Preview Subtitle for Casino 1995 Cd 1


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,788 --> 00:00:49,958
Perkthyesi i panjohur.
Sinkronizoi dhe redaktoi:
Pator Gashi.

2
00:00:50,825 --> 00:00:53,195
Kur e dashuroni dikënd,
ju duhet ti besoni.

3
00:00:53,235 --> 00:00:55,160
Aty nuk ka rrugë tjetër.

4
00:00:55,195 --> 00:00:58,874
Ju duhet tąiu jipni atyre çelësin
e qdo gjëje që është e jotja.

5
00:00:59,374 --> 00:01:03,164
përndryshe, cila është pika?

6
00:01:03,664 --> 00:01:08,333
Dhe, për një kohë, kamë besuar se kjo
është mënyra ime e të dashuruarit.

7
00:01:09,000 --> 00:01:12,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

8
00:03:14,202 --> 00:03:17,242
para se unë ndonjëherë te drejtoja një kazino,
apo te hidhja veten në erë ...

9
00:03:17,332 --> 00:03:21,502
Ace Rothstein ishte një ferr
një handikapat, unë mund t'ju them këtë.

10
00:03:21,582 --> 00:03:24,172
Unë isha aq i mirë, saqë sa herë vija
bastë, mund ti ndërroja shansat...

11
00:03:24,212 --> 00:03:26,171
për qdo bastëvënës
në qytet.

12
00:03:26,211 --> 00:03:28,711
Unë jamë serioz,
e kisha aq ftohtë...

13
00:03:28,761 --> 00:03:31,171
ate isha duke dhënë
parajsën në tokë.

14
00:03:31,261 --> 00:03:35,431
Më ishte dhënë që të drejtoja Kasinon më
të madhe në Las Vegas, Tangirs...

15
00:03:35,511 --> 00:03:39,810
per të vetmit djemë që aktualisht
sjellin atë lloj të parave...

16
00:03:39,890 --> 00:03:43,650
$62,700,000.

17
00:03:43,730 --> 00:03:45,610
Unë nuk i di të gjitha detajet.

18
00:03:46,190 --> 00:03:49,279
Askush nuk i di te gjitha detajet, por sigurisht
duhet te kemë qenë i përsosur.

19
00:03:49,319 --> 00:03:53,149
Mendoj, ai më, kishte mua, Niki Santoro, shoku i tij
i ngushtë, qe ruante bythen e tij...

20
00:03:53,239 --> 00:03:57,159
dhe e kishte, Gingerin,
gruan që e dashuronte, në krahët e tij.

21
00:03:58,449 --> 00:04:01,038
por në fundë,
ai i hodhi të tërat.

22
00:04:01,118 --> 00:04:03,118
Kjo ka qenë e ëmbël gjithashtu.

23
00:04:03,208 --> 00:04:06,628
por doli në shesh që kjo ishte hera e
fundit që djemët e rrugës na deshtën...

24
00:04:06,668 --> 00:04:09,498
dhe dhanë diqka që
ishte e çmuar prapë.

25
00:04:14,507 --> 00:04:16,797
Në atë kohë, Vegasi ishte i
vetmi vend ku miliona thithës...

26
00:04:16,837 --> 00:04:18,807
fluturonin çdo vitë
në monedhat e tyre...

27
00:04:18,847 --> 00:04:21,466
dhe lanë pasë me
me biliona dollarë.

28
00:04:21,516 --> 00:04:25,186
por natën, ju nuk mund ta shihnit
shkretetirën që e rrethonte Las Vegasin.

29
00:04:27,726 --> 00:04:31,186
por a është shkretetira, zgjidhja e
shumicës së problemeve të qytetit.

30
00:04:31,276 --> 00:04:33,315
Ka shumë vrima
në shkretetirë...

31
00:04:33,355 --> 00:04:36,405
dhe shumë probleme
rrodhën në ato vrima.

32
00:04:36,485 --> 00:04:38,405
përveç se ju duhet ta bëni mirë.

33
00:04:38,485 --> 00:04:40,405
Mendoj, ju duhet ta keni
gjurmuar tashmë vrimen...

34
00:04:40,485 --> 00:04:43,405
para se ta tregoheni me
një paketim në trungë.

35
00:04:43,535 --> 00:04:46,284
përndryshe , ju po bisedoni për
gjysmë ore ose 45 minuta për gërmimin.

36
00:04:46,324 --> 00:04:48,994
Dhe kush e di se kushë do
vijë përgjatë në atë kohë?

37
00:04:49,084 --> 00:04:51,914
para se ju ta dini atë,
ju duhet të germoni edhe disa vrima më shumë.

38
00:04:52,004 --> 00:04:54,714
Ju mund të ishit atje
tërë natën.

39
00:05:10,352 --> 00:05:12,272
Kush
[...]
Everything OK? Download subtitles