Preview Subtitle for Living In Your Car


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:22,777 --> 00:00:26,777
www.titlovi.com

2
00:00:29,777 --> 00:00:32,541
IVOT U AUTU

3
00:00:33,582 --> 00:00:35,903
Sledim svoj san, Stive.

4
00:00:36,102 --> 00:00:40,152
Uzela je tvoj deo novca od
ku«e, kupila udeo u farmi i otila.

5
00:00:40,222 --> 00:00:44,864
Vi ste tako super!
-Koliko trai za svoju enu?

6
00:00:48,502 --> 00:00:53,383
Ovo je moj dom. Moj dom je
tvoj dom. -A moj dom je tvoj dom!

7
00:00:53,582 --> 00:00:56,471
Ne, ne, ne. Moj dom, tvoj dom.

8
00:00:57,302 --> 00:00:59,350
Dvadeseto poglavlje

9
00:01:19,622 --> 00:01:24,468
Zdravo, seljanke! -Zato je tako
obu*en? -Misli da je smean.

10
00:01:25,102 --> 00:01:27,673
Nikad nije odrastao,
o*ito. -Nije ba.

11
00:01:27,942 --> 00:01:31,628
Izgleda kao idiot. -Mislio
sam da je eir preteran,

12
00:01:31,702 --> 00:01:34,182
ali tip u prodavnici
mi ga je preporu*io.

13
00:01:34,262 --> 00:01:37,265
Nadam se da si poneo
ode«u za rad. -To je to.

14
00:01:37,342 --> 00:01:40,470
Zamisli Dej Ara Juinga
i sve «e ti biti jasno.

15
00:01:41,782 --> 00:01:46,344
Tako sam umeo da pridobijem
potencijalne investitore.

16
00:01:46,502 --> 00:01:51,383
Misli da si ovde zbog toga? -Rekla
si da ti treba pomo«. -Da, ali ne...

17
00:01:51,942 --> 00:01:55,628
Razgovaraj s Barb. Sve «e ti
objasniti. -Dobro, ali mislio sam...

18
00:01:55,702 --> 00:01:59,149
Zdravo, Stive. -Zdravo, Barb!
-Izgleda kao idiot. -Znam.

19
00:01:59,302 --> 00:02:01,543
Ali u tome je stvar. Ovo je ala.

20
00:02:01,702 --> 00:02:04,068
Zamisli Dej Ara Juinga. -Zato bih?

21
00:02:04,542 --> 00:02:08,945
S tobom neto nije u redu, Stive.
Ti nisi zao kao to mnogi misle.

22
00:02:09,102 --> 00:02:14,028
Ali o*ito ti nisu sve na broju.
-I ja o tebi mislim sve najbolje.

23
00:02:14,262 --> 00:02:17,151
Idemo. -Ali samo lagano, zar ne?

24
00:02:17,302 --> 00:02:20,942
Ona poslednja do severnog
jezera nije nita prema ovome.

25
00:02:21,062 --> 00:02:24,702
Gde ti je ode«a za rad?
-
ta pod time misli?

26
00:02:24,862 --> 00:02:28,070
Njena elja da me
ponizi o*ito nema granica.

27
00:02:28,222 --> 00:02:33,228
Moda misli da ti treba novac.
-Dala bi mi ga. -Tako to obi*no ide?

28
00:02:33,382 --> 00:02:36,909
Zvu*i kao da prosim
na ulici. -Na ulici, u tali...

29
00:02:37,302 --> 00:02:43,343
Ne moe da daje novac ljudima
koji joj ne pomau. Ovo je skupo!

30
00:02:43,502 --> 00:02:47,950
Zato si joj ti partnerka? Zbog
kapitala? -I vetina upravljanja.

31
00:02:48,102 --> 00:02:50,150
Lori bi ovo bilo previe.

32
00:02:50,302 --> 00:02:55,308
Ako joj krene posao,
najbolje da farmu ostavi meni.

33
00:02:55,822 --> 00:02:59,223
Ostavljam te da radi. -
ta ta*no?

34
00:02:59,382 --> 00:03:02,271
Lopata je tamo. Shvati«e sam.

35
00:03:08,302 --> 00:03:12,864
Pa ta ako si pala? Ne mora da ti
bude neprijatno. -Konj se uplaio.

36
00:03:15,342 --> 00:03:21,030
Sad je dobro. Da zavrimo
trku? Hajde! Da«u ti prednost.

37
00:03:21,182 --> 00:03:24,948
Ne«u da se penjem na konja koji
je umalo pao i slomio vrat.

38
00:03:25,022 --> 00:03:27,104
Onda «emo tr*ati. -
ta?

39
00:03:27,222 --> 00:03:30,146
Pustimo konje i trkajmo
se do farme. -
ta je tebi?

40
00:03:30,222 --> 00:03:33,589
Nita! Trka mi se. -Zato?
-Ho«u da te pobedim. -Zato?

41
00:03:33,662 --> 00:03:38,747
eli
[...]
Everything OK? Download subtitles