Preview Subtitle for Darkwing Duck


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:23,656 --> 00:00:26,216
Naotrimo se.

2
00:01:05,298 --> 00:01:10,600
6 provalnika, 9 kradljivca kola,
21 lopov, 11 kidnapera,

3
00:01:10,670 --> 00:01:13,662
5 internacionalnih terorista...

4
00:01:13,740 --> 00:01:16,538
i vudu kralja
sa armijom zombija.

5
00:01:18,611 --> 00:01:22,240
چove*e, za tako sporo ve*e,
skroz sam malaksao.

6
00:01:25,652 --> 00:01:28,621
Ponestalo nam je *ipsa.

7
00:01:28,688 --> 00:01:31,782

ta kae da svratimo na
nekoliko pljeskavica, DV?

8
00:01:31,858 --> 00:01:35,658
Kako moe biti gladan?
Jeo si cele no«i.

9
00:01:35,728 --> 00:01:39,095
Sagori se mnogo kalorija
dok se suzbija zlo.

10
00:01:39,165 --> 00:01:40,598
Dobro, divno.

11
00:01:40,667 --> 00:01:45,070
Siguran sam da Tonto nikada nije zaustavljao
Usamljenog Rendera zbog pljeskavica.

12
00:01:45,138 --> 00:01:48,437
Da li sam upravo video...
Zar tamo nije bilo... Ne.

13
00:01:48,508 --> 00:01:53,377
چove*e, zar nisam umorni
branilac pravde ili ta?

14
00:01:58,852 --> 00:02:02,413
Ne pucaj.
Lova je u kasi.

15
00:02:05,358 --> 00:02:07,121
Nemoj da te maska zavara.

16
00:02:07,193 --> 00:02:10,720
Ja sam Darkving Dak,
zatitnik siromanih, branilac...

17
00:02:10,797 --> 00:02:14,790
- Nisi plja*ka?
- Ta*no, nisam plja*ka.

18
00:02:14,868 --> 00:02:17,302
Samo si *udak sa maskom.

19
00:02:17,370 --> 00:02:20,862
Ta*no, ja sam *udak sa maskom.
Hej!

20
00:02:20,940 --> 00:02:23,238
- Ho«ete da naru*ite?
- Ali ja...

21
00:02:23,309 --> 00:02:26,642
Uze«u 2 hamburgera sa sirom, pomfrit,
jedan veliki ejk,

22
00:02:26,713 --> 00:02:29,739
i jednu slatku pitu sa jabukama.

ta «e ti, DV?

23
00:02:29,816 --> 00:02:31,647
Novog pomo«nika, recimo?

24
00:02:31,718 --> 00:02:36,985
To je 6.92. Hvala i prijatno vam ve*e.

25
00:02:37,056 --> 00:02:41,390
Moe li ti da plati, DV?
Ruke su mi pune.

26
00:02:41,461 --> 00:02:45,420
Ne bih eleo da prospem veta*ke
dodatke na moj sre«ni al.

27
00:02:45,498 --> 00:02:47,056
Uf.

28
00:02:47,133 --> 00:02:51,001
Ukusno. Da li mogu da dobijem...
hamburger za poneti?

29
00:02:51,070 --> 00:02:53,368
To se zove brza hrana.

30
00:02:54,040 --> 00:02:58,704
Kona*no, naa veli*ina
i iskustvo kre«u ku«i

31
00:02:58,778 --> 00:03:02,908
u topao krevet,
mek jastuk, plavo «ebe i...

32
00:03:02,982 --> 00:03:04,813
Jao, ne!

33
00:03:04,884 --> 00:03:08,012

ta je bilo?
Ubistvo? Vatra? Napad iz svemira?

34
00:03:08,087 --> 00:03:11,181
Ostao mi je al u
prodavnici pljeskavica.

35
00:03:11,257 --> 00:03:14,385
Kriza svetskih razmera.

36
00:03:21,267 --> 00:03:23,758
Mora da mu ba ne ide posao.

37
00:03:23,836 --> 00:03:25,861
Samo je ustao i otiao!

38
00:03:25,939 --> 00:03:28,499
Ne budi smean, Laun*pede.
Ovo je zlo*in!

39
00:03:28,575 --> 00:03:31,942
Da, moe to da ponovi.
Ovo mi je bilo omiljeno mesto.

40
00:03:32,011 --> 00:03:38,439
- Da li shvata ta ovo zna*i?
- Treba mi novi al?

41
00:03:39,619 --> 00:03:42,554
Neto nije u redu, graَanine?

42
00:03:42,622 --> 00:03:44,886
Ono... Imali su... Ja...

43
00:03:44,958 --> 00:03:48,223
Moda ako bi krenuo ispo*etka.

44
00:03:48,294 --> 00:03:52,390
U*inilo mi se da *ujem buku. Otiao sam
da pogledam i kada sam se okrenuo,

45
00:03:52,465 --> 00:03:56,629
lokal mi je nestao.
Tek tako, puf
[...]
Everything OK? Download subtitles