Preview Subtitle for Abbott And Costello Go To Mars


If preview looks OK then Download subtitles


2
00:00:19,707 --> 00:00:24,420
јЅќ“ »  ќ—“≈Ћќ
»ƒ” Ќј ћј–—

3
00:01:33,493 --> 00:01:35,493
ќрвиле!

4
00:01:35,495 --> 00:01:38,794
 ад завршиш са летеЬем,

5
00:01:38,865 --> 00:01:41,163
врати децу у сиротиште.

6
00:01:41,234 --> 00:01:44,362
ќнда покоси траву и зали биЪке.
- ” реду, гРице ѕлеЉни.

7
00:01:45,972 --> 00:01:48,964
” реду, друштво. √ледаЉте авион.

8
00:01:51,678 --> 00:01:54,146
ќрвиле, знаш ли како ради млазЬак?

9
00:01:54,214 --> 00:01:58,116
Ќаравно! «нам како ради млазЬак
и ракета и свемирски брод.

10
00:01:58,184 --> 00:02:00,482
 ако ради свемирски брод?

11
00:02:00,553 --> 00:02:03,818
Ќаравно. —вемирски брод?
—вемирски брод.

12
00:02:03,890 --> 00:02:06,450
ѕрво, мораш да имаш
много свемира. ј онда...

13
00:02:06,526 --> 00:02:08,790
’оЮеш да те научим како се врти чигра?

14
00:02:08,862 --> 00:02:10,862
 ако ради свемирски брод?

15
00:02:10,930 --> 00:02:15,196
—вемирски брод.
—амо повучеш узицу и оде!

16
00:02:15,268 --> 00:02:19,500
 оЉешта! —вако ко Ље
учио атомску физику

17
00:02:19,572 --> 00:02:23,440
зна да Ьегови мотори раде у
складу са законима термодинамике,

18
00:02:23,510 --> 00:02:27,173
и употребЪаваЉу текуЮи
водоник као погонско гориво.

19
00:02:27,247 --> 00:02:31,581
 оЉи Ље убрзан и избачен
помоЮу атомског реактора,

20
00:02:31,651 --> 00:02:35,985
и обогаЮен изотопом ураниЉума 235,

21
00:02:36,055 --> 00:02:38,990
коЉи даЉе неопходни потисак
за меРупланетарну мисиЉу.

22
00:02:39,058 --> 00:02:40,959
ƒа ли Ље смо били Љасни?

23
00:02:40,960 --> 00:02:46,364
Ќаравно.  ао што сам рекао,
повучеш узицу и оде. ќвако.

24
00:02:48,768 --> 00:02:51,601
“о Ље одмах ту иза угла...

25
00:02:52,605 --> 00:02:54,732
Ѕежите! ѕандур!

26
00:02:54,807 --> 00:02:58,402
ќпет таЉ ќрвил!

27
00:03:00,216 --> 00:03:03,050
”“ќ„»Ў“≈ «ј —»–ќ„јƒ

28
00:03:35,657 --> 00:03:39,019
≈ —ѕ≈–»ћ≈Ќ“јЋЌј ЋјЅќ–ј“ќ–»£ј

29
00:04:27,333 --> 00:04:30,302
—вемирски брод!

30
00:04:37,877 --> 00:04:40,141
’еЉ.  ако си доспео овамо?

31
00:04:40,213 --> 00:04:42,943
”шуЬао сам се у твоЉ камион.

32
00:04:43,016 --> 00:04:46,543
Ўта то радиш? -÷ртам слике свемирског
брода, да покажем другарима.

33
00:04:46,619 --> 00:04:50,988
ƒругарима? ЎпиЉун, ха?
 ако се зовеш? -ќрвил.

34
00:04:51,057 --> 00:04:53,423
ќрвил. ќдакле си?
- »з ”точишта.

35
00:04:53,493 --> 00:04:57,395
”точиште! ƒоста! ¬одим
те код др ¬илсона. ’аЉде!

36
00:05:01,234 --> 00:05:03,600
ћогу ли да видим документе, молим вас?

37
00:05:03,670 --> 00:05:07,663
£а сам др ќрвила. ∆елим
да видим др ¬илсона.

38
00:05:07,740 --> 00:05:09,833
—амо тренутак.

39
00:05:14,247 --> 00:05:16,807
 анцелариЉа др ¬илсона.
√Рица ’ав на телефону.

40
00:05:16,883 --> 00:05:19,249
ѕошаЪите га.

41
00:05:24,257 --> 00:05:26,257
”Рите.

42
00:05:36,135 --> 00:05:39,764
Ћепо, зар не?
- ћислим да Ље застрашуЉуЮе боЪа реч.

43
00:05:39,839 --> 00:05:42,603
«ар не би волела да проведеш
медени месец на ћарсу?

44
00:05:42,675 --> 00:05:46,111
«адовоЪиЮу се и са ЌиЉагариним
водопадима. ƒр ќрвила стиже.

45
00:05:46,179 --> 00:05:49,080
ЌестрпЪив сам да састанак започне.
- ј новинари?

46
00:05:49,148 --> 00:05:52,975
£ош инсистираЉу на обЉави за новинаре.
- –еци им да Љош нисмо спремни.

47
00:05:58,124 --> 00:06:00,124
ѕрестани ме гурати.

48
00:06:00,159 --> 00:06:02,9
[...]
Everything OK? Download subtitles