Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,927 --> 00:03:42,899
Iz prethodnih epizoda...

2
00:03:43,000 --> 00:03:46,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:04:28,541 --> 00:04:31,988
"Karo Karta"

4
00:04:31,989 --> 00:04:33,986
Tata.

5
00:04:47,690 --> 00:04:49,590
Tata?

6
00:05:06,988 --> 00:05:08,539
萶ve鑕!

7
00:05:28,358 --> 00:05:31,053
I N T E R N A T
41. epizoda

8
00:05:47,069 --> 00:05:49,738
Gle. Mislio sam da se
nikad ne鎒 probuditi.

9
00:05:51,182 --> 00:05:54,282
Kao 歵o vidi servis
soba uklju鑥je i doru鑑k.

10
00:05:57,219 --> 00:05:58,333
Hvala.

11
00:06:01,112 --> 00:06:04,772
Mnogo ti hvala 歵o si
mi dopustio da ovde preno鎖m.

12
00:06:05,093 --> 00:06:08,281
Nisam mogao da propustim
priliku da te smestim u svoj krevet.

13
00:06:09,385 --> 00:06:11,890
A ponajmanje sa onim
pla歭jivim izrazom lica.

14
00:06:11,891 --> 00:06:13,732
Gde si ti spavao?

15
00:06:13,733 --> 00:06:15,779
Pa, recimo da smo
fotelja i ja,

16
00:06:15,780 --> 00:06:17,767
postali intimni
prijatelji.

17
00:06:17,768 --> 00:06:19,568
Sirotanu, oprosti.

18
00:06:20,391 --> 00:06:24,930
妕a si radio cele no鎖?
-Gledao te kako spava.

19
00:06:26,469 --> 00:06:28,933
Nisam te gledao kao
neki psihopata.

20
00:06:29,191 --> 00:06:32,818
Pravi neke zvuke kao...
-Hrkanje?

21
00:06:32,819 --> 00:06:35,561
Rekao sam zvuke,
uzgred veoma sme歯e.

22
00:06:37,091 --> 00:06:40,098
Onda sam se posvetio
brojanju ovaca.

23
00:06:40,099 --> 00:06:42,461
Ali sam se umorio
kada sam stigao do broja 100.

24
00:06:44,124 --> 00:06:46,593
Zatim sam razmi歭jao
歵a 鎢 da radim ovog leta.

25
00:06:46,594 --> 00:06:48,754
Bi鎢 na brodu,

26
00:06:48,755 --> 00:06:50,981
na nekom izgubljenom mestu,
sun鑑ju鎖 se na palubi.

27
00:06:50,982 --> 00:06:53,933
Ima brod? -Moji roditelji,
ali ga ne koriste.

28
00:06:54,846 --> 00:06:56,778
A ti gde ide?

29
00:06:57,390 --> 00:07:01,202
Idem sa Hasintom, pozvala
me u njeno selo. -Hasintino selo.

30
00:07:01,203 --> 00:07:04,892
Divnog li plana. Ti stvarno
zna da u瀒va u 瀒votu.

31
00:07:05,270 --> 00:07:07,880
Nemamo svi iste
mogu鎛osti kao ti.

32
00:07:07,881 --> 00:07:08,846
Da.

33
00:07:11,720 --> 00:07:14,572
Moram da krenem.
Imam mnogo posla.

34
00:07:15,534 --> 00:07:16,745
Dobro.

35
00:07:24,948 --> 00:07:27,647
Idemo, Pepeljugo.
Nikog nema na vidiku.

36
00:07:33,497 --> 00:07:36,886
Vidimo se.
-Vidimo se.

37
00:07:45,370 --> 00:07:49,865
Po瀠ri Lukase, nesta鎒 鑟koladni
kroasani. -Ne jede mi se.

38
00:07:49,866 --> 00:07:53,442
Ne voli 鑟koladu?
萿dnog li deteta.

39
00:07:53,787 --> 00:07:57,506
Znam, zgodan je
i 鑥dan.

40
00:08:01,793 --> 00:08:04,620
Rebeka, jesi li videla
mog tatu?

41
00:08:05,421 --> 00:08:08,008
Oti歛o je na izlet u
歶mu sa 鑕tvrtacima.

42
00:08:08,009 --> 00:08:11,579
Nije ti sino rekao?
-Jeste, zaboravio sam.

43
00:08:11,580 --> 00:08:15,242
Treba ti ne歵o?
Dobro si? -Nije mi ni歵a.

44
00:08:16,357 --> 00:08:18,700
Jasno je da postoji
tre鎍 瀝tva.

45
00:08:18,701 --> 00:08:22,142
Ali ko je?
Mo瀍 biti bilo ko.

46
00:08:26,779 --> 00:08:28,751
Svi znamo da ono 歵o
smo ju鑕 na歭i je ogromna stvar.

47
00:08:30,009 --> 00:08:32,632
萯m nam se pojavi neka
igla, tad smo ga nagrabusili.

48
00:08:32,633 --> 00:08:35,201
Da, da, ba si
me umiri
[...]
Everything OK? Download subtitles