Preview Subtitle for Living In Your Car


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:22,595 --> 00:00:26,595
www.titlovi.com

2
00:00:29,595 --> 00:00:32,962
IVOT U AUTU

3
00:00:34,075 --> 00:00:38,364
Produena ti je uslovna za est
meseci. -Upoznao si Kendru?

4
00:00:38,475 --> 00:00:41,239
Nisi mi rekao da
ima sestru. Ko si ti?

5
00:00:41,355 --> 00:00:45,121
Po tvojoj teoriji,
Kevinova izmiljena sestra.

6
00:00:45,355 --> 00:00:48,279
Tobi nas snima za
novu seriju! -Kakvu?

7
00:00:48,435 --> 00:00:52,678
O advokatu i
njegovim tekim klijentima.

8
00:00:52,955 --> 00:00:55,435
Po*e«ete da pobeَujete. -A kako?

9
00:00:55,675 --> 00:01:01,955
Kad sve vae ljudske
vrednosti istrunu u vama!

10
00:01:02,235 --> 00:01:07,719
Mora da se opusti.
-Opustim?
ta to uopte zna*i?

11
00:01:07,875 --> 00:01:11,766
Ovo je kamper. -Da.
-Sad «u iveti u kamperu?

12
00:01:11,955 --> 00:01:14,276
Sedamnaesto poglavlje

13
00:01:33,115 --> 00:01:37,961
Dao mi ju je tip koji je gnoji
izmetom imia. Organska je.

14
00:01:38,635 --> 00:01:43,083
Zdravo, Stivene!
ta ti je to
na licu? Ima vake? -Nemam.

15
00:01:43,235 --> 00:01:47,763
Boli me zub. Imate li
tablete protiv bolova?

16
00:01:47,835 --> 00:01:51,555
Ne verujem u ta sranja. Ne zna
da sam holisti*ka isceliteljka?

17
00:01:51,635 --> 00:01:55,321
Ne znam ni ta je to. Samo mi
treba neto protiv bolova.

18
00:01:55,395 --> 00:01:57,761
Ovo «e ti pomo«i. -Nemate
nikakve prave lekove?

19
00:01:57,835 --> 00:02:00,918
Moda je Karl ostavio neto.
On nije potovao svoje telo.

20
00:02:00,995 --> 00:02:03,919
Moda ispod sudopere.
-Proveri, molim te.

21
00:02:05,795 --> 00:02:09,003
Ne sviَa mi se kako me
gleda. -Kako te gledam?

22
00:02:09,155 --> 00:02:13,444
Kao mukarac koji gleda enu
i misli da je muko. Ne volim to.

23
00:02:15,035 --> 00:02:19,119
Hvala. Rok upotrebe je istekao
1994. -Ti datumi su bez veze!

24
00:02:19,275 --> 00:02:24,042
Tablete su dobre. -Sjajno.
Mnogo hvala. Kako me boli!

25
00:02:24,315 --> 00:02:29,685
Treba ti zubar. -Da mogu da ga
platim, ve« bih otiao.

26
00:02:29,875 --> 00:02:34,039
Znam jednog koji nita ne
napla«uje! -Kako? -Ne uzima novac.

27
00:02:34,235 --> 00:02:37,796
Zubar za one koji nemaju novca.
-Zubar koji radi besplatno?

28
00:02:37,875 --> 00:02:41,959
Je li slep? -Ako ne eli to,
pokua«emo s akupunkturom!

29
00:02:42,075 --> 00:02:45,192
Nisam jo zavrila kurs,
ali dali su mi pribor.

30
00:02:45,310 --> 00:02:48,996
Mogu onu jednu duga*ku
uglu da ti zabodem u vilicu...

31
00:02:49,110 --> 00:02:53,160
Ako nita drugo ne upali.
-Zovi mog prijatelja zubara!

32
00:02:54,710 --> 00:02:58,840
Boe... -
ta je tebi?
-Uasno me boli zub.

33
00:02:59,310 --> 00:03:02,711
Moe da mu pomogne? -Ne bih.
-Ma daj, mama. Vidi da ga boli.

34
00:03:02,790 --> 00:03:07,193
Bila je medicinska sestra.
-Ima pristup lekovima. -Ne, idiote!

35
00:03:08,230 --> 00:03:11,996
Imam ulje karanfili«a.
-Ulje karanfili«a, akupunktura?

36
00:03:12,230 --> 00:03:17,554
Svi ste ostali u 16. veku?
Treba mi neki zapadnja*ki lek!

37
00:03:18,550 --> 00:03:20,677
Izvinite me. Hvala.

38
00:03:27,070 --> 00:03:30,915
U poslednje vreme se ne bavim
stomatologijom. -U penziji ste?

39
00:03:30,990 --> 00:03:33,959
Iskreno, suspendovali
su me pre 10 godina

40
00:03:34,070 --> 00:03:37,119
zbog izvoَenja operacije pod
uticajem
[...]
Everything OK? Download subtitles