Preview Subtitle for Mucha Lucha


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:17,840 --> 00:00:20,308
В живото си имах
само един истински приятел.

3
00:00:22,800 --> 00:00:24,870
Но той умря.

4
00:00:27,800 --> 00:00:29,916
Допуснах грешка.

5
00:00:36,990 --> 00:00:41,318
Шест месеца по-рано

6
00:00:58,480 --> 00:01:01,517
Добър ден. Добре дошли в Банкок.
Вашето име, моля?

7
00:01:01,600 --> 00:01:03,199
Майк Томас.

8
00:01:03,380 --> 00:01:04,893
Г-н Майк Томас.

9
00:01:06,640 --> 00:01:08,517
Вашият ключ за стаята.

10
00:01:08,680 --> 00:01:11,799
Благодаря ви много.
Надявам се да ви е приятно.

11
00:01:41,520 --> 00:01:43,670
Здравей, приятелю.
Накъде си тръгнал?

12
00:01:43,760 --> 00:01:45,637
Искаш ли да отидеш до Лумпини?

13
00:01:45,720 --> 00:01:47,273
Какво е Лумпини?

14
00:01:47,460 --> 00:01:50,516
Лумпини, Муай тай. Тай бокс.
Искаш ли да видиш?

15
00:01:50,600 --> 00:01:52,113
Бокс, значи?

16
00:01:52,200 --> 00:01:53,728
Искаш ли да отидеш?
- Да, защо не.

17
00:01:53,860 --> 00:01:56,472
Хайде, качвай се.
Добре дошъл.

18
00:01:57,080 --> 00:01:58,911
Потегляме.

19
00:02:26,040 --> 00:02:28,510
Не слизайте господине,
останете там.

20
00:02:41,240 --> 00:02:42,912
Проклета жега.

21
00:02:43,680 --> 00:02:45,989
Хайде, господине продължаваме.

22
00:02:59,640 --> 00:03:01,631
Супер, а?

23
00:03:23,800 --> 00:03:25,358
Светна зелено!

24
00:03:25,440 --> 00:03:27,192
Какво?
- Зелено е.

25
00:03:27,320 --> 00:03:29,550
По дяволите.

26
00:03:34,880 --> 00:03:36,598
Лумпини е натам.

27
00:03:38,280 --> 00:03:40,719
Колко ви дължа?
- Триста.

28
00:03:44,680 --> 00:03:46,796
Доста парички имаш.

29
00:03:47,880 --> 00:03:50,678
Благодаря.
Късмет господине.

30
00:04:57,880 --> 00:04:59,836
Искаш ли да влезеш?

31
00:05:00,320 --> 00:05:04,472
Всъщност търся хотел
Сиам Кемпински.

32
00:05:06,400 --> 00:05:10,029
Разбрах, насам.

33
00:05:10,280 --> 00:05:11,829
Качвай се.

34
00:05:43,600 --> 00:05:45,352
Извинете,
да не объркахте пътя?

35
00:05:45,600 --> 00:05:47,155
Това е пряк път.

36
00:06:18,800 --> 00:06:20,333
Слизай!

37
00:06:28,720 --> 00:06:31,518
Добре, момчета.
Какъв е проблема?

38
00:08:03,440 --> 00:08:04,953
За нищо не ви бива.

39
00:08:05,480 --> 00:08:08,199
Не можете да се справите
с един чужденец.

40
00:08:08,880 --> 00:08:10,791
Явно не ставате за нищо.

41
00:10:36,240 --> 00:10:37,912
Извинете.

42
00:10:38,400 --> 00:10:40,356
Искам да продам часовника си.

43
00:10:40,680 --> 00:10:42,274
Ролекс.

44
00:10:45,240 --> 00:10:46,773
Нека погледна.

45
00:10:53,640 --> 00:10:55,173
Изглежда фалшив.

46
00:10:55,720 --> 00:10:57,472
Майтапиш ли се?

47
00:10:57,560 --> 00:11:01,235
Не... истински е...
подарък от баща ми!

48
00:11:01,320 --> 00:11:03,072
Изглежда ми фалшив.

49
00:11:05,080 --> 00:11:08,396
Виж.
Гарантирам, че е истински.

50
00:11:08,480 --> 00:11:12,833
Гарантираш, знаеш ли?
Ще ти дам 3000.

51
00:11:12,920 --> 00:11:17,072
3000, да не си откачил.

52
00:11:21,800 --> 00:11:24,598
Дай ми 20,000.

53
00:11:27,080 --> 00:11:28,590
Какво мислиш?

54
00:11:28,780 --> 00:11:30,336
Дай му 5,000.

55
00:11:31,880 --> 00:11:33,518
5,000.

56
00:11:40,400 --> 00:11:41,992
6,000.

57
00:11:42,800 --> 00:11:45,598
Пла
[...]
Everything OK? Download subtitles