Preview Subtitle for Cronicas


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:04:07,380 --> 00:04:10,020
Eja!

3
00:04:23,020 --> 00:04:28,220
I ka dhunuar dhe i ka groposur.

4
00:04:36,020 --> 00:04:41,940
Zot mëshirëplotë dhe i plotfuqishëm,
dëgjoji lutjet tona

5
00:04:42,100 --> 00:04:47,580
dhe na ndihmo që ta kalojmë dhembjen.
Këta fëmijë të pafajshëm

6
00:04:47,820 --> 00:04:52,220
Janë ringjallu në Krishtin dhe tani
kënaqen në jetën e amshueshme.

7
00:04:52,380 --> 00:04:57,860
Na mëso ne që ta pranojmë vendimin
tënd dhe na ngushëllo me fjalët e fesë.

8
00:04:58,380 --> 00:05:04,420
Deri sa nuk takohemi me ty dhe
në përjetësi të jetojmë pa dhembje.

9
00:05:04,580 --> 00:05:09,340
Në emër të Jezu Krishtit,
zotit tonë. Amin.

10
00:05:19,620 --> 00:05:24,100
Marisa, ma cakto një bisedë
me një nga nënat. – Mirë.

11
00:05:24,340 --> 00:05:30,060
Këtu? - Po. – E me ndonjë fëmijë nga
klasa, vëlla, motër... – Bën.

12
00:05:30,220 --> 00:05:34,060
Këtë tragjedi do ta tejkalojmë
vetëm me ndihmën tuaj.

13
00:05:34,220 --> 00:05:39,420
Çdo informatë, sado e parëndësishme që duket,
do të na ndihmonte.

14
00:05:39,540 --> 00:05:43,540
Po? Viktor? Vetëm një moment.
- I lajmërohesh rreshterit Santos,

15
00:05:43,660 --> 00:05:49,060
mua ose cilit do organi zyrtar.
Të jeni të sigurt

16
00:05:49,300 --> 00:05:55,740
që do të jemi diskret, si edhe
e kërkon kjo situatë.

17
00:05:56,380 --> 00:05:59,700
Çdo informatë është me dobi.

18
00:06:22,500 --> 00:06:24,820
Baba!

19
00:06:24,940 --> 00:06:29,300
Çfarë po bën këtu, Robert? - Ishim
në varrim të fëmijëve të vrarë.

20
00:06:29,860 --> 00:06:33,900
Nuk e kam ditë që do ti sjellin këtu.
- Si je, Vinicio?

21
00:06:34,100 --> 00:06:38,220
Mirë, mësues. – Na merrni ne,
Vinicio! - Po! – Kërceni!

22
00:06:38,300 --> 00:06:42,660
Faleminderit! – Nuk ka përse.
Ndoshta do të mund të kalojmë.

23
00:06:58,300 --> 00:07:00,620
Vogëlush!

24
00:07:01,980 --> 00:07:06,660
Si e ke emrin? - Joseph Juan.
- Mos u friko, dua të bisedoj.

25
00:07:06,820 --> 00:07:11,460
A i ke njohur ata fëmijë?
- Njërin nga ata e kam pas nano.

26
00:07:11,580 --> 00:07:16,540
Çdo të thotë kjo? – Vëlla
binjak. – Kjo është e tmerrshme.

27
00:07:17,500 --> 00:07:22,140
Ju jeni ai nga televizioni, që
donë ta kapë përbindëshin? - Po.

28
00:07:22,300 --> 00:07:27,100
Ai jam. – Nëna thotë që ai është djalli
dhe se kurrë nuk do ta kapni.

29
00:07:27,260 --> 00:07:30,660
Unë do ta kapë. Për vëllanë tënd.

30
00:07:30,820 --> 00:07:35,220
Çfarë rëndësie ka kjo për të?
Ai tani është i vdekur.

31
00:07:36,260 --> 00:07:39,140
A dëshiron të dalësh në televizion?

32
00:07:39,300 --> 00:07:43,540
Si e ke shokun? – Nuk e di.
Vetëm heshtë. – Bisedo me të.

33
00:07:43,780 --> 00:07:47,820
Thuaj që nuk është mirë që ti mbajë
gjërat në vete. Tani e ka vështirë

34
00:07:48,060 --> 00:07:52,220
dhe duhet ti ndihmosh. - Z. Vinicio,
nisuni. U pastrua.

35
00:07:52,460 --> 00:07:55,900
Baba, njerëzit u nisën.

36
00:07:56,420 --> 00:08:01,140
Joseph Juan, kur kamera
të jetë këtu, thuaj çfarë të dëshiron.

37
00:08:01,260 --> 00:08:07,380
Dhe pa frikë, do të dërgoj.
Un jam shoku yt, mirë?

38
00:08:07,660 --> 00:08:13,180
Vetëm dua ta di çfarë ka ngjarë.
A mundesh të mi tregosh të gjitha. A më beson?

39
00:08:13,460 --> 00:08:19,180
Bravo. Sh
[...]
Everything OK? Download subtitles