitle for The Book Of Jer3miah


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:14,934 --> 00:01:16,811
- Здравей!
- Здравей!

3
00:01:18,062 --> 00:01:23,192
Благодаря ви за това което направихте.
Много съм напрегнат за тази сватба.

4
00:01:23,442 --> 00:01:28,281
- Обзалагам се че е така. Списъка в теб ли е?
- Магическия списък!

5
00:01:28,447 --> 00:01:32,410
Тоест това ще бъде някакъв вид
венчавка ли?

6
00:01:32,577 --> 00:01:35,329
Хеви метал и хард ликйор!

7
00:01:35,496 --> 00:01:40,001
ЗАОБИКАЛЯНЕТО

8
00:03:15,763 --> 00:03:21,227
Всичко което искаше е тук
Ласи. Още ще има.

9
00:03:21,394 --> 00:03:23,729
Надявам се че сега си щаслив!

10
00:03:25,398 --> 00:03:29,527
И накрая моята любов е тук!

11
00:03:29,735 --> 00:03:33,948
Аз съм тук в кръв и пот
а тя си похапва сладко.

12
00:03:54,343 --> 00:03:58,180
- Какво искаш да кажеш?
- Нещо кратко.

13
00:03:58,347 --> 00:04:03,936
Съгласна съм, говори кратко. Но изобщо
не ми говори за глупави пиянски истории.

14
00:04:07,023 --> 00:04:11,110
Пас ли да мина за запознансвото ми
със мускулестия Вален?

15
00:04:11,444 --> 00:04:16,949
Не говори за запознанството.
Само говори за хубави и забавни неща.

16
00:04:17,450 --> 00:04:20,953
Но беше забавно като ме уцели.

17
00:04:21,120 --> 00:04:25,374
Може би за това стана шампион по стрелба.

18
00:04:25,541 --> 00:04:27,960
- Това е много смешно!
- Hе, не е!

19
00:04:28,127 --> 00:04:32,048
- Какво ще кажеш за един мръсен виц?
- Мръсен виц ли?

20
00:04:33,674 --> 00:04:38,471
- Ще го измисля!
- Не може. Недей, съвземи се.

21
00:04:38,638 --> 00:04:43,601
За пет километра, искам
три добри идеи. Започвай!

22
00:04:50,775 --> 00:04:53,236
Да се обзаложим че е важно.

23
00:04:53,402 --> 00:04:56,989
- Здравей.
- Здравей. Как е пътуването?

24
00:04:57,156 --> 00:05:01,494
Наслаждаваме се на хубавото пътуване.
Взе ли видеото ми?


25
00:05:01,702 --> 00:05:04,997
Взех го.
Maртинито изглеждаше готино.


26
00:05:05,164 --> 00:05:08,084
- Къде сте?
- На половината път.

27
00:05:08,251 --> 00:05:12,713
Още ли не сте минали границата?
Bиж, проверих в интернет.

28
00:05:15,049 --> 00:05:20,930
Ако ви хванат с толкова пиене,
това влизало в контрабандата с алкохол.

29
00:05:21,138 --> 00:05:24,308
Моля те, кажи ми че се шегуваш!

30
00:05:24,892 --> 00:05:27,812
Трябваше да проверите
преди да тръгнете.

31
00:05:28,104 --> 00:05:31,774
Hе, преди никога
не са ме спирали там.

32
00:05:32,191 --> 00:05:36,779
Телефона ми сигнализира.
Мисля че батерията падна.

33
00:05:36,988 --> 00:05:38,781
Aло?

34
00:05:41,951 --> 00:05:44,245
Трябваше да ми напомниш?

35
00:05:44,412 --> 00:05:47,415
Виж в жабката.

36
00:05:51,460 --> 00:05:53,629
Какво?

37
00:05:56,465 --> 00:06:02,305
- Не мога да намеря къде да го включа.
- Съжалявам, взех само зарядното.

38
00:06:02,513 --> 00:06:06,309
- Сбърках ли?
- "Сбърках ли?"

39
00:06:07,351 --> 00:06:11,230
- Ласи какво каза?
- Нищо важно.

40
00:06:11,397 --> 00:06:15,151
Ако ни хванат
ще ни осъдят ли?

41
00:06:15,318 --> 00:06:20,114
- Hе. Ласи е малко напрегнат това е.
- Обещаваш ли Maртин?

42
00:06:21,782 --> 00:06:24,785
Не започвай пак.
Страх ли те е?

43
00:06:24,952 --> 00:06:29,206
Страхуваш ли се да не дойде
полицията да те арестува?

44
00:06:29,373 --> 00:06:30,
[...]
Everything OK? Download subtitles