Preview Subtitle for The Jeff Probst Show


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ00,100 --> 00Ψ00Ψ02,100
...na Hendonu uz odlikovanja.

2
00Ψ00Ψ03,439 --> 00Ψ00Ψ07,449
Tip kao ti mogao bi da vodi
ovo odeljenje za par godina.

3
00Ψ00Ψ15,076 --> 00Ψ00Ψ18,143
Makine Trebolte, seronjo jedan.

4
00Ψ00Ψ20,121 --> 00Ψ00Ψ26,209
Ovo je na ovek. Makin Trebolt.
On je Srbin, bivi lan paravojske.

5
00Ψ00Ψ26,594 --> 00Ψ00Ψ31,171
Traen je zbog oruanih pljaki u
vajcarskoj, Italiji i Francuskoj.

6
00Ψ00Ψ31,723 --> 00Ψ00Ψ37,261
Fora mu je ubijanje svedoka. Mislimo da
je on ubio devojku da bi prikrio tragove.

7
00Ψ00Ψ38,533 --> 00Ψ00Ψ44,517
Ono to je ona videla i ula jo
uvek ne znamo, ali emo to saznati.

8
00Ψ00Ψ45,602 --> 00Ψ00Ψ51,272
Je li to jasnoΠ
-Da, efe. -Dobro.

9
00Ψ00Ψ55,887 --> 00Ψ00Ψ59,990
Drue, totalno si u kurcu.
Idi kui i naspavaj se.

10
00Ψ01Ψ02,994 --> 00Ψ01Ψ06,120
Zato nisam to naslutioΠ Da li to
gubim jebeni oseaj ili ta jeΠ

11
00Ψ01Ψ06,204 --> 00Ψ01Ψ11,375
Svi smo mislili da je Alen kriv.
Ne brini. Idi da se odmori.

12
00Ψ01Ψ11,459 --> 00Ψ01Ψ13,710
Takav nam nisi
od koristi. -efeΠ

13
00Ψ01Ψ13,794 --> 00Ψ01Ψ17,964
Privatna banka na Trafalgaru
iz koje ste povukli Vekstrua...

14
00Ψ01Ψ18,099 --> 00Ψ01Ψ24,136
Jedan zaposleni je upravo
aktivirao alarm. -To je Trebolt.

15
00Ψ01Ψ24,221 --> 00Ψ01Ψ29,057
Svi dole za minutΞ Proverite oruje,
pancirke. Oruana pljaka u tokuΞ

16
00Ψ01Ψ29,142 --> 00Ψ01Ψ34,729
Nemoj nikoga obavetavati. Ne elim
da ih uplaim. Sa mnom. Oruana pljaka.

17
00Ψ01Ψ34,813 --> 00Ψ01Ψ40,276
TrafalgarΠ -Da. -Ista banka u kojoj je
do pre dve nedelje radila Natalija Vulsket.

18
00Ψ01Ψ44,765 --> 00Ψ01Ψ49,826
efeΠ Zajeb'o sam. Bili ste u pravu.
Alen nije imao nikakve veze s tim.

19
00Ψ01Ψ50,011 --> 00Ψ01Ψ52,286
ovek kojeg progonimo
je Makin Trebolt.


20
00Ψ01Ψ52,325 --> 00Ψ01Ψ55,490
U toku je oruana pljaka u
privatnoj banci iz koje smo se povukli.


21
00Ψ01Ψ55,574 --> 00Ψ01Ψ58,875
Povucite se. To je nareenje.
-Za manje od 3 minuta smo tamo.


22
00Ψ01Ψ58,905 --> 00Ψ02Ψ01,394
Nareujem vam da se
povuete, ujete li meΠ


23
00Ψ02Ψ01,424 --> 00Ψ02Ψ04,539
Dri se podalje. Luis je
podneo slubenu prijavu protiv tebe.


24
00Ψ02Ψ04,673 --> 00Ψ02Ψ09,094
Ne daj mu priliku da nas zatvori.
uje li me, ReganeΠ Povucite se.

25
00Ψ02Ψ11,513 --> 00Ψ02Ψ13,997
Jebi gaΞ

26
00Ψ02Ψ17,852 --> 00Ψ02Ψ21,327
Razmislila sam o onome
to si rekao.

27
00Ψ02Ψ22,189 --> 00Ψ02Ψ26,734
Uradiu to.
Poi u s tobom.

28
00Ψ02Ψ29,739 --> 00Ψ02Ψ32,848
Doi.

29
00Ψ02Ψ38,038 --> 00Ψ02Ψ41,021
uvaj mi to.

30
00Ψ02Ψ57,973 --> 00Ψ03Ψ01,331
Sklonite se sa jebene ulice.

31
00Ψ03Ψ03,560 --> 00Ψ03Ψ06,561
PolicijaΞ Na zemljuΞ

32
00Ψ03Ψ06,646 --> 00Ψ03Ψ11,275
PolicijaΞ Na zemljuΞ
-Dole na jebenu zemljuΞ

33
00Ψ03Ψ13,779 --> 00Ψ03Ψ18,990
Dole na jebenu zemljuΞ
Dole na jebenu zemlju, odmahΞ

34
00Ψ04Ψ10,288 --> 00Ψ04Ψ12,812
PokretΞ

35
00Ψ04Ψ41,274 --> 00Ψ04Ψ43,857
KreniΞ

36
00Ψ05Ψ47,584 --> 00Ψ05Ψ51,086
Dole na jebenu zemljuΞ
-KreniteΞ

37
00Ψ06Ψ17,820 --> 00Ψ06Ψ19,320
Jebi gaΞ

38
00Ψ06Ψ21,055 --> 00Ψ06Ψ22,554
Jebi gaΞ

39
00Ψ06Ψ35,170 --> 00Ψ06Ψ38,853
PolicijaΞ Na zemljuΞ
-Lezite doleΞ

40
00Ψ06Ψ46,328 --> 00Ψ06Ψ51,531
Regane, nemoj sebi da pogorava.
Obustavite poteru.o je nareenjeΞ


41
00Ψ07Ψ16,665 --> 00Ψ07Ψ21,
[...]
Everything OK? Download subtitles