Preview Subtitle for Chugyeogja


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:20,330 --> 00:02:22,021
Imala si jo malo mesta.

3
00:02:23,018 --> 00:02:24,676
Kako si mogla da parkira tako?

4
00:02:25,098 --> 00:02:27,367
Nema veze.
lonako se brzo vra«am.

5
00:02:27,786 --> 00:02:28,996
Ovamo.

6
00:03:26,214 --> 00:03:27,774
Gospodine, da li je ovo va auto?

7
00:03:48,932 --> 00:03:51,387
Ku*ko,
mrtva si ako te uhvatim.

8
00:04:33,601 --> 00:04:34,713
Da.

9
00:04:35,425 --> 00:04:36,832
Da.

10
00:04:37,825 --> 00:04:39,036
Vratio sam se!

11
00:04:40,705 --> 00:04:41,915
ao mi je gospodine.

12
00:04:44,737 --> 00:04:48,249
Dve devojke su nam pobegle.
Posao nam u zadnje vreme ide loe.

13
00:04:48,864 --> 00:04:52,573
Ve« sam dao
ogromni avans za te devojke.

14
00:04:54,336 --> 00:04:59,289
Ali gospodine, ne mogu da sakupim
toliki novac za tri dana.

15
00:04:59,423 --> 00:05:03,035
Kada uzmem novac od njih,
i vratim vam...

16
00:05:09,566 --> 00:05:10,297
Ugasi to, seronjo!

17
00:05:10,431 --> 00:05:12,983
Zar ne vidi da razgovaram?

18
00:05:15,998 --> 00:05:18,649
Nema uopte jebenih manira.

19
00:05:19,454 --> 00:05:20,469
Jesi li podelio letke?

20
00:05:20,798 --> 00:05:22,685
- Jesam.
- Idi i deli jo, idiote!

21
00:05:25,981 --> 00:05:28,250
Glupi seronja.

22
00:05:36,893 --> 00:05:38,006
Da.

23
00:05:39,101 --> 00:05:40,311
Gde?

24
00:05:41,117 --> 00:05:42,524
Hapjung kvart.

25
00:05:43,037 --> 00:05:46,168
Provence Motel, soba 301.

26
00:05:46,972 --> 00:05:48,281
Posla«u je odmah.

27
00:05:57,436 --> 00:05:58,930
- ثao.
- Hej.

28
00:05:59,452 --> 00:06:00,564
Brzo si stigla.

29
00:06:09,883 --> 00:06:12,436
Seong-hee,
ne izgleda toliko mlada.

30
00:06:12,570 --> 00:06:14,937
- Koliko ima godina?
- Trideset.

31
00:06:15,546 --> 00:06:18,579
Dosta dobro odrava liniju.
Ima fino telo.

32
00:06:20,730 --> 00:06:22,323
Gde «e?
Ho«e da piki?

33
00:06:22,842 --> 00:06:24,533
- Da.
- Kasnije.

34
00:06:24,666 --> 00:06:27,317
- Ne.
- Idi kasnije.

35
00:06:30,330 --> 00:06:32,599
Rekao sam ti da ide kasnije.

36
00:06:41,624 --> 00:06:43,599
- U *emu je problem?
- Bei.

37
00:06:43,736 --> 00:06:46,387
- Samo smo hteli da napravimo nekoliko snimaka.
- Bei!

38
00:06:46,809 --> 00:06:48,881
U redu, plati«u ti i za to.

39
00:06:49,016 --> 00:06:50,904
Bei, perverznjaku!

40
00:06:52,664 --> 00:06:53,679

ta?

41
00:06:53,816 --> 00:06:55,604
Lude seronje.

42
00:07:01,400 --> 00:07:02,228
Gde je?

43
00:07:05,335 --> 00:07:07,310
Jebena kurvo!

44
00:07:07,447 --> 00:07:10,480
Mene «e da naziva perverznjakom?

45
00:07:10,614 --> 00:07:13,811
Pazi ta pri*a, ku*ko!

46
00:07:13,943 --> 00:07:16,594
Ho«e li da umre?

47
00:07:16,919 --> 00:07:18,893
Doَi ovamo, ku*ko!

48
00:07:19,030 --> 00:07:21,583
- Gospodine.
- Mrtva si!

49
00:07:21,718 --> 00:07:25,034
Oti«i «e.
Smirite se.

50
00:07:25,174 --> 00:07:27,246
- Napolje!
- Doَi ovamo, ku*ko!

51
00:07:27,382 --> 00:07:28,592
- Gospodine.
- Dolazi ovamo!

52
00:07:28,726 --> 00:07:30,416
- Oti«i «e.
- Ku*ko...

53
00:07:30,550 --> 00:07:34,161
Dolazi ovamo, ku*ko!
Mrtva si!

54
00:07:34,293 --> 00:07:36,660
- Oti«i «e sada.
- Ku*ko!

55
00:07:36,789 --> 00:07:39,058
- Smirite se...
-
t
[...]
Everything OK? Download subtitles