Preview Subtitle for Delhi


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:07,407 --> 00:00:11,407
www.titlovi.com

2
00:00:14,407 --> 00:00:18,407
Prevod:
MARINA MIJATOVIĆ


3
00:00:38,418 --> 00:00:41,478
Nećemo napustiti ovo mesto.

4
00:00:42,055 --> 00:00:46,055
Nije to obična džungla. To je naš dom.

5
00:00:47,027 --> 00:00:51,027
Izgubio sam oca. Ne želim
sada da izgubim i dom.

6
00:01:09,607 --> 00:01:12,944
Jutros ranije...

7
00:01:42,582 --> 00:01:43,949
Samo malo, tata! Samo malo!

8
00:01:43,950 --> 00:01:46,942
Ustaj! -Nema šanse.

9
00:01:47,020 --> 00:01:49,648
Tačno. Nemaš šanse.

10
00:01:49,723 --> 00:01:52,886
Kad ja udarim. To će
biti strašan udarac.

11
00:01:52,959 --> 00:01:56,451
O, Bože. Dobar si samo
u dijalozima, je l' tako?

12
00:01:57,497 --> 00:01:59,658
Uostalom, isto kao i njegov otac.

13
00:02:01,868 --> 00:02:05,868
Bio sam lud za tim
čarima. Kada... kada...

14
00:02:06,940 --> 00:02:10,569
Kada sam odlučio da mi postaneš žena.

15
00:02:10,644 --> 00:02:12,411
O, vau! Dobro rečeno, sine.

16
00:02:12,412 --> 00:02:15,540
Sledeći dijalog: "Prebiću vas obojicu."

17
00:02:15,615 --> 00:02:17,776
Vau, mama pa ti si pesnik.

18
00:02:18,785 --> 00:02:22,785
Jako smešno! Ti budi miran!
A ti prestani sa borbama!

19
00:02:23,690 --> 00:02:26,352
Hoćeš li da moj Juvi
postane Rambo jednog dana?

20
00:02:26,426 --> 00:02:28,690
Samo sam ga učio samoodbranu.

21
00:02:28,829 --> 00:02:30,563
Pravim od njega čoveka.

22
00:02:30,564 --> 00:02:33,556
Tačno tako. On nije
čovek. On je mladunče.

23
00:02:33,633 --> 00:02:36,898
Mama, molim te kuliraj.
-Ne, ne želim.

24
00:02:36,970 --> 00:02:38,838
Šta ako se povredi? A šta ti znaš...

25
00:02:38,839 --> 00:02:41,865
"Šta sve moraju majke da trpe"!
-Šta sve moraju majke da trpe.

26
00:02:43,643 --> 00:02:47,541
Dobro! Radite šta hoćete.
Nemojte posle meni da plačete.

27
00:02:50,784 --> 00:02:54,784
Imam dojam da ćeš noćas
spavati van pećine.

28
00:02:55,655 --> 00:02:59,655
Ne brini, sine. Znam kako
da umirim tvoju majku.

29
00:02:59,960 --> 00:03:01,960
Kako? - Pesmom.

30
00:03:02,996 --> 00:03:06,955
Ti si sav moj svet.

31
00:03:07,033 --> 00:03:10,628
Govorim istinu, veruj mi.

32
00:03:10,704 --> 00:03:14,607
Zašto se ljutiš na mene?

33
00:03:14,608 --> 00:03:17,975
I bez reči, razumeš moje misli.

34
00:03:18,044 --> 00:03:21,571
Tvoj bes je lažan... lažan... lažan!

35
00:03:21,648 --> 00:03:24,583
Nije iskren.

36
00:03:25,552 --> 00:03:29,552
Nemoj toliko da
me mučiš i povređuješ, voljena.


37
00:03:33,593 --> 00:03:37,593
O, voljena moja!

38
00:03:40,934 --> 00:03:44,934
O, voljena moja!

39
00:03:47,674 --> 00:03:51,674
Ne skreći pogled. Nasmeši se.

40
00:03:53,079 --> 00:03:57,079
Ukrasi moje snove.

41
00:03:58,685 --> 00:04:02,382
Ja ću sav moj svet,

42
00:04:02,455 --> 00:04:05,982
baciti pred tvoje noge.

43
00:04:06,059 --> 00:04:08,550
Bez tebe ne želim da živim!

44
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles