Preview Subtitle for Living In Your Car


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:22,252 --> 00:00:26,252
www.titlovi.com

2
00:00:29,252 --> 00:00:32,380
랪VOT U AUTU

3
00:00:33,195 --> 00:00:35,197
JEDANAESTO POGLAVLJE

4
00:00:35,269 --> 00:00:39,478
Ne mo엁 da mi krade po쉞u.
-Nisam. -Uzela si je gre쉓om? -Ne.

5
00:00:39,629 --> 00:00:43,838
Onda si je ukrala. erka ti je lopov.
Obrati pa엖ju. -Na 쉞a?

6
00:00:44,069 --> 00:00:47,960
Uzela je koverat adresiran
na mene i sakrila ga. -Za쉞o?

7
00:00:48,149 --> 00:00:52,313
Da, za쉞o? -A 쉞a si ti radila
u mojoj sobi? -istila sam je.

8
00:00:52,509 --> 00:00:56,513
Sigurno. -둻a je s Hanom?
-Otpustila sam je. Fokusiraj se.

9
00:00:56,669 --> 00:01:00,355
Samo sam pitao. -Pitaj je
za쉞o je sakrila to od mene.

10
00:01:00,509 --> 00:01:04,957
Dugo ekam te dokumente. Ako
ih ne vratim Nilu, izgubiu kuu.

11
00:01:05,069 --> 00:01:08,789
Molim? -To je u vezi s razvodom.
-A ne s kuom? -Oboje.

12
00:01:08,909 --> 00:01:12,675
Dokumenti dokazuju da kua
pripada meni. -Dokazuju kome?

13
00:01:12,869 --> 00:01:15,838
Svima koji misle da
razvodom krije novac.

14
00:01:15,949 --> 00:01:20,113
Rekla sam ti. -Koji novac, mama?
-Nema novca. Kad si mi rekla?

15
00:01:20,269 --> 00:01:24,478
Pro쉕e nedelje. Moram da izjavim da
je kua moja i da nemam znanje

16
00:01:24,629 --> 00:01:28,918
o tatinom novcu. -Nema novca!
-I da je razvod iskren i okonan.

17
00:01:29,029 --> 00:01:33,989
Od sada ne diraj moju po쉞u. -Za쉞o
si je uzela? -Mislila sam da je re

18
00:01:34,189 --> 00:01:39,195
o razvodu, a vi se malo bolje
sla엁te... -Kejt! To da se sla엁mo...

19
00:01:39,669 --> 00:01:43,719
Sakrivanje dokumenata
nee zaustaviti razvod. -Znam.

20
00:01:43,949 --> 00:01:47,350
Samo sam htela da vam dam
vremena. -Da zaboravimo?

21
00:01:47,549 --> 00:01:52,873
Ja sam zaboravio. Mo엀a ima
pravo. Mnogo toga se promenilo.

22
00:01:53,309 --> 00:01:56,437
Je li? -Izgleda da si
malo manje ogorena.

23
00:01:56,589 --> 00:02:02,198
To 쉞o te pu쉞am u fri엍der je
sa얷ljenje. -Sigurna si? Jer...

24
00:02:02,789 --> 00:02:06,714
Neemo sad o tome.
-Za쉞o? -Da, za쉞o?

25
00:02:08,309 --> 00:02:12,917
Kasni u 쉓olu. -Nemam prvi as.
-Svejedno idi u 쉓olu. -Nemam as!

26
00:02:13,029 --> 00:02:16,112
Idi u 쉓olu! -Dobro. Izvoli.

27
00:02:16,789 --> 00:02:21,317
둻a se dogaa? Misli da je razvod
upitan? -Dok ne bude konaan...

28
00:02:21,589 --> 00:02:24,752
Misli da samo hou da ti
privuem pa엖ju? -Ne...

29
00:02:24,909 --> 00:02:29,357
To si mislio kad smo i쉕i kod
savetnika. Da u doi sebi.

30
00:02:29,549 --> 00:02:34,111
Imao sam najbolju nameru. -Ja
sam plakala, a ti si na mobilnom.

31
00:02:34,269 --> 00:02:38,592
Neu o tome. Idi. -Ipak
mislim da bi trebalo... -Idi.

32
00:02:39,549 --> 00:02:45,317
Mo엁. -Jesi li video majku
od nesree? -Kakve nesree?

33
00:02:45,869 --> 00:02:50,397
Za쉞o me niste zvali? -Nema
telefon. -Mogli ste nekako da javite.

34
00:02:50,589 --> 00:02:53,638
Dimnim signalom? -To
je samo slomljeno rebro.

35
00:02:53,829 --> 00:02:58,357
Mogla si da se ubije. Rekao sam ti
da zameni tepih na stepenicama.

36
00:02:58,469 --> 00:03:02,314
Nisi. -Hteo sam. Koliko
mora da le엍? -Nekoliko nedelja.

37
00:03:02,469 --> 00:03:06,838
A 쉞a e ti? -U vezi s im? -Sa
svime. Treba da budem s tobom.

38
00:03:06,989 --> 00:03:12,234
Za쉞o? -Da pom
[...]
Everything OK? Download subtitles