Preview Subtitle for A Time To Love


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:16,840 --> 00:00:19,638
چas milovat, *as umrat

3
00:00:19,800 --> 00:00:21,950
Erich Maria Remarque

4
00:00:53,720 --> 00:00:55,312
Podle romیnu

5
00:00:55,480 --> 00:00:58,130
Zeit zu leben, Zeit zu sterben.
(چas t, *as umrat)

6
00:01:37,120 --> 00:01:40,317
Rusko-nmeckی fronta 1944

7
00:02:30,960 --> 00:02:32,234
Obermeyer?

8
00:02:32,235 --> 00:02:33,519
Zde.

9
00:02:33,520 --> 00:02:34,587
Immerman?

10
00:02:34,590 --> 00:02:35,758
Tady.

11
00:02:35,759 --> 00:02:36,909
Schroeder?

12
00:02:36,910 --> 00:02:38,519
Zde.

13
00:02:38,520 --> 00:02:39,570
Graeber?

14
00:02:39,680 --> 00:02:40,730
Zde.

15
00:02:40,880 --> 00:02:41,930
Weller?

16
00:02:42,080 --> 00:02:43,308
Chyb.

17
00:02:43,640 --> 00:02:44,690
Reiner?

18
00:02:44,960 --> 00:02:46,279
Chyb.

19
00:02:46,280 --> 00:02:47,759
Holzmann?

20
00:02:47,760 --> 00:02:48,762
Chyb.

21
00:02:48,763 --> 00:02:49,909
Steinbrenner?

22
00:02:50,080 --> 00:02:51,195
Zde.

23
00:02:51,196 --> 00:02:52,555
- Riess?
- Zde.

24
00:02:52,655 --> 00:02:53,721
- Hahn?
- Chyb.

25
00:02:53,722 --> 00:02:57,679
Hlیen 2. mustva, pane.
31 pأtomnكch, 87 zabiti, rann nebo chyb.

26
00:02:57,680 --> 00:03:00,069
Poru*ci Kleinau a Hesse jsou mrtv.

27
00:03:00,070 --> 00:03:03,039
Prvn a druhی *eta slou*eny.
Hlیen 4. mustva, pane.

28
00:03:03,040 --> 00:03:05,793
29 pأtomnكch,
42 zabiti, rann nebo pohأeovیni.

29
00:03:05,794 --> 00:03:07,399
Nadporu*k Vogel chyb.

30
00:03:07,400 --> 00:03:09,999
Monی, e byli nkteأ mui
odأznuti a dostav se pozdji.

31
00:03:10,000 --> 00:03:11,479
Doufejme.

32
00:03:12,000 --> 00:03:15,319
Seeُte vaim muؤm njakـ ubytovیn.
Nebudeme tady dlouho.

33
00:03:15,320 --> 00:03:17,390
Serante Muecke, rozpuste prapor.

34
00:03:19,280 --> 00:03:21,714
Prapore, rozchod!

35
00:03:35,120 --> 00:03:37,076
Jak se jmenuje tahle vesnice?

36
00:03:38,560 --> 00:03:39,834
Nevm.

37
00:03:40,440 --> 00:03:43,159
Kdy jsme tu byli poprvـ,
mla njakـ jmـno.

38
00:03:43,320 --> 00:03:45,880
Dokonce i obyvatele... a domy.

39
00:03:45,881 --> 00:03:48,838
Jsme tady tak *asto, e je div,
nechtj platit nیjem.

40
00:03:48,839 --> 00:03:52,079
Poprvـ, kdy jsme tudy li, postupovali
jsme 160 kilometrؤ za den.

41
00:03:52,080 --> 00:03:53,399
To byl velkك postup...

42
00:03:53,400 --> 00:03:55,311
A te je to velkك إstup, e?

43
00:03:55,312 --> 00:03:57,159
To je to, co tm mysl, Graebere?

44
00:03:57,160 --> 00:03:59,913
Myslm tm... te jsme tady zase.

45
00:04:00,080 --> 00:04:02,674
Na إstupu. To tm mysl, vi?

46
00:04:02,840 --> 00:04:06,149
Neأkej mu, co si mی myslet, Steinbrennere.

47
00:04:06,400 --> 00:04:09,119
Jedinك, kdo tady mluv o إstupu jsi ty.

48
00:04:09,280 --> 00:04:11,874
My vichni ostatn vme, e to jde bezvadn.

49
00:04:12,040 --> 00:04:14,598
Letos drtme nepأtele.

50
00:04:14,600 --> 00:04:16,989
Kadك rok ho drtme. Nkdy i dvakrیt za rok.

51
00:04:17,160 --> 00:04:20,350
Immermanne, jednou se za ty
svoje kecy dostane pأmo do pekla.

52
00:04:20,400 --> 00:04:22,152
Jakی pأjemnی zmna.

53
00:04:23,440 --> 00:04:26,557
Serant Muecke أekl, e
se mیte ubytovat tady v
[...]
Everything OK? Download subtitles