Preview Subtitle for Afk Away From Keyboard


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
www.SubsMax.com

2
00:00:06,010 --> 00:00:09,410
www.pirati.cz

3
00:00:15,360 --> 00:00:19,292
Na za鞦tku 21. stolet se Pir疸sk z疸oka - Pirate Bay
st疱 nejvt夬 str疣kou pro sd匀en soubor


4
00:00:22,420 --> 00:00:27,556
V roce 2008 杪luje Hollywood
mu枡 stoj兤 za t匇to serverem.


5
00:00:29,652 --> 00:00:34,752
Tento film sleduje osudy zakladatel The Pirate Bay
Gottfrida Svartholm Warga, Fredrika Neije a Petera Sundeho


6
00:01:48,059 --> 00:01:51,400
Dnes byli zat鐺ni t 革馘ov
podezl z provozov疣

7
00:01:51,560 --> 00:01:57,400
jednoho z nejvt夬ch server
pro neleg疝n stahov疣...

8
00:01:57,560 --> 00:02:02,040
Dobr ve鐺r. Americk vl疆a
hrozila obchodn匇i sankcemi,

9
00:02:02,200 --> 00:02:05,560
pokud nedojde k uzavn
sd匀ec兤h server, jako je Pirate Bay.

10
00:02:05,720 --> 00:02:10,800
Neleg疝n stahov疣 rozhoilo
mnoho velkch organizac z Hollywoodu...

11
00:02:10,959 --> 00:02:16,160
Filmov studia p嗟a kvi pir疸stv
odhadem o 6,1 miliardy dolar.

12
00:02:16,320 --> 00:02:20,080
B匀 d donutil
嘛馘skou vl疆u k intervenci.

13
00:02:20,239 --> 00:02:24,239
Chv疝匇e 嘛馘sk 汯ady.
Bylo de枴t uzavt tu str疣ku.

14
00:02:24,400 --> 00:02:27,040
Str疣ky policie byly napadeny v p疸ek

15
00:02:27,200 --> 00:02:30,200
a v noci na dne啼k
vl疆n str疣ky.

16
00:03:00,160 --> 00:03:04,640
Proces se zakladateli
The Pirate Bay za竟n z咜ra.

17
00:03:04,800 --> 00:03:07,280
Dnes se setkali s novin碾i.

18
00:03:12,879 --> 00:03:17,640
Co se stane s Pirate Bay,
pokud budete odsouzeni?

19
00:03:17,800 --> 00:03:20,280
Nic.

20
00:03:20,439 --> 00:03:24,360
Co s n udlaj?
U jednou se jim nepovedlo ji zavt.

21
00:03:24,520 --> 00:03:28,680
T夬me se na n,
a sel柞u znovu.

22
00:03:29,800 --> 00:03:33,040
Z咜ra nejde pd soud Pirate Bay.

23
00:03:33,200 --> 00:03:38,840
Chtj n疽, kte jsme s Pirate Bay spojeni,

24
00:03:39,000 --> 00:03:42,840
zat疉nout do politick馼o procesu.

25
00:03:43,000 --> 00:03:46,959
Z咜j夬 proces nen vc pr疱n,
jde o politiku.

26
00:03:49,439 --> 00:03:53,879
Pirate Bay koordinuje polovinu
datov馼o toku BitTorrentu.

27
00:03:54,040 --> 00:03:57,080
Je to obrovsk provoz.

28
00:03:57,239 --> 00:04:00,680
V tuto chv匀i m疥e
22-25 milion u枴vatel.

29
00:04:00,840 --> 00:04:05,200
U枴vatel je definov疣 jako jedno
prob劜aj兤 stahov疣 nebo sd匀en.

30
00:04:05,360 --> 00:04:06,640
Njak ot痙ky?
Pros匇.

31
00:04:06,800 --> 00:04:08,320
Kde je Fredrik?

32
00:04:08,479 --> 00:04:10,320
Kde je Fredrik?

33
00:04:10,479 --> 00:04:11,760
To nev匇e.

34
00:04:11,920 --> 00:04:16,320
Ml tu bt,
ale asi m kocovinu.

35
00:04:16,479 --> 00:04:19,520
Prvn ot痙ka: Kde je Fredrik?

36
00:04:19,680 --> 00:04:23,879
リekl jsem, 枡 Fredrik r疆 pa.

37
00:04:24,040 --> 00:04:28,800
Nechtl jsem lh疸 a ct jim,
枡 v匇, kde je.

38
00:04:28,959 --> 00:04:32,720
Sna枴l jsem se Fredrika
sehnat cel v鐺rej啼k.

39
00:04:32,879 --> 00:04:39,879
Volal jsem mu nkolikr疸,
ne to kone鈩 zvednul.

40
00:04:40,040 --> 00:04:43,040
Pov冝: "V巐, kde jsem?"

41
00:04:43,200 --> 00:04:46,920
J na to: "Ne."
"Jsem na leti嗾i Arlanda."

42
00:04:47,080 --> 00:04:51,280
"A pro?"
"Jedu pry."

43
00:04:51,439 --> 00:04:53,879

[...]
Everything OK? Download subtitles