Preview Subtitle for Living In Your Car


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:22,231 --> 00:00:26,231
www.titlovi.com

2
00:00:29,231 --> 00:00:32,519
ŽIVOT U AUTU

3
00:00:33,524 --> 00:00:37,813
Ovo je zbog prodaje deonica!
-Trebao nam je novac za proširenje!

4
00:00:37,964 --> 00:00:41,456
Prevario si me!
-Pusti ga! Hajde!

5
00:00:42,654 --> 00:00:46,181
Zbog brata sam osuđen.
-Brata? -Da, Kevina, znaš ga!

6
00:00:46,294 --> 00:00:51,140
Ne Karl. Kajl! -Smem da se
istuširam kod tebe, Karle? -Kajl!

7
00:00:51,214 --> 00:00:54,741
Nekima nije drago što će im
kriminalac dirati poštu.

8
00:00:54,814 --> 00:00:58,818
Neki će mi tražiti autogram.
-Znamo da je Sendi sakrio novac.

9
00:00:58,894 --> 00:01:01,021
I sud će saznati za to.

10
00:01:01,134 --> 00:01:04,695
Bankovni račun? -Da. -Na moje ime?
-Da. -Ima li na njemu love?

11
00:01:04,774 --> 00:01:08,574
Više od milion dolara. -Brzo se
vraćam! Sačuvaj mi parče torte!

12
00:01:08,654 --> 00:01:12,420
Neka Stiv prizna. -Tako ćemo
namamiti Gordona i Lijeva.

13
00:01:12,534 --> 00:01:15,935
Ali rizično je. Jer kad ga
pravda stigne, neće ga pustiti.

14
00:01:16,014 --> 00:01:18,221
Četrnaesto poglavlje

15
00:01:19,934 --> 00:01:22,380
U zavisnosti od broja ulagača
u prvoj fazi,

16
00:01:22,534 --> 00:01:25,742
u prvom kvartalu možemo da vratimo
uloženo. -Zar to nije nečuveno?

17
00:01:25,814 --> 00:01:27,896
Samo onima koji ne osluškuju.

18
00:01:28,054 --> 00:01:32,138
Nema naduvavanja troškova.
Samo im stavljamo ruke u džepove.

19
00:01:32,334 --> 00:01:35,223
Ovo me podseća
na Ponzijevu šemu. -A, ne.

20
00:01:35,374 --> 00:01:38,423
Cilj Ponzijeve šeme
je varanje investitora.

21
00:01:38,574 --> 00:01:42,214
Ovo je samo podizanje kapitala
za pokretanje. -A čega?

22
00:01:42,374 --> 00:01:45,138
Bilo čega. Trgovine deonicama,
preuzimanja kompanija,

23
00:01:45,254 --> 00:01:47,734
inovacija koje treba iskoristiti.

24
00:01:47,894 --> 00:01:51,819
Treba nam novac kako bismo
reagovali kad se ukaže prilika.

25
00:01:51,974 --> 00:01:56,695
Ko bi uložio u nešto što ima veze
s osobom u kućnom pritvoru? -Niko.

26
00:01:56,854 --> 00:02:00,096
Tu ti upadaš, Oskare. Ti si
istureni igrač. -Ja nisam uticajan.

27
00:02:00,174 --> 00:02:03,143
Ali zračiš, imaš lice
mladalačkog poštenja.

28
00:02:03,254 --> 00:02:06,064
Ljudi će te pratiti,
kao mene nekad.

29
00:02:06,214 --> 00:02:08,580
Dok ih nisi gurnuo preko litice.

30
00:02:09,534 --> 00:02:12,537
Stive, donela sam ručak
tvom gostu!

31
00:02:15,654 --> 00:02:19,101
Mislila sam da ćeš ogladneti.
-Vrlo pažljivo.

32
00:02:19,214 --> 00:02:22,900
Retko ima posete. Lepo je
što ima bar jednog prijatelja.

33
00:02:22,974 --> 00:02:26,774
Daj, mama. Imam mnogo prijatelja.
Oskare, oduvek ih imam mnogo.

34
00:02:26,854 --> 00:02:30,460
Radnika, saradnika, potrčka,
ali malo pravih prijatelja.

35
00:02:30,534 --> 00:02:34,015
Dugujem mu. Pomogao mi je
oko zaposlenja. -Namerno?

36
00:02:34,094 --> 00:02:38,098
Molim? -Nekad se iz njegovog nereda
slučajno izrodi nešto lepo.

37
00:02:38,174 --> 00:02:42,178
Bilo pa prošlo, mama! Terapija,
razmišljanje, skrušenost...

38
00:02:42,374 --> 00:02:47,698
Sve je to od mene napravilo
novog čoveka. -Naravno, dušo.

39
00:02:49,454 --> 00:02:52,264
Kuda ćeš s tim?
-Sklanjam ga odavde.

40
00:02:52,774 --> 00:02:57,143
Kao plišanog medu kad si imao 12
godina
[...]
Everything OK? Download subtitles