Preview Subtitle for Worth


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,189 --> 00:00:06,056
Dokuz yıl önce annemin
cinayetine tanıklık ettim.


2
00:00:06,094 --> 00:00:09,363
Eğer Vincent olmasaydı
ben de öldürülebilirdim.


3
00:00:10,548 --> 00:00:12,299
Sen O'sun.

4
00:00:12,301 --> 00:00:13,967
Yaptığın şeyler...

5
00:00:13,969 --> 00:00:16,487
Yaptıklarım yüzünden
kendimden nefret ediyorum.


6
00:00:16,489 --> 00:00:20,240
Bir kafese ait olup olmadığımın
kararını vermeye çalışıyorum.

7
00:00:20,242 --> 00:00:24,242
Şehirdeki kurbanları kurtarmaya...

8
00:00:24,246 --> 00:00:26,480
...çalıştığına dair altı dava buldum.

9
00:00:26,482 --> 00:00:28,648
Sen canavar değilsin.

10
00:00:28,650 --> 00:00:31,818
Ormanda ilk tanıştığımız gece...

11
00:00:31,820 --> 00:00:35,820
...bana asla zarar
vermeyeceğini biliyordum.


12
00:00:35,991 --> 00:00:37,758
Vincent, seni akşam
yemeğine davet etmek istiyorum.

13
00:00:37,760 --> 00:00:40,260
Ve seni alıkoyan bir şey yoksa...

14
00:00:40,262 --> 00:00:42,162
...seni orada görmeyi umuyorum.

15
00:00:43,000 --> 00:00:46,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

16
00:01:04,203 --> 00:01:07,020
Vincent?

17
00:01:07,022 --> 00:01:08,989
Ne yapıyorsun?

18
00:01:11,126 --> 00:01:12,826
Pardon, seni korkutmak
istememiştim.

19
00:01:12,828 --> 00:01:14,328
Sorun değil.

20
00:01:14,330 --> 00:01:19,616
Güvenlik sistemini devreye
sokmayı yine unutmuşum.

21
00:01:19,618 --> 00:01:22,135
- Nasıl gidiyor?
- Aynı.

22
00:01:22,137 --> 00:01:24,538
Sadece her şeyin...

23
00:01:24,540 --> 00:01:26,873
Her şey yolunda mı?

24
00:01:26,875 --> 00:01:30,227
Evet. Sadece tam olarak
iyi hissetmiyordum.

25
00:01:30,229 --> 00:01:35,048
Dün akşam bu yüzden mi
gelmedin yemeğe?

26
00:01:35,050 --> 00:01:37,067
Evet.

27
00:01:37,069 --> 00:01:41,271
Çünkü beni ektiğini
falan düşünmüştüm.

28
00:01:41,273 --> 00:01:45,943
Hayır. Sana gelemeyeceğimi
söylemem gerekirdi.

29
00:01:47,946 --> 00:01:51,731
Tamam, bak...

30
00:01:51,733 --> 00:01:54,368
Pencerenin önüne bıraktığın
hediyeni buldum.

31
00:01:54,370 --> 00:01:55,669
Ki bu...

32
00:01:55,671 --> 00:01:58,121
...çok tatlı bir davranıştı.

33
00:01:58,123 --> 00:02:00,123
- Sağ ol.
- Sonra düşündüm ki...

34
00:02:00,125 --> 00:02:03,010
...hediyeyi doğum günü partim
sırasında bırakmış olmalıydın.

35
00:02:03,012 --> 00:02:06,113
Ki partide de epey
margarita vardı.

36
00:02:06,115 --> 00:02:07,931
Ben de merak ettim de...

37
00:02:07,933 --> 00:02:10,467
...hediyeyi bıraktığın da
şeyi de görmüş...

38
00:02:10,469 --> 00:02:12,603
Bana açıklama yapmana
gerek yok.

39
00:02:12,605 --> 00:02:14,721
Gördün yani?

40
00:02:14,723 --> 00:02:18,275
Çünkü Vincent, çok
aptalca bir şeydi.

41
00:02:18,277 --> 00:02:20,277
- Sarhoştum.
- İstediğin kişiyle öpüşebilirsin.

42
00:02:20,279 --> 00:02:23,614
Evet, biliyorum.

43
00:02:23,616 --> 00:02:26,249
- Dediğim biz şey falan...
- Hayır.

44
00:02:26,251 --> 00:02:29,703
Evet, öyledir.

45
00:02:30,738 --> 00:02:34,157
Yemek konusunda
cidden kusura bakma.

46
00:02:34,159 --> 00:02:36,159
Hayır, büyütülecek
bir şey değil.

47
00:02:36,161 --> 00:02:38,996
Sadece iyi olduğundan
emin olmak istemiştim.

48
00:02:38,998 --> 00:02:41,114
Tamam.

49
00:02:41,116 --> 00:02:45,085

[...]
Everything OK? Download subtitles