Preview Subtitle for One Car Too Far


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,366 --> 00:00:03,583
Ahoj, mami.

2
00:00:03,668 --> 00:00:05,035
Ahoj.

3
00:00:05,086 --> 00:00:06,753
Hádaj s kým som práve rozprávala.

4
00:00:06,837 --> 00:00:08,038
S kým?

5
00:00:08,089 --> 00:00:10,507
S pani Mcguire.
Pýtala sa ma, èi sa ti páèil

6
00:00:10,574 --> 00:00:13,376
darèek, ktorý ti dala za ukonèenie
nižšej strednej.

7
00:00:13,427 --> 00:00:15,378
Èo v Texase znamená slušne
povedané

8
00:00:15,429 --> 00:00:18,014
"Kde je dofrasa môj ïakovný list?"

9
00:00:18,082 --> 00:00:19,549
Takže moja otázka znie:

10
00:00:19,617 --> 00:00:22,686
"Kde je dofrasa jej ïakovný list?"

11
00:00:22,753 --> 00:00:24,271
A moja otázka znie:

12
00:00:24,355 --> 00:00:27,607
,,Pani Mcguire je tá s fúzami, však?"

13
00:00:27,692 --> 00:00:31,311
Sophie, nemôžem uveri tomu, že
si ich ešte nanapísala.

14
00:00:31,395 --> 00:00:32,529
Mackenzie,
dokonèila si ty svoje?

15
00:00:32,596 --> 00:00:34,814
Nie. Mne sa ani jeden darèek nepáèil.

16
00:00:34,899 --> 00:00:36,566
Tak, èo som mala napísa?

17
00:00:36,617 --> 00:00:38,068
"Ïakujem za hlúpe písacie potreby"?

18
00:00:38,119 --> 00:00:40,320
To ja som ti ich dala.

19
00:00:40,404 --> 00:00:42,372
Oh, zbožòujem ich!

20
00:00:42,439 --> 00:00:44,908
Ale do budúcnosti...
Mám radšej keš.

21
00:00:46,377 --> 00:00:48,378
Keš je naj.

22
00:00:48,445 --> 00:00:51,447
Kto ti píše?
Sophie je tu. Ja som tu.

23
00:00:51,499 --> 00:00:52,749
Koho ešte máš?

24
00:00:52,800 --> 00:00:55,451
Dostávam sms aj od iných ¾udí.

25
00:00:55,503 --> 00:00:59,389
Niekto menom Jojo mi stále píše:
"Kde si?"

26
00:01:00,925 --> 00:01:03,093
Oh, to je ten uèite¾ španielèiny.

27
00:01:03,144 --> 00:01:04,978
Stále ma volá von.

28
00:01:05,062 --> 00:01:05,979
A pôjdeš?

29
00:01:06,063 --> 00:01:08,348
Neviem. Je sexi.

30
00:01:08,432 --> 00:01:09,966
Myslím, že je mimo moju ligu.

31
00:01:10,017 --> 00:01:11,568
Nepodceòuj sa.

32
00:01:11,635 --> 00:01:13,820
Si celkom kus.
Však, Nik?

33
00:01:13,904 --> 00:01:17,524
Oh, najlepší. Len tam tak sedí
a usmieva sa na teba.

34
00:01:17,608 --> 00:01:19,075
Nikki!

35
00:01:19,143 --> 00:01:22,329
Ïakujem.

36
00:01:22,413 --> 00:01:24,631
Aj keby som chcela ís, tak nemôžem.

37
00:01:24,699 --> 00:01:26,649
Som slobodná matka.
Som príliž zaneprázdnená.

38
00:01:26,701 --> 00:01:29,002
Okrem toho, Sophie nato nie je
pripravená.

39
00:01:29,086 --> 00:01:30,754
Sophie, tvoju mamu práve pozvali vonku.

40
00:01:30,821 --> 00:01:33,506
Oh, koneène. Tomu chlapovi napíšem
ïakovný list.

41
00:01:35,176 --> 00:01:37,093
No, aj tak nemôžem.

42
00:01:37,161 --> 00:01:40,096
Môj drviè odpadkov je pokazený.

43
00:01:40,164 --> 00:01:43,299
Ty sa len vyhováraš.
Gary ti to môže opravi.

44
00:01:43,351 --> 00:01:45,602
Whoa. Poèka.
Èo sa práve stalo?

45
00:01:45,669 --> 00:01:48,271
Zvykol si náš drviè opravova
sám.

46
00:01:48,338 --> 00:01:50,506
Taktiež som ti zvykol ma¾ova každú
nede¾u nechty na nohách.

47
00:01:50,558 --> 00:01:53,526
Ale teraz sme rozvedení.
Takže musím len tie svoje.

48
00:01:55,312 --> 00:01:57,680
Neviem preèo váhaš, annie.

49
00:01:57,732 --> 00:01:59,282
Povedz áno.

50
00:01:59,349 --> 00:02:00,683
Ok, nehovorme už o tom.
Ahoj.

51
00:02:00,735 --> 00:02:02,619
Hovori o èo
[...]
Everything OK? Download subtitles