Preview Subtitle for 109 Judgement Day Hr


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:07,000 --> 00:01:09,934
SUDNJI DAN

2
00:01:10,586 --> 00:01:14,025
Moj dragi kolega, kontaktirao sam
sve svoje uobi*ajene izvore...

3
00:01:14,191 --> 00:01:16,957
...ali bojim se da
to nije lako prodati.

4
00:01:17,127 --> 00:01:18,618

to bi to trebalo zna*iti?

5
00:01:24,837 --> 00:01:27,535
50.000 dolara za dijamant.

6
00:01:27,707 --> 00:01:30,872
Ni penija vie.
- To je plja*ka!

7
00:01:31,044 --> 00:01:33,310
Taj kamen vrijedi 10 puta vie!

8
00:01:33,480 --> 00:01:37,419
Nemoj zaboraviti da i ja, kao poslovni
*ovjek, imam trokove:

9
00:01:37,585 --> 00:01:39,747
Porezi, op«i trokovi, radnici.

10
00:01:39,922 --> 00:01:42,916
A oni zovu mene dvoli*nim.

11
00:01:44,560 --> 00:01:49,330
Harvey, uranio si. U mogu«nosti sam
ti ponuditi vie novca na tvoje usluge.

12
00:01:49,500 --> 00:01:51,992
Vidim da imate bar pola mozga.

13
00:01:52,169 --> 00:01:54,263
Dovoljno da me ne prevarite.

14
00:01:54,438 --> 00:01:57,432
Naravno.
- Dakle, to sam ja? Budala?

15
00:01:57,609 --> 00:01:59,601
Slobodno trai posao negdje drugdje.

16
00:01:59,778 --> 00:02:04,343
Ali opet, tko ti moe garantirati
moj stupanj tajnosti?

17
00:02:06,519 --> 00:02:09,354
Kao i uvijek, gospodo,
bilo je zadovoljstvo poslovati s vama.

18
00:02:09,523 --> 00:02:11,857
Provjerite da li su izali.

19
00:02:12,994 --> 00:02:17,127
Vratite se bilo kada.
Vrata su uvijek otvorena.

20
00:02:21,403 --> 00:02:25,638
Sada, Harvey, kad bi ikad
saznao to sam stvarno o*istio...

21
00:02:25,809 --> 00:02:29,304
Zar nema *asti meَu
lopovima, g. Cobblepot?

22
00:02:29,714 --> 00:02:34,381
A Vi ste i gori od lopova.
Trgujete ukradenom robom.

23
00:02:35,753 --> 00:02:41,059
Ne znam tko ste, gospodine, ali
uvjeravam Vas, moji su poslovi svi registrirani.

24
00:02:41,226 --> 00:02:44,892
Vidite, nisam znao da su
predmeti ukradeni.

25
00:02:45,064 --> 00:02:48,332
S obzirom na to, ne vidim
kako me zakon moe optuiti.

26
00:02:48,502 --> 00:02:51,337
Ja sam zakon.

27
00:02:53,676 --> 00:02:55,338
I proglaavam Vas krivim!

28
00:03:00,116 --> 00:03:01,550
Gavrane!
eva!

29
00:03:41,197 --> 00:03:43,997
Cobblepot je jutros
pronaَen u kriti*nom stanju...


30
00:03:44,169 --> 00:03:48,438
...nakon to je sino« pretrpio
brutalan napad u njegovom studiju.


31
00:03:51,277 --> 00:03:53,770
Dvojica od njegovih zaposlenika
su rekli da je maskirani osvetnik...


32
00:03:53,947 --> 00:03:56,280
...odjeven kao sudac
bio odgovoran za to.


33
00:03:56,717 --> 00:03:59,016
Va suradnik, gospodaru Bruce?

34
00:04:01,122 --> 00:04:04,252
Mislim da ne.
Policija nema slubeni komentar,...


35
00:04:04,425 --> 00:04:07,625
...ali odbornik J. Carroll
Corcoran je rekao:


36
00:04:07,796 --> 00:04:10,289
Svatko zna da je Pingvin
jo uvijek u reketu.


37
00:04:10,466 --> 00:04:12,298
Ina*e ga nitko ne bi gonio.

38
00:04:12,468 --> 00:04:17,535
Ako mene pitate, ovaj sudac zna
to radi. Neka pravda bude posluena.


39
00:04:32,558 --> 00:04:34,220
Jo jedan dan i jo
jedno primanje cestarine.

40
00:04:34,394 --> 00:04:37,423
Da mi je samo 5 centi za svaki auto
koji proَe kroz ova vrata.

41
00:04:37,599 --> 00:04:41,093
Volio bih da sam ja dobio
5 centi za s
[...]
Everything OK? Download subtitles