Preview Subtitle for O Grady


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,036 --> 00:00:01,836
Досега в "Борджиите"...

2
00:00:01,937 --> 00:00:06,341
Джовани Сфорца.
- И братовчедка ми, Катерина Сфорца.

3
00:00:06,402 --> 00:00:09,995
Ще имате вашето отмъщение.
- Кралят е потеглил.


4
00:00:10,063 --> 00:00:13,359
Казал е, че ще срине
стените ни с оръдията си.

5
00:00:13,428 --> 00:00:15,860
Ще отговорим на огъня с огън.

6
00:00:15,928 --> 00:00:19,461
Изиграхте френския крал и
сега е жаден за кръвта ни!

7
00:00:19,528 --> 00:00:22,129
Да не очаквате
да ви подкрепим отново?

8
00:00:23,535 --> 00:00:27,348
Знаете ли какво е това?
- Стенописът, който щедро поръчахте.

9
00:00:27,415 --> 00:00:30,184
Но му липсва модел.
Ще възстановя тези коси,

10
00:00:30,251 --> 00:00:32,891
както бяха преди
Бог да ми ги отнеме.

11
00:00:32,959 --> 00:00:34,959
Ще се срещнем ли отново?
- Вероятно.

12
00:00:35,028 --> 00:00:39,101
А ще ви бъда ли любовница?
- Не, тази позиция е заета.

13
00:00:39,169 --> 00:00:43,143
Ревизираме сметките ви, назначихме
някой да ги надзирава.

14
00:00:43,212 --> 00:00:44,980
Немислимо!

15
00:00:45,048 --> 00:00:47,550
Това, че парите за бедните
трябва да стигат до тях ли?

16
00:00:47,617 --> 00:00:50,456
Жена да има достъп
до кураторските сметки.

17
00:00:50,524 --> 00:00:55,766
Французите идват от Неапол.
Може да убият папата вместо вас.

18
00:00:55,834 --> 00:01:00,773
Ще обсъждаме друг братовчед,
в чиито ръце лежи нашето спасение.

19
00:01:00,841 --> 00:01:03,510
Ваше Светейшество говори
за дука на Милано.


20
00:01:03,577 --> 00:01:06,781
Истинско майсторство.
- Така е, господарю, и е гипсово.

21
00:01:06,948 --> 00:01:09,183
И има...
- Още 95 такива.

22
00:01:09,251 --> 00:01:11,954
Идват от другите леярни,
докато говорим.

23
00:01:12,022 --> 00:01:15,793
Отказан ви е достъп до Рим, господарю.
- Оръдията ми ще го осигурят.

24
00:01:15,861 --> 00:01:19,030
Вероятно, моите оръдия
също ще се изкажат.

25
00:01:19,098 --> 00:01:22,033
Предупреждавам ви!
Жестоко ще си отмъстя!

26
00:01:22,134 --> 00:01:25,970
На вас, на семейството
ви и на самото папство!

27
00:01:26,038 --> 00:01:28,105
Отстъпление!

28
00:01:29,000 --> 00:01:32,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

29
00:01:38,623 --> 00:01:44,623
БОРДЖИИТЕ
02х04 - Бездомни псета

30
00:01:48,623 --> 00:01:53,623
Превод: chesire, JJD и Дари

31
00:03:05,212 --> 00:03:08,548
Спасението на Рим.

32
00:03:08,616 --> 00:03:13,887
Та, от какво са тези оръдия?
- Гипс, Ваше Светейшество.

33
00:03:13,954 --> 00:03:17,190
Гипс!
- И дървена арматура.

34
00:03:17,258 --> 00:03:20,994
Господин Виторио впрегна
всички да работят денонощно.

35
00:03:21,062 --> 00:03:26,609
Нямахме нито бронза, нито времето.
- Значи, измамата послужи във войната.

36
00:03:26,634 --> 00:03:29,536
Както и в живота.
- Така е.

37
00:03:29,604 --> 00:03:32,272
Извинете ме, Свети Отче.

38
00:03:35,711 --> 00:03:37,779
Надявам се, че си дошъл,
за да празнуваш.

39
00:03:37,846 --> 00:03:41,682
Французите са дошли по пътя от Остия.
- И?

40
00:03:41,750 --> 00:03:44,719
Пътят им е минал през
манастира Св. Сесилия.

41
00:03:47,090 --> 00:03:51,727
Лоши новини ли носиш?
- Че има ли други, Ваше Преосвещенство?

42
00:04:06,679 --> 00:04:08,679
Хайде!

43
00:04:10,717 --> 00:04:14,586
Ще ни трябват одеяла
да я по
[...]
Everything OK? Download subtitles