Preview Subtitle for Across The Pacific


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:08,672 --> 00:00:09,881
PANAMSK PRPLAV

3
00:00:15,303 --> 00:00:19,015
DOBRODRU랺TV V PANAM

4
00:01:11,151 --> 00:01:14,780
VELEN 198. POBE랲
DLOSTELECK BRIG핪Y

5
00:01:24,164 --> 00:01:28,085
17. listopad 1941

6
00:01:31,129 --> 00:01:33,548
-Soud za妖n.
-Ano, pane.

7
00:01:43,016 --> 00:01:45,477
Kapitne Lelande, soud zv엍l v p曝pad

8
00:01:45,644 --> 00:01:48,105
a do쉋l k zvru na zklad dkaz

9
00:01:48,271 --> 00:01:49,981
pednesench za va싴 鉉asti.

10
00:01:50,440 --> 00:01:52,442
Po zv엁n dkaz
byla soudn budova uzavena

11
00:01:52,609 --> 00:01:55,821
a v tajnm hlasovn, kterho
se z鉉astnily dv tetiny len soudu,

12
00:01:55,987 --> 00:01:57,614
soud do쉋l k rozhodnut.

13
00:01:57,781 --> 00:02:00,951
To zn, vinen ve v쉋ch bodech ob얷loby.

14
00:02:01,118 --> 00:02:05,080
Pak opt v tajnm hlasovn
za p曝tomnosti nejmn dvou tetin len

15
00:02:05,247 --> 00:02:06,957
rozhodl soud o va쉋m trestu.

16
00:02:07,290 --> 00:02:10,460
Jste odsouzen k propu쉞n
z armdy Spojench stt

17
00:02:10,627 --> 00:02:13,463
a k propadnut v쉋ch
vm pinle엁jcch plateb,

18
00:02:13,630 --> 00:02:15,882
v p曝pad schvlen revizn instanc.

19
00:02:16,049 --> 00:02:17,801
-Je쉞 nco?
-Ne, pane.

20
00:02:18,468 --> 00:02:20,137
Bude pednesen nvrh na odroen?

21
00:02:20,303 --> 00:02:22,889
-Navrhuji odroen.
-Podporuji nvrh.

22
00:02:23,056 --> 00:02:24,975
Nmitky? Zejm ne.

23
00:02:25,142 --> 00:02:28,311
Soud se odrouje a
do svoln prezidentem.

24
00:02:30,063 --> 00:02:32,315
UBIKACE DSTOJNK

25
00:02:48,874 --> 00:02:50,125
Zahrajeme si?

26
00:02:50,292 --> 00:02:53,336
Dobe, Hansone.
My dva proti Greerovi a Parsonsovi.

27
00:02:53,503 --> 00:02:55,964
Vezmu tgo.

28
00:03:02,679 --> 00:03:04,681
Kapitne,

29
00:03:04,848 --> 00:03:06,391
nco vs trp?

30
00:03:08,018 --> 00:03:11,354
V britsk armd byl zvyk,
kdy mu znectil uniformu.

31
00:03:11,897 --> 00:03:14,024
둲oda, 엁 ho nem엁me uplatnit.

32
00:03:31,625 --> 00:03:33,251
Vstupte.

33
00:03:35,879 --> 00:03:37,464
Ricku?

34
00:03:38,632 --> 00:03:42,344
Neml by ses kamardit s nkm,
kdo byl ostudn propu쉞n.

35
00:03:42,511 --> 00:03:44,971
Tak prav pedpisy.

36
00:03:45,138 --> 00:03:47,474
Adjutant dal svolen.

37
00:03:51,311 --> 00:03:54,731
I pes dkazy tomu prost nem엞 uv淋it.

38
00:03:54,898 --> 00:03:57,734
A kdybys to i udlal, musel jsi mt dvod.

39
00:03:57,901 --> 00:03:59,611
Kter ti pipadal dle엍t.

40
00:04:00,028 --> 00:04:02,072
ekni mi to. Jsme kamardi.

41
00:04:02,906 --> 00:04:04,282
V쉋 je ve vpovdi.

42
00:04:04,449 --> 00:04:06,785
Mohl jsem ti ty penze pjit,
nebo aspo 矮st.

43
00:04:06,952 --> 00:04:10,122
A jist i ostatn by to rdi udlali.

44
00:04:11,331 --> 00:04:13,917
Prost tomu nem엞 uv淋it.

45
00:04:14,084 --> 00:04:16,586
Ty, ze v쉋ch, kter znm.

46
00:04:18,922 --> 00:04:22,426
lovk druhho nikdy kloudn nezn.

47
00:04:23,093 --> 00:04:25,095
Co bude dlat, Ricku?

48
00:04:25,262 --> 00:04:26,930
Asi pojedu do Kanady.

49
00:04:27,097 --> 00:04:29,099
-Potebuj dlostelce.
-Ricku. . .

50
00:04:32,936 --> 00:04:35,981
[...]
Everything OK? Download subtitles