Preview Subtitle for Living In Your Car


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:25,590 --> 00:00:29,590
www.titlovi.com

2
00:00:32,590 --> 00:00:35,559
IVOT U AUTU

3
00:00:36,751 --> 00:00:42,075
Kako je zgodan! -Ranije je utehu
traila u jadnicima, ali ovaj...

4
00:00:42,311 --> 00:00:47,556
Da te èekam?
-Ne moraš. Biæu premoren.

5
00:00:51,871 --> 00:00:56,797
Neki su ostali bez posla.
-Mene koriste kao primer.

6
00:00:56,991 --> 00:01:01,360
Briga za druge ljude oplemenjuje
naše ivote. -Ko bi rekao!

7
00:01:01,791 --> 00:01:05,192
Mafini su ukusni.
-Dobri su ti? Sad se time bavim.

8
00:01:05,271 --> 00:01:07,398
Peèeš mafine? -Peèem sve.

9
00:01:07,551 --> 00:01:12,318
To je legitimna prilika za one koji
vole rizik, kao Gordon i Lijev.

10
00:01:12,511 --> 00:01:17,119
Oteo si mu devojku? -Prvo ju
je on meni oteo! -Reci istinu!

11
00:01:17,351 --> 00:01:22,914
Gde si bio sinoæ? -Kod
kuæe. -Noevi su ukradeni.

12
00:01:23,111 --> 00:01:27,081
Idu unutra! Svi idu unutra!
Šta se to dogağa?

13
00:01:27,231 --> 00:01:31,361
Naša prièa je tamo,
a mi smo ovde!

14
00:01:31,631 --> 00:01:33,758
Šesnaesto poglavlje

15
00:01:36,711 --> 00:01:40,477
Lekar mi je rekao da ne
jedem jaja i slaninu svakog dana.

16
00:01:40,591 --> 00:01:44,152
Onda neka ti on pravi
doruèak. -Mogu da umrem!

17
00:01:44,311 --> 00:01:48,395
Umreæeš ako ne prestaneš da
me gnjaviš! -Šta te muèi?

18
00:01:50,071 --> 00:01:53,393
Gde da poènem?
-U stvari, povlaèim pitanje.

19
00:01:56,111 --> 00:01:58,238
Da?

20
00:02:01,551 --> 00:02:06,636
Misliš da sam ja kriv, Stiv?
-Pa ko mi je dao ukradene noeve?

21
00:02:06,831 --> 00:02:09,197
Govoriš na razglas? -Zašto bih?

22
00:02:09,391 --> 00:02:15,671
Tako da me policija èuje! Samo da
se zna, ne znam o èemu govoriš!

23
00:02:15,911 --> 00:02:22,794
Fil, izvuci me! -Moram da idem,
Stiv. Nadam se da æeš se izvuæi.

24
00:02:25,111 --> 00:02:29,002
Opet je u zatvoru?
-Pogodila si. -Hvala.

25
00:02:30,151 --> 00:02:35,600
Imam najbolje namere, ali ono što
ne mogu da kontrolišem sve pokvari.

26
00:02:35,871 --> 00:02:39,352
Ali niko mi ne veruje!
-Moda zato što nije istina.

27
00:02:39,471 --> 00:02:44,033
Sigurno nisi znao da su
noevi ukradeni? -Sigurno nisam!

28
00:02:44,231 --> 00:02:48,873
Mogao si da budeš oprezniji.
-Oprezni nikad ne koriste priliku.

29
00:02:49,071 --> 00:02:52,040
Da, priliku da završe
u zatvoru s luzerima.

30
00:02:52,191 --> 00:02:54,842
Govori u svoje ime!
-Viktor nije luzer.

31
00:02:54,951 --> 00:02:59,240
Radimo na projektu koji æe nam
doneti milione. -O èemu on to?

32
00:02:59,431 --> 00:03:02,400
Sistem pretvaranja otpada
u struju Gergena i Hofera.

33
00:03:02,471 --> 00:03:07,795
Ime mi nije baš nešto. -Ne zove
se tako! Sistem Hofera i Gergena!

34
00:03:07,871 --> 00:03:10,317
Moje prezime je prvo! -To je
delimièno Grejemova ideja.

35
00:03:10,391 --> 00:03:15,556
Skoro cela ideja je moja! Kad bi
mi rekao da kuvaš nešto s njim?

36
00:03:15,676 --> 00:03:19,601
Kad god nağem investitora,
ti se uzbudiš i sve pokvariš!

37
00:03:19,676 --> 00:03:24,443
Ti si potencijalni investitor? -Ja æu
dovesti potencijalne investitore.

38
00:03:24,556 --> 00:03:27,878
Obojica ste smislili
pretvaranje otpada u struju?

39
00:03:28,036 --> 00:03:31,437
Time smo hteli da vratimo Elen.
-Pre lairanja Grejemove smrti.

40
00:03:31,516 --> 00:03:35,28
[...]
Everything OK? Download subtitles