Preview Subtitle for Rules Of Engagement


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,060 --> 00:00:07,100
Ej, upravo sam... -
ta? - Zato
pije pivo u 10 sati ujutru?

2
00:00:07,101 --> 00:00:11,200
Pa, nestalo nam je soka od narande.

3
00:00:12,400 --> 00:00:16,570
Pa nije. Nalazi se iza..
- Piva.

4
00:00:17,940 --> 00:00:23,010
Volim pivo. - Upravo sam
dobila ra*un od farbara.

5
00:00:23,020 --> 00:00:28,420
O,super! Pa koliko bi nas kotalo ako
umesto farbe koristimo te*no zlato?

6
00:00:29,550 --> 00:00:33,020
Rekao je da «e do subote biti gotovo.
Ali da bismo izbegli isparavanja farbe,

7
00:00:33,030 --> 00:00:35,829
moemo, za to vreme,
odsesti u hotelu. - U hotelu?

8
00:00:35,830 --> 00:00:40,250
Koliko loa ta isparenja mogu biti?
- Dovoljno da prouzrokuju ote«enje mozga.

9
00:00:42,440 --> 00:00:44,600
Ali, koliko procenata ote«enja?

10
00:00:47,210 --> 00:00:50,909
Mislila sam da bi smo mogli
imati tihu i romanti*nu no«.

11
00:00:50,910 --> 00:00:54,340
Stvarno? Kao za roَendane?

12
00:00:54,350 --> 00:00:58,519
Pa moda. Naravno, ako je lep
hotel. - A, misli na... - Da, Defe.

13
00:00:58,520 --> 00:01:01,349
elim kupatilo u sobi.

14
00:01:04,560 --> 00:01:07,720
Pozdrav, komije.
- ثao, Liz.
ta ima?

15
00:01:07,730 --> 00:01:11,150
Moram da vam neto saoptim.
Dola sam do zaklju*ka

16
00:01:11,151 --> 00:01:16,450
da mi ne treba mukarac, da bih se
dobro provela. - Veruj mi, slaemo se.

17
00:01:17,500 --> 00:01:20,639
Ali, moram da priznam
da sam uivala dok je

18
00:01:20,640 --> 00:01:22,640
obdareni Rasel bio sa mnom.

19
00:01:23,000 --> 00:01:26,074
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET

20
00:01:28,280 --> 00:01:33,419
Ali svi znamo koliki je kreten. Tako da sam
odlu*ila da postanem ena sa autoritetom.

21
00:01:33,420 --> 00:01:38,219
Jel? A ta bih autoritetna ena danas
radila? - Pa, svakakve stvari.

22
00:01:38,220 --> 00:01:41,289
Jesi li ikad "istraivala"
sebe pomo«u ogledala?

23
00:01:45,980 --> 00:01:49,330
Nego, da li biste
mi mogli pri*uvati ma*ke preko vikenda?

24
00:01:49,340 --> 00:01:53,469
A posebno ma*ora Martija. Opet ima upalu
o*iju, pa treba neko da mu sipa kapi.

25
00:01:53,470 --> 00:01:57,070
A tek kako se bori, kad treba mu
dati lek na "izlaznu" stranu...

26
00:01:59,860 --> 00:02:04,479
Pa, ne moemo ovaj vikend.
Idemo u neki lep hotel.

27
00:02:04,480 --> 00:02:06,519
Da.
- Kupatilo samo za nas...

28
00:02:07,820 --> 00:02:09,820
Veoma seksi.

29
00:02:10,220 --> 00:02:16,160
Nadam se dobrim
pri*ama. Veoma detaljnim.

30
00:02:20,330 --> 00:02:23,500
Evo ti klju* naeg stana.
Farbar «e zavriti u subotu,

31
00:02:23,501 --> 00:02:25,800
tako da onda u nedelju, ti ode
u stan, i zatvori sve prozore.

32
00:02:25,801 --> 00:02:30,640
Nema problema.
- I ne diraj moje stvari.

33
00:02:31,840 --> 00:02:34,579
ثao, gubitnici.
- ثao.

34
00:02:35,580 --> 00:02:38,919
Vreme ba i nije
naklonjeno 'Denis Napasti'.

35
00:02:42,820 --> 00:02:46,289
'Denis Napast' od malena nevaljalac,
i oboavan u *itavom svetu.

36
00:02:46,290 --> 00:02:50,749
Prihvatam. Ali vana vest je ta da
sam rezervisao kartu za krstarenje

37
00:02:50,750 --> 00:02:55,080
a na tom krstarenju sve
same devojke «e biti.

38
00:02:56,470 --> 00:03:01,370
Tako da mislim da «emo moj
"prijatelj" i ja upecati sigurno neto.

39
00:03:02,390 --> 00:03:05,929
A pod "prijateljem" mislim na...
[...]
Everything OK? Download subtitles