Preview Subtitle for Jail


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,320 --> 00:00:03,321
Ovo je prièa o dve sestre
koje dele isto lice

2
00:00:04,322 --> 00:00:06,916
Zovem se Bridit.
Svedok sam ubistva.

3
00:00:07,036 --> 00:00:10,719
Samo izaği da svedoèiš i reci sudiji
šta si videla, i zaštitiæemo te.

4
00:00:10,723 --> 00:00:14,770
Ne kapiraš. Ako me Bodavej
eli mrtvu-mrtva sam.

5
00:00:14,772 --> 00:00:17,273
Obratila sam se svojoj
sestri Šivon za pomoæ.

6
00:00:17,275 --> 00:00:19,558
Šivon se ubila, a ja sam
preuzela njen identitet.

7
00:00:19,560 --> 00:00:21,060
Bilo je tako lako.

8
00:00:21,062 --> 00:00:24,780
Videla sam izlaz. I izašla
sam. Svi misle da sam ona.

9
00:00:24,782 --> 00:00:27,700
Dvoje od šest investitora koje smo
doveli prošlog meseca se povuklo.

10
00:00:27,702 --> 00:00:31,637
Ako ne nağemo nekog dovoljno velikog da
pokrijemo gubitke, znaš šta bi moglo biti.

11
00:00:31,639 --> 00:00:35,875
Ovde Tajler Beret. Imam razloga da
verujem da bi moglo biti nekih...

12
00:00:35,877 --> 00:00:38,828
ne baš skrupuloznih
aktivnosti u mojoj firmi.

13
00:00:38,830 --> 00:00:41,013
Martin/Èarls su
pokrenuli Poncijevu šemu.

14
00:00:41,015 --> 00:00:42,898
I dalje mislim da
Endrju nije iza toga.

15
00:00:42,900 --> 00:00:46,819
Radiš sa Olivijom tako dugo... I
da saznaš da te varala svo vreme...

16
00:00:46,821 --> 00:00:49,205
Poncijeva šema nije
Olivijina ideja.

17
00:00:50,090 --> 00:00:51,407
Moja je.

18
00:00:55,700 --> 00:00:57,700
Pariz, Francuska

19
00:00:58,000 --> 00:01:01,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

20
00:01:10,311 --> 00:01:15,648
Èemu cveæe? -Da se izvinim
što sam bio ljubomorni kreten,

21
00:01:15,768 --> 00:01:19,252
kad sam video tvog brata na kompjuteru.
Ili zato što nisam došao pre da te vidim?

22
00:01:19,254 --> 00:01:21,988
Ti konaèno doğeš u Pariz, a ja
zaglavim na glupoj konferenciji u Rimu.

23
00:01:21,990 --> 00:01:25,208
Nema veze. Prelepe su. Hvala.

24
00:01:31,081 --> 00:01:35,635
Znaèi, bila si kod
doktora i sve je uredu?

25
00:01:35,637 --> 00:01:42,492
Aha. Sve je OK. -Pa, moramo nešto sa
uradimo. Ne moemo da se kriti sa bebom.

26
00:01:42,494 --> 00:01:46,896
Zato moramo da se pobrinemo za Endrjua.
Da li si doneo podatke iz Martin/Èarlsa?

27
00:01:49,883 --> 00:01:53,987
Ovi dokumetni pokazuju stopu obrta koja
je toliko stabilna da je to nemoguæe.

28
00:01:53,989 --> 00:02:02,128
Sumnjivo je, ali ne i optuujuæe. Da li
imaš izveštaje sa Endrjuovog kompjutera?

29
00:02:02,130 --> 00:02:07,917
Ove brojke su potpuno drugaèije.
-Da li si sigurna? -Prilièno.

30
00:02:07,919 --> 00:02:15,124
Imam ih na USB memoriji. -Onda
imamo sve dokaze koji su nam trebali.

31
00:02:15,126 --> 00:02:17,343
Moda bi smo prosto trebali...

32
00:02:18,879 --> 00:02:21,264
da se obratimo vlastima?

33
00:02:21,266 --> 00:02:25,835
Tajlere, prebrzo je.
Moram da se zaštitim.

34
00:02:27,588 --> 00:02:34,894
Kako ti šteti da uhvate Endrjua? -Ja
sam njegova ena. Èim se ovo sazna

35
00:02:34,896 --> 00:02:40,917
zamrznuæe mu svu imovinu. Ostaæu bez
ièega. -Zaposliæu se. Izdravaæu nas.

36
00:02:40,919 --> 00:02:46,039
Kad bi bilo tako jednostavno. Ne
razumeš na šta je Endrju sve spreman.

37
00:02:46,041 --> 00:02:51,160
Znam da je ovo krupno, i ako ti je
puno i eliš da se povuèeš, razumeæu.

38
00:02:51,162 --> 00:02:56,416
Šivon, ja sam
[...]
Everything OK? Download subtitles