Preview Subtitle for Age Of The Dragons


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:16,338 --> 00:01:22,294
P a jeho 엍vot

3
00:01:23,338 --> 00:01:25,294
titulky pelo엍l Dadel
(s pou엍tm jmen z kni엖ho pekladu)

4
00:03:57,867 --> 00:04:01,058
- Tak엁 vy jste vyrostl v ZOO?
- Narodil jsem se a vyrstal...

5
00:04:01,059 --> 00:04:04,774
...v Pudu僚ri, co je ve
francouzsk 矮sti Indie.

6
00:04:04,775 --> 00:04:06,657
ZOO patila mmu otci.

7
00:04:06,658 --> 00:04:10,168
A m pivedl na svt jeden herpetolog,

8
00:04:10,169 --> 00:04:13,534
kter tam byl o쉋tovat
varana benglskho.

9
00:04:13,740 --> 00:04:16,554
Matka i j jsme byli v po脯dku,

10
00:04:16,555 --> 00:04:18,293
ale ten uboh je쉞r utekl,

11
00:04:18,294 --> 00:04:21,982
a byl u쉕apn polekanm kasurem.

12
00:04:23,616 --> 00:04:26,403
To je karma.

13
00:04:26,404 --> 00:04:28,344
Cesty bo욏.

14
00:04:28,825 --> 00:04:30,472
To je ale p曝bh.

15
00:04:31,189 --> 00:04:34,309
Myslel jsem, 엁 v otec je matematik,
kvli va쉋mu jmnu.

16
00:04:34,310 --> 00:04:37,680
Ale vbec ne. Pojmenovali m
podle baznu.

17
00:04:38,250 --> 00:04:40,442
To existuje bazn s nzvem "P"?

18
00:04:41,658 --> 00:04:46,442
Vte, mj strc Francis se narodil
s vodou v plicch.

19
00:04:46,732 --> 00:04:51,252
Doktor ho chytil za kotnky a roztoil,
aby tu vodu dostal ven.

20
00:04:51,253 --> 00:04:54,100
A kvli tomu m 쉏rok hrudnk
a huben nohy,

21
00:04:54,101 --> 00:04:56,403
co z nj udlalo skvlho plavce.

22
00:04:57,324 --> 00:05:00,949
On je v strc? 猛kal, 엁 je
p曝tel va쉋ho otce.

23
00:05:00,950 --> 00:05:04,173
Je to mj "estn strc".
猛km mu " Mmd욏".

24
00:05:04,174 --> 00:05:07,169
Nejlep싴 p曝tel mho otce
a mj plaveck guru.

25
00:05:07,170 --> 00:05:10,294
Chodil jsem 3x tdn do baznu v 헁ramu.

26
00:05:10,847 --> 00:05:14,076
Jeho lekce mi jednoho dne zachrnily 엍vot.

27
00:05:14,653 --> 00:05:17,386
Jeden dou쉋k vody t nezabije,

28
00:05:17,387 --> 00:05:19,705
ale panika ano.

29
00:05:20,131 --> 00:05:23,979
Nezapome dchat,
nesm zadr엗vat dech.

30
00:05:24,195 --> 00:05:25,812
Hodn kluk.

31
00:05:28,899 --> 00:05:30,764
Snad vm nevad vegetarinsk jdlo.

32
00:05:30,765 --> 00:05:33,098
Ne, vbec ne.

33
00:05:33,181 --> 00:05:35,409
- A va쉋 jmno?
- Co?

34
00:05:35,410 --> 00:05:38,194
Chystal jste se mi 曝ct,
jak jste pi쉋l ke svmu jmnu.

35
00:05:38,195 --> 00:05:42,364
Dostal jsem ho na zklad n麟eho,
co Mmd욏 ekl mmu otci.

36
00:05:42,365 --> 00:05:44,214
Vte, vt쉏na cestovatel sbr

37
00:05:44,215 --> 00:05:46,159
pohlednice nebo hrn杖ky,

38
00:05:46,160 --> 00:05:47,158
ale ne Mmd욏.

39
00:05:47,159 --> 00:05:49,374
Mmd욏 sbral bazny.

40
00:05:49,775 --> 00:05:52,775
Zaplaval si v ka엀m baznu,
na kter narazil.

41
00:06:00,796 --> 00:06:04,830
Jednou Mmd욏 ekl otci,
엁 ze v쉋ch bazn na svt

42
00:06:04,831 --> 00:06:08,057
je veejn plovrna v Pa曝엍
nejhez妖 ze v쉋ch.

43
00:06:08,058 --> 00:06:09,638
Voda tam byla tak ist,

44
00:06:09,639 --> 00:06:12,108
엁 jste si z n mohli vait kvu.

45
00:06:12,109 --> 00:06:15,582
Pouhch pr temp zmnilo jeho 엍vot.

46
00:06:29,335 --> 00:06:31,286
Ne jsem se narodil, ekl:

47
00:06:31,287 --> 00:06:34,108
"Je
[...]
Everything OK? Download subtitles