Preview Subtitle for Its A Free World Year 2007 Bul 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:05,940 --> 00:00:09,260
HBO ФИЛМС
представя:

3
00:02:07,900 --> 00:02:14,140
МОМИЧЕТО ОТ КАФЕНЕТО

4
00:02:18,220 --> 00:02:20,700
Да, моля. Една стига.
- Благодаря ви г-не.

5
00:02:42,260 --> 00:02:44,100
Ще имате ли нещо против ако аз...

6
00:02:44,340 --> 00:02:46,300
Не. Заповядайте.

7
00:03:06,900 --> 00:03:09,340
Доста захар.

8
00:03:10,180 --> 00:03:12,780
Беше доста тежък ден.

9
00:03:14,020 --> 00:03:16,300
Значи колкото по труден е денят,
толкова повече захар?

10
00:03:16,420 --> 00:03:19,620
Да. В определени граници,
разбира се.

11
00:03:19,740 --> 00:03:23,020
Никога повече от четири.
Дори в най-лошите дни.

12
00:03:28,220 --> 00:03:31,580
Правят не лош чай
за италианци.

13
00:03:34,140 --> 00:03:35,580
Как е кафето ви?

14
00:03:35,700 --> 00:03:37,020
Не струва...

15
00:03:37,700 --> 00:03:39,900
като за правено от италианци.

16
00:03:42,940 --> 00:03:45,820
Имах един приятел, който
искаше да сядаме така.

17
00:03:46,460 --> 00:03:50,460
Казваше, че като седи срещу мен
разговора върви по принуда.

18
00:03:52,860 --> 00:03:55,780
Дълго ли бяхте заедно?
- Не.

19
00:03:56,660 --> 00:03:59,420
Но не беше това причината
да се разделим.

20
00:04:02,460 --> 00:04:04,260
Нощем си лягаше...

21
00:04:04,620 --> 00:04:08,700
облечен в раирана пижама
на "Маркс и Спаркс"...

22
00:04:09,300 --> 00:04:10,980
закопчана до горе.

23
00:04:13,900 --> 00:04:16,380
Никога не бих се закопчал до горе.

24
00:04:26,220 --> 00:04:28,380
Наблизо ли работите?
- Да.

25
00:04:30,780 --> 00:04:32,100
Интересно ли е?

26
00:04:32,460 --> 00:04:34,460
От време на време.

27
00:04:35,140 --> 00:04:36,660
Много хартия.

28
00:04:36,820 --> 00:04:38,780
Много писалки.

29
00:04:42,060 --> 00:04:44,580
Измъкнали сте се за малко, а?
- Аха.

30
00:04:46,260 --> 00:04:48,700
Малко спокойствие и тишина,
без да ти надуват главата.

31
00:04:48,820 --> 00:04:50,300
Да, тук е...

32
00:04:54,820 --> 00:04:56,220
Приятно е.

33
00:05:02,540 --> 00:05:03,980
Може да се преместите...

34
00:05:05,580 --> 00:05:07,300
Или по-добре аз...
- Не.

35
00:05:07,420 --> 00:05:09,060
Аз ще дойда.
- Дайте на мен.

36
00:05:10,660 --> 00:05:12,060
Не, стойте си.

37
00:05:12,740 --> 00:05:14,180
Аз ще се преместя обратно.

38
00:05:24,780 --> 00:05:27,220
А вие? С какво се занимавате?

39
00:05:27,300 --> 00:05:29,260
С нищо.

40
00:05:29,540 --> 00:05:30,900
Студентка, така да се каже.

41
00:05:32,100 --> 00:05:35,340
Значи "Маркс и Спенсър"
още правят хубави пижами.

42
00:05:36,100 --> 00:05:40,260
Всъщност нямам представа.
Вече не продават ли предимно храни?

43
00:05:40,500 --> 00:05:41,580
В действителност, нямам представа.

44
00:05:41,860 --> 00:05:44,060
Скоро не съм ходила там.

45
00:05:44,620 --> 00:05:46,660
Казаха ми, че е станало
място за срещи.

46
00:05:47,940 --> 00:05:49,660
Хората идват на пазар...

47
00:05:49,740 --> 00:05:54,140
и случайно се заговарят за,
да речем "Спагети ала карбонара"...

48
00:05:54,260 --> 00:05:58,100
и изведнъж на касата
разцъфва любовта.

49
00:05:58,780 --> 00:05:59,700
Иха.

50
00:06:01,300 --> 00:06:03,300
Все някак си хората
трябва да се срещат.

51
00:06:03,420 --> 00:06:04,340
Да.

52
00:06:10,
[...]
Everything OK? Download subtitles