Preview Subtitle for Dom


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:16,795 --> 00:00:20,795
www.titlovi.com

2
00:00:23,795 --> 00:00:29,310
Prevod i obrada چudak
cudak31177@gmail.com


3
00:02:39,207 --> 00:02:41,147
Komije!

4
00:02:42,187 --> 00:02:45,783
Komije, otvorite vrata!
Ja sam, Zabit!

5
00:02:46,510 --> 00:02:50,499
Uَi, prijatelju moj.
Bog ti sre«u dao i sve to eli.

6
00:02:50,502 --> 00:02:54,692
- Sre«an ti سurَevdan.
- Tebi isto. Uَi. Sedi.

7
00:02:55,297 --> 00:02:57,136
Sedi!

8
00:02:58,787 --> 00:03:00,396
Doveo sam ti ovog malog.

9
00:03:00,967 --> 00:03:04,032
Bolje da ne kaem
gde sam ga pronaao!

10
00:03:05,047 --> 00:03:08,659
-
ta to radi?
- Pla*em!

11
00:03:08,986 --> 00:03:11,143
A pla*e li ona?

12
00:03:11,178 --> 00:03:13,006
Pla*e.

13
00:03:15,417 --> 00:03:16,992
Pati i ona.

14
00:03:17,167 --> 00:03:19,619
Da odsvira ti neto svojoj babi?

15
00:03:19,676 --> 00:03:22,360
Done«u ti harmoniku. Muzika je
najbolji lek. Smiri se, sinko moj.

16
00:03:22,410 --> 00:03:26,792
Dilejo! Da si moj sin i da si pokuao
da se obesi, ubio bih te!

17
00:03:30,028 --> 00:03:31,594
Uzmi harmoniku.

18
00:03:31,629 --> 00:03:34,749
Sviraj onu babinu.
Zna ti koju.

19
00:03:35,610 --> 00:03:39,710
Sviraj. Izuzetno je
romanti*no napolju ve*eras.

20
00:03:39,770 --> 00:03:44,404

teta to nismo mladi,
pa da zaigramo u parku.

21
00:03:46,236 --> 00:03:50,708
A to ne bih plesala
s tako divnim momkom?

22
00:04:02,561 --> 00:04:04,796
Nije loe, je li?

23
00:04:06,934 --> 00:04:09,592
Apsolutno romanti*no!

24
00:05:04,883 --> 00:05:06,455
Ope«i «e me!

25
00:05:20,687 --> 00:05:23,629
Bako, spava li?

26
00:05:23,905 --> 00:05:26,556
Spavam. I ti bi trebalo da spava.

27
00:05:28,042 --> 00:05:29,745
Bako...

28
00:05:30,359 --> 00:05:32,066
sedi kod mene.

29
00:05:37,578 --> 00:05:40,827
Je l' moja majka bila mnogo lepa?

30
00:05:41,407 --> 00:05:44,495
Joj... lepa kao gorska vila.

31
00:05:47,247 --> 00:05:51,687
Ali, kad je zatrudnela s Dacom,
otekla je kao bure.

32
00:05:51,722 --> 00:05:53,785
Odvela sam je gatari,

33
00:05:54,707 --> 00:05:57,941
koja je rekla da je neko
na nju bacio magiju.

34
00:05:58,494 --> 00:06:01,308
Njeno skidanje *ini nije uspelo.

35
00:06:01,667 --> 00:06:07,171
Zato sam je odvela kod hode,
jer su mi rekli da samo on moe...

36
00:06:07,646 --> 00:06:10,008
Nema*ka je moj dom!

37
00:06:10,477 --> 00:06:14,853
Merdane, budi pametan!
Vrati se u Nema*ku!

38
00:06:17,596 --> 00:06:20,449
Bilo joj je izuzetno loe,

39
00:06:20,484 --> 00:06:24,459
pa je Imam nad njom *itao delove
Kur'ana, kako bi je izle*io,

40
00:06:24,494 --> 00:06:27,176
ali nita nije vredelo.
Ila sam i kod doktora,

41
00:06:27,211 --> 00:06:30,506
on joj je prepisao pilule, prakove,
injekcije, ali sve je bilo uzalud.

42
00:06:30,647 --> 00:06:34,472
Umrla mi je na rukama.
Onako mlada i prelepa.

43
00:06:34,907 --> 00:06:38,435
Bog dao, bog uzeo.

ta ja tu mogu?

44
00:06:40,147 --> 00:06:43,383
To je za Dacu.
A zato sam ja kopile?

45
00:06:44,147 --> 00:06:48,219
Sluaj me. Tvoj otac
je bio Slovenac.

46
00:06:48,311 --> 00:06:51,787
Ovde je sluio vojni rok
i upoznao se s tvojom majkom.

47
00:06:53,203 --> 00:06:57,385
Zna*i, jesam vojni*ko kopile.
Rua je govorila istinu.

48
00:06:57,470 --> 00:07:00,086
Nek ona jede
[...]
Everything OK? Download subtitles