Preview Subtitle for Acab All Cops Are Bastards


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:53,730 --> 00:00:56,890
Полицаи, кучи синове...

3
00:01:07,002 --> 00:01:10,442
Полицаи, кучи синове!

4
00:01:47,500 --> 00:01:49,500
Тук ли ще спиш или се прибираш?

5
00:02:18,400 --> 00:02:21,240
Какво имаш?
- Готина стока.

6
00:02:21,410 --> 00:02:23,690
Един грам, 10 евро.
- Един.

7
00:02:24,330 --> 00:02:26,250
Почакай тук.

8
00:02:52,050 --> 00:02:54,370
Не ме ли видя?

9
00:03:19,370 --> 00:03:23,170
Скапан фашист,
не можеш ли сам да се биеш?

10
00:03:24,490 --> 00:03:26,410
Влизай в колата.

11
00:03:26,930 --> 00:03:28,850
Влизай в колата!

12
00:03:32,530 --> 00:03:35,810
За яки ли се мислите?

13
00:03:35,890 --> 00:03:39,410
Хайде, давайте!

14
00:03:55,970 --> 00:03:58,930
Слушай, ще ти го кажа само веднъж.

15
00:04:00,330 --> 00:04:03,970
Не идвай повече тук,
да си пробутваш дрогата на децата.

16
00:04:06,730 --> 00:04:09,050
Каролина!
- Тате!

17
00:04:50,730 --> 00:04:52,730
Не шавай.

18
00:04:57,850 --> 00:05:00,370
Какво?

19
00:05:01,010 --> 00:05:04,530
Какво по дяволите дрънкаш?
Млъквай.

20
00:05:12,810 --> 00:05:14,770
Колко ли си пил?

21
00:06:02,744 --> 00:06:09,544
< УНАКС ТИЙМ <> UNACS TEAM >

22
00:06:14,700 --> 00:06:21,500
превод от английски:
JJD

23
00:07:04,770 --> 00:07:07,650
ВСИЧКИ ПОЛИЦАИ СА КОПЕЛЕТА

24
00:07:17,170 --> 00:07:20,090
Пуснете ни да минем, имам права.

25
00:07:31,330 --> 00:07:34,210
Имаме право да отидем в Рим!

26
00:07:34,290 --> 00:07:36,290
Отдръпнете се!

27
00:07:41,250 --> 00:07:45,930
Стегнете редиците!
Вие се отдръпнете.

28
00:08:11,010 --> 00:08:13,650
Ей, престани да плюеш!

29
00:08:14,850 --> 00:08:16,770
Ти си лайно!

30
00:08:16,930 --> 00:08:18,930
Разгърнете се!

31
00:08:47,250 --> 00:08:49,610
Това е мястото на Карлето.

32
00:08:51,210 --> 00:08:53,690
А това на брат му.

33
00:08:58,570 --> 00:09:00,810
Когато Карлето дойде, ще стана.

34
00:09:03,130 --> 00:09:05,290
Добра работа, зайо!
Първият ти работен ден,

35
00:09:05,370 --> 00:09:10,050
и счупи две ръце, как се чувстваш?
- Чудесно.

36
00:10:00,490 --> 00:10:02,770
Брат.
- Здравейте, пичове.

37
00:10:02,850 --> 00:10:05,370
Искаш ли?
- Не, мерси.

38
00:10:07,930 --> 00:10:09,930
Какво му има?

39
00:10:19,330 --> 00:10:21,250
Здрасти, мамо.

40
00:10:31,970 --> 00:10:35,210
Не могат ли да те прехвърлят
в друг отряд?

41
00:10:35,290 --> 00:10:37,970
Заплащането е по-добро.

42
00:11:01,490 --> 00:11:04,170
Какво по дяволите е това?
Какво искат?

43
00:11:04,250 --> 00:11:06,650
Да ни изхвърлят на улицата,
както се заканиха.

44
00:11:06,730 --> 00:11:11,330
Но са забравили друго:
Да ти намерят друго място.

45
00:11:20,450 --> 00:11:25,370
..на пристанището за Рим,
бяха спрени от полицията.


46
00:11:25,450 --> 00:11:28,930
Демонстрантите настояват
за спешни мерки...


47
00:11:29,010 --> 00:11:33,410
Отрядът ти става все по-известен.
- Стига, Мария.

48
00:11:50,090 --> 00:11:52,010
Къде отива?

49
00:11:53,210 --> 00:11:56,610
Разбрахме се да не излиза за месец.

50
00:11:57,330 --> 00:11:59,690
Опитай се ти да му го кажеш.

51
00:11:59,770 --> 00:12:03,330
И ще стигне в управлението за сбиване,
не може да прави каквото си иска.

52
00:12:03,410 --> 00:12:06,170
Мен н
[...]
Everything OK? Download subtitles