Preview Subtitle for Ali Baba And The Forty Thieves


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET

2
00:00:43,432 --> 00:00:49,412
АЛИ БАБА И ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ РАЗБОЙНИЦИ
(1944)

3
00:01:46,171 --> 00:01:51,727
Багдад –
в дните на монголското нашествие.


4
00:01:55,970 --> 00:02:00,589
О, могъщи хане, градът е наш.
- А халифът?

5
00:02:00,709 --> 00:02:03,957
Претърсихме целия Багдад.
Халифът е изчезнал.

6
00:02:04,108 --> 00:02:07,757
Намерете го!
Всеки ден, докато не умре,

7
00:02:07,929 --> 00:02:11,679
сто от поданиците му ще бъдат
подлагани на мъчения.

8
00:02:35,880 --> 00:02:39,360
По заповед на Хулаг хан, владетел
на монголците и завоевател на Багдад.


9
00:02:39,561 --> 00:02:42,470
По сто граждани на ден
ще бъдат измъчвани до смърт,


10
00:02:42,671 --> 00:02:45,680
докато главата на халифа
не бъде предадена на хана.


11
00:02:54,550 --> 00:02:56,550
О, могъщи халифе!

12
00:02:56,708 --> 00:02:59,069
О, защитник на правоверните,
слава на Аллах,

13
00:02:59,189 --> 00:03:01,648
че премина благополучно
през монголските линии.

14
00:03:01,768 --> 00:03:06,342
Поражението ме потиска, Касим. Всеки
камък на Багдад зове за отмъщение.

15
00:03:06,509 --> 00:03:10,889
Кажи ми, къде скри сина ми?
- Али е в безопасност в моя дом.

16
00:03:11,109 --> 00:03:14,929
Тогава да вървим. Ще отида с него
в Басра и ще събера нова армия.

17
00:03:15,049 --> 00:03:17,349
Ще се изправиш за втори път
срещу монголците?

18
00:03:17,469 --> 00:03:20,569
Те са сериозен противник, господарю.
- Добре познавам силата им,

19
00:03:20,689 --> 00:03:23,789
но кълна ти се, Касим,
със силата, която ще ми даде Аллах,

20
00:03:23,909 --> 00:03:26,756
ще отмъстя за днешната гибел
на моите хора.

21
00:03:26,909 --> 00:03:32,245
Господарю, може би няма
да се наложи да се биеш отново.

22
00:03:32,489 --> 00:03:36,264
Може да се намерят други пътища.
- Други пътища? Изразявай се по-ясно.

23
00:03:36,429 --> 00:03:40,229
Ако заповядаш, халифе,
ще договоря среща между теб и хана.

24
00:03:40,349 --> 00:03:43,297
Ти и близките ти
ще можете да живеете в разкош.

25
00:03:43,470 --> 00:03:46,549
За да се избегнат още кръвопролития,
ще поставим някои условия.

26
00:03:46,669 --> 00:03:49,589
Не може да има никакви условия,
освен смъртта на монголците.

27
00:03:49,709 --> 00:03:52,490
Кръвта течеше като река
по улиците на Багдад, господарю.

28
00:03:52,610 --> 00:03:55,288
Това беше кръвта на смели мъже,
загинали за свободата.

29
00:03:55,408 --> 00:03:58,124
Съветът ти, е съвет
на страхливец, принц Касим.

30
00:03:58,350 --> 00:04:01,649
Прости ми.
- Хайде, заведи ме при сина ми.

31
00:04:01,769 --> 00:04:04,867
Господарю, по-добре
да остана с мъжете,

32
00:04:05,030 --> 00:04:08,668
за да предотвратим неочаквано
нападение. Махмуд знае пътя.

33
00:04:08,788 --> 00:04:12,129
Вкъщи ви очакват лодки.
Всичко е готово.

34
00:04:12,249 --> 00:04:14,324
Добре ми служиш, принц Касим.

35
00:04:14,525 --> 00:04:16,870
С помощта на Аллах,
ще се срещнем в Багдад.

36
00:04:16,990 --> 00:04:19,290
Тогава ще бъдеш възнаграден.

37
00:04:42,749 --> 00:04:46,229
Лейди Амара! Лейди Амара!

38
00:04:46,550 --> 00:04:50,144
По-бързо!
- В този час не си в леглото!

39
00:04:50,309 --> 00:04:55,181
Сега идваме, Нила.
- Ако принц Касим научи!

40
00:04:55,348 --> 00:04:59,024
Казах, ч
[...]
Everything OK? Download subtitles