Preview Subtitle for Blast From The Past


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:36,300 --> 00:01:40,300
www.titlovi.com

2
00:01:43,600 --> 00:01:45,900
Kelvine, gde li samo nabavlja ovo?

3
00:01:45,900 --> 00:01:47,100
Ba je super.

4
00:01:47,200 --> 00:01:49,900
Samo zapamti:
Ne pominji komuniste.

5
00:01:50,000 --> 00:01:52,000
Kelvin je sjajan momak,
ali je malo -- znate ve«.

6
00:01:52,200 --> 00:01:54,200
-ثaknut.
-Kakva mu je ena?

7
00:01:54,400 --> 00:01:56,200
Ma, znate... doma«ica.

8
00:01:56,300 --> 00:01:58,000
Voli da kuva. Trudna je.

9
00:01:58,100 --> 00:01:59,400
Zna*i normalna.

10
00:01:59,500 --> 00:02:01,400
Pa ne bih ba rekla.

11
00:02:01,500 --> 00:02:03,800
-Helen!
-O, «ao, Beti. ثao, Dejv.

12
00:02:04,000 --> 00:02:05,900
Vidi je samo.

13
00:02:06,200 --> 00:02:07,300
Samo to nije.

14
00:02:07,300 --> 00:02:08,600
Ovo je moja sestra
Rut i njen mu.

15
00:02:08,800 --> 00:02:10,700
Kaite mi
Ako ste ve« *uli ovaj.

16
00:02:11,100 --> 00:02:13,900
Patka ueta u prodavnicu.

17
00:02:14,000 --> 00:02:16,400
I kae,
"Treba mi sjaj za usne."

18
00:02:16,500 --> 00:02:19,500
Prodava* kae, "Naravno, gospodine.
Ho«ete li platiti u keu ili *ekom"

19
00:02:19,600 --> 00:02:23,300
A patka kae: "Stavite
to na moj ra*un.(kljun)"

20
00:02:25,600 --> 00:02:26,800
O, gospode.

21
00:02:26,800 --> 00:02:29,200
Bio je vredan *ovek,
profesor na Cal Tech-u...

22
00:02:30,100 --> 00:02:31,800
ali onda je po*eo da
pronalazi stvari.

23
00:02:31,900 --> 00:02:33,900
Iznenada je postao veoma bogat.

24
00:02:34,200 --> 00:02:36,600
I to je bilo to.
Prestao je da predaje.

25
00:02:37,500 --> 00:02:39,800
-Kakvo je pi«e?
-Ba sta mi je doktor prepisao.

26
00:02:41,900 --> 00:02:44,500
Kelvin svo vreme
provodi tamo...

27
00:02:44,600 --> 00:02:46,800
*a*kaju«i i popravljaju«i
stvari u svojoj radionici.

28
00:02:47,000 --> 00:02:49,400
Ako se ja pitam,
sve je to veoma cudno.

29
00:02:49,500 --> 00:02:50,700
Isto vai i za akumulator.

30
00:02:50,900 --> 00:02:53,600
Mogu uzeti
obi*an akumulator za jahtu...

31
00:02:53,800 --> 00:02:56,400
i napraviti ga da
traje decenijama,bez problema.

32
00:02:57,200 --> 00:02:59,100
Helen, ta Kelvin misli...

33
00:02:59,300 --> 00:03:01,200
o ovim problemima u Kubi?

34
00:03:01,400 --> 00:03:04,800
Oh, za Boga miloga,
samo nemoj to da pominje.

35
00:03:14,000 --> 00:03:17,400
Rekao bih da je moja kolekcija
bejzbol sli*ica kompletnija...

36
00:03:17,700 --> 00:03:19,300
od bilo koje koju sam ikad video.

37
00:03:21,900 --> 00:03:23,800
Kelvine! Kenedi se suo*ava
o*i u o*i sa Hru*evim...

38
00:03:24,000 --> 00:03:25,600
na televiziji, ovog momenta.

39
00:03:25,700 --> 00:03:27,100
Oo, *ove*e.

40
00:03:28,300 --> 00:03:30,000
Na ostrvu Kuba

41
00:03:30,100 --> 00:03:32,500
Nepogreiv dokaz
je potvrdio *injenicu...

42
00:03:32,600 --> 00:03:35,900
da je niz poloaja
sa borbenim raketama...

43
00:03:36,000 --> 00:03:40,200
trenutno u pripremi
na tom zarobljenom ostrvu.

44
00:03:57,800 --> 00:04:01,500
Kontrola, govori Vuk Jedan.
Jo osam kilometara do preleta.

45
00:04:01,700 --> 00:04:03,300
Vuk Jedan, ovde Kontrola.
Prijavite redosled.

46
00:04:03,300 --> 00:04:04,900
Vi ste prvi za prelet.

47
00:04:08,100 --> 00:04:10,600
Kontrola, ovde Vuk Jedan.
Imam problem.

48
00:04:10,700 --> 00:04:13,900
Iznesite problem, V
[...]
Everything OK? Download subtitles