Preview Subtitle for Behind


If preview looks OK then Download subtitles


О1
00:00:04,960 --> 00:00:09,249
Josef Stalin,
de opperste leider van de Sovjet-Unie...

2
00:00:10,000 --> 00:00:13,686
een tiran die miljoenen doden
op z'n geweten heeft.

3
00:00:17,120 --> 00:00:21,364
Op de eerste avond
brachten ze 300 mensen binnen.

4
00:00:21,480 --> 00:00:24,006
Ik heb al die gruwelen gezien.

5
00:00:25,760 --> 00:00:32,041
Maar de man die dit lijden teweegbracht,
had in WO II onwaarschijnlijke vrienden.

6
00:00:32,160 --> 00:00:34,640
Met voorheen geheime documenten...

7
00:00:34,760 --> 00:00:39,209
vertelt deze serie
het verhaal van die vreemde relaties.

8
00:00:40,360 --> 00:00:43,807
Met Winston Churchill.
- Wat deed u met de rijke boeren...

9
00:00:43,920 --> 00:00:45,604
de koelaks?

10
00:00:45,720 --> 00:00:49,202
Die hebben we vermoord.

11
00:00:50,800 --> 00:00:53,087
En met president Roosevelt.

12
00:00:54,080 --> 00:00:58,608
Ik ben ervan overtuigd
dat de Russen dit niet hebben gedaan.

13
00:00:58,720 --> 00:01:02,850
Het is een uniek tv-verhaal
over deze periode.

14
00:01:02,960 --> 00:01:07,488
Deze reconstructies
zijn opgebouwd uit archiefmateriaal...

15
00:01:07,600 --> 00:01:10,922
dat pas vrijkwam
met de val van het communisme.

16
00:01:14,440 --> 00:01:19,002
Deze ontmoetingen achter gesloten
deuren zijn geen verzinsels, maar feiten.

17
00:01:19,120 --> 00:01:22,727
Kameraad Stepanov,
vertel je kameraden...

18
00:01:22,840 --> 00:01:27,607
dat ze met hun schep
hun eigen graf moeten graven.

19
00:01:27,720 --> 00:01:34,046
Deze eerste aflevering legt een verleden
bloot dat Stalin wilde wegstoppen.

20
00:01:34,160 --> 00:01:37,926
Op Duitsland. Op z'n Fцhrer.

21
00:01:38,040 --> 00:01:41,487
Want voordat hij
een geallieerde bondgenoot werd...

22
00:01:41,600 --> 00:01:45,525
bood Stalin hulp aan Hitler en de nazi's.

23
00:01:47,480 --> 00:01:51,690
Veel meer hulp
dan de rest van de wereld wist.

24
00:01:55,280 --> 00:02:00,605
DE TWEEDE WERELDOORLOG

25
00:02:00,720 --> 00:02:04,441
ACHTER GESLOTEN DEUREN

26
00:02:04,560 --> 00:02:10,806
STALIN, DE NAZI'S EN HET WESTEN

27
00:02:11,000 --> 00:02:14,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

28
00:02:17,440 --> 00:02:19,647
Op 23 augustus 1939...

29
00:02:19,760 --> 00:02:25,449
bezocht von Ribbentrop, de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken, Moskou.

30
00:02:31,000 --> 00:02:34,641
Het was nog geen twee weken
voordat WO II zou uitbreken.

31
00:02:43,160 --> 00:02:48,530
Hij was hier omdat z'n Fцhrer Adolf Hitler
Polen wilde binnenvallen.

32
00:02:48,640 --> 00:02:53,965
Hitler wilde met een akkoord
de Sovjet-Unie buiten de oorlog houden.

33
00:03:01,520 --> 00:03:07,801
Maar de nazi's hadden officieel een hekel
aan de Sovjetcommunisten.

34
00:03:14,000 --> 00:03:21,168
Hitler had eerder de Sovjetleiders
omschreven als internationale criminelen.

35
00:03:23,960 --> 00:03:27,965
Nu, in een verrassende
diplomatieke wending...

36
00:03:28,080 --> 00:03:31,129
moest Ribbentrop met hen zakendoen.

37
00:03:35,400 --> 00:03:41,442
Hij werd opgewacht door Josef Stalin en
minister Molotov van Buitenlandse Zaken.

38
00:03:48,640 --> 00:03:52,850
Ze zouden zaken bespreken
die miljoenen levens zouden veranderen...

39
00:03:52,960 --> 00:03:57,284
en de grenzen van Oost-Europa
een nieuwe vorm zouden geven.

40
00:04:04,200 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles