Preview Subtitle for 12 The No Brainer


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,300 --> 00:00:07,060
Не бе.

2
00:00:07,130 --> 00:00:08,830
Грешиш.

3
00:00:08,900 --> 00:00:10,400
Признај дека грешиш.

4
00:00:10,460 --> 00:00:11,830
Не направила така.

5
00:00:11,900 --> 00:00:15,130
Што?

6
00:00:15,200 --> 00:00:18,900
Тогаш е поголема идиотка од тебе,

7
00:00:18,960 --> 00:00:20,900
а тоа е невозможно.

8
00:00:20,960 --> 00:00:23,030
Невозможно е.

9
00:00:23,100 --> 00:00:25,330
Добар математичар сум.
Невозможно е.

10
00:00:25,400 --> 00:00:27,330
Добро. Се гледаме.

11
00:01:02,930 --> 00:01:04,600
Ќе се вратиме околу 22:00.

12
00:01:04,660 --> 00:01:06,600
Прошетај го Баки.

13
00:01:06,660 --> 00:01:08,260
Ме слушаш?

14
00:01:10,200 --> 00:01:11,930
Те сакам.

15
00:02:46,560 --> 00:02:48,030
Ме исплаши.

16
00:02:48,100 --> 00:02:49,360
И мене. Ти си на ред.

17
00:02:49,430 --> 00:02:50,860
Добро.

18
00:02:50,930 --> 00:02:53,130
Ела, кога рече дека си
ги измила забите,

19
00:02:53,200 --> 00:02:55,500
четката целосно ја исуши?

20
00:02:55,560 --> 00:02:56,660
Ги измив.

21
00:02:56,730 --> 00:02:57,800
Ела.

22
00:03:03,930 --> 00:03:06,600
Обожавам кога ме лаже.

23
00:03:06,660 --> 00:03:08,400
Опасна мајка си.

24
00:03:08,460 --> 00:03:09,860
Ела е срце.

25
00:03:09,930 --> 00:03:11,330
Да, срце.

26
00:03:11,400 --> 00:03:13,660
Срце што лаже.

27
00:03:13,730 --> 00:03:15,560
Ме потсетува на тебе.

28
00:03:15,630 --> 00:03:17,060


29
00:03:17,130 --> 00:03:19,500
Ќе одам да видам
дали си ги мие забите.

30
00:03:20,630 --> 00:03:22,530
До должна почит,

31
00:03:22,600 --> 00:03:24,330
ама Дарвин лошо сфатил.

32
00:03:24,400 --> 00:03:27,660
Се шегував дека размислувањето на Дарвин

33
00:03:27,730 --> 00:03:29,400
е малку...

34
00:03:29,460 --> 00:03:31,530
Неразвиено.

35
00:03:31,600 --> 00:03:33,930
Сигурно било многу смешно.

36
00:03:34,000 --> 00:03:35,930
За брилијантен човек,

37
00:03:36,000 --> 00:03:38,530
Дарвин понекогаш бил морон.

38
00:03:38,600 --> 00:03:41,230
Тврдел дека мажите се обидуваат
да ги рашират своите гени

39
00:03:41,300 --> 00:03:43,200
со тоа што постојано имаат секс.

40
00:03:43,260 --> 00:03:45,900
Меѓутоа, жените,
со ограничен број на јајце клетки,

41
00:03:45,960 --> 00:03:48,800
се поселективни во своите обиди

41
00:03:48,360 --> 00:03:50,960
за да најдат доминантен партнер.

42
00:03:51,030 --> 00:03:53,200
Мислам дека Дарвин грешел.

44
00:03:53,760 --> 00:03:56,530
И жените можат да бидат
агресивни како мажите,

45
00:03:56,600 --> 00:04:00,800
а и мажите без страст.

46
00:04:00,860 --> 00:04:03,030
Што мислите? Питер?

47
00:04:04,460 --> 00:04:06,530
- Тука Астрид.
- Јас сум.

48
00:04:06,600 --> 00:04:07,960
Може да им кажеш на момците
да ме чекаат надвор?

49
00:04:08,030 --> 00:04:09,230
Ќе ви испратам едно тело.

50
00:04:09,300 --> 00:04:10,800
Да. Ќе им кажам
да чекаат надвор.

51
00:04:10,860 --> 00:04:13,000
- Фала.
- Добро.

52
00:04:13,060 --> 00:04:15,130
Оливија беше.
Треба да излезете надвор.

53
00:04:15,200 --> 00:04:17,130
Доаѓа вештакот со некое тело.

54
00:04:17,200 --> 00:04:18,660
Ова е делот од денот

55
00:04:18,730 --> 00:04:20,500
кој највеќе го очекувам...

56
00:04:20,560 --> 00:04:23,230
Кога знам дека се случило
нешто бизарно.

57
00:04:23,300 --> 00:04:25,260
Сам
[...]
Everything OK? Download subtitles