Preview Subtitle for Living In Your Car


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:25,528 --> 00:00:29,528
www.titlovi.com

2
00:00:32,528 --> 00:00:35,691
IVOT U AUTU

3
00:00:37,012 --> 00:00:41,972
Starije osobe dre veæinu trišta.
Dajte im šta im treba i zaradiæete.

4
00:00:42,172 --> 00:00:45,061
Šta on radi ovde?
-I meni je drago, tata.

5
00:00:45,172 --> 00:00:49,859
Neæemo ulagati u kompaniju s kojom
on ima veze. -Ja samo radim u staji.

6
00:00:50,052 --> 00:00:52,703
Gde ti je partner?
Sastanèi na obali?

7
00:00:52,852 --> 00:00:56,777
Hoæeš da prepustiš farmu? -Da, Edvard
mi je ponudio velikodušan iznos.

8
00:00:56,892 --> 00:00:59,019
Dobar je on. -Znam.

9
00:01:03,732 --> 00:01:05,973
Dvadeset prvo poglavlje

10
00:01:07,212 --> 00:01:10,693
Mislio sam da ti je lepo kod deda
Fila. -Mama eli da budem s njom.

11
00:01:10,772 --> 00:01:14,014
Boji se da æe biti usamljena u
svom otmenom stanu? -Moda.

12
00:01:14,092 --> 00:01:18,415
Budi sreæan zbog nje. -Posao
joj ide. Zašto ne bih bio sreæan?

13
00:01:18,612 --> 00:01:22,935
Njen uspeh je tvoj
neuspeh. -A, zato!

14
00:01:23,292 --> 00:01:28,741
Moda je vreme da ugrabiš priliku.
-Kakvu? -Kakva god da se ukae.

15
00:01:28,892 --> 00:01:34,535
To zvuèi malo depresivno. -Priliku
koja se ukae u sadašnjem ivotu.

16
00:01:34,772 --> 00:01:38,299
Za razliku od prilika u ivotu koji
sam izgubio? -Ili koji zasluuješ.

17
00:01:38,372 --> 00:01:42,775
Vrati se na fakultet. Èujem da su
laboratorijski tehnièari traeni.

18
00:01:42,932 --> 00:01:49,576
Da znam šta je to, razmislio bih.
-Tata, to je normalan posao.

19
00:01:54,012 --> 00:01:58,142
I treba da nağeš devojku. -Zašto?
-Zbog uobièajenih razloga.

20
00:01:58,412 --> 00:02:03,133
Kako tvoj seksualni ivot?
-Šta? -Daj mi tatu na sekund.

21
00:02:03,252 --> 00:02:05,652
Ohrabri ga. Danas nije dobre volje.

22
00:02:07,572 --> 00:02:12,498
Zdravo, Stive. Naği ivot, kao
svi ostali. -Mama! -Preiveæe.

23
00:02:13,372 --> 00:02:17,854
Niste nas videli u akciji!
Pogledajte je! Olièenje majke!

24
00:02:18,132 --> 00:02:23,502
Ne idite, molim vas!
Nemojte! -Ne idite!

25
00:02:24,292 --> 00:02:26,897
Sranje! -Šta je?

26
00:02:27,772 --> 00:02:34,382
Naši snovi o usvajanju
male Kineskinje su uništeni.

27
00:02:34,532 --> 00:02:38,218
Uznemirene smo. -Ona je
uznemirena. Ja sam ljuta.

28
00:02:38,492 --> 00:02:41,575
Taj moe da bude sreæan što ga nisam
ošamarila. -Ko je on? -Ne znamo.

29
00:02:41,732 --> 00:02:47,819
Predstavnik kineske vlade. -Ili neki
Kinez. Neko ko upozorava ljude.

30
00:02:48,012 --> 00:02:52,062
Na šta? -Da beimo od njihove
dece. -Dece koju ne ele!

31
00:02:52,212 --> 00:02:55,773
Ne ele da ih dobiju ljudi
kao što smo mi. -Kako to misliš?

32
00:02:55,932 --> 00:02:58,014
Ne misli na ljude koji
ive u prikolicama.

33
00:02:58,212 --> 00:03:03,377
Misli na istopolne parove. -Nemoj
ni da smišljaš na to. -Pomišljaš.

34
00:03:03,492 --> 00:03:08,338
Zavisi gde je misao. -Istopolni
parovi su diskriminisani.

35
00:03:08,572 --> 00:03:14,340
Imaš li neku ideju?
-Moeš li nam ikako pomoæi?

36
00:03:14,612 --> 00:03:20,812
Za poèetak,
osvestite... -Šta? -Ništa.

37
00:03:21,132 --> 00:03:27,332
Ako vam je vanije da imate decu
nego da oèuvate ovaj ivotni stil

38
00:03:27,492 --> 00:03:30,893
koji ste stvorili iz razloga
neshvatljivih obiènom èoveku...

39
00:03:31,012 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles