Preview Subtitle for Age Of The Dragons


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ00Ψ39,031 --> 00Ψ00Ψ42,730
Peklad a korektura by Predators13.

3
00Ψ00Ψ43,031 --> 00Ψ00Ψ45,651
Have funΞ Ψ)

4
00Ψ00Ψ54,961 --> 00Ψ00Ψ58,781
Magie existuje, aby slouila lovku.
Nikdy ho nem ovldnout.

5
00Ψ00Ψ58,791 --> 00Ψ01Ψ03,111
Hloup a zkaen jsou ti,
je vzali Jeho dar a obrtili ho proti Jeho dtem.

6
00Ψ01Ψ03,121 --> 00Ψ01Ψ05,121
Pemna 1Ψ2

7
00Ψ01Ψ07,931 --> 00Ψ01Ψ10,709
Nazvaj to Vk draka...

8
00Ψ01Ψ10,710 --> 00Ψ01Ψ15,564
...doba politickch rozbroj,
neltostnch besti a mocnch kouzel...

9
00Ψ01Ψ15,565 --> 00Ψ01Ψ20,582
ale t doba vry...vry v Andrastinu Chantru,

10
00Ψ01Ψ21,190 --> 00Ψ01Ψ26,144
dominantn mnisk d veden jej Svtost, Duchovn...

11
00Ψ01Ψ26,145 --> 00Ψ01Ψ29,994
Jej templt ryti tvrd kontroluj Mgy.

12
00Ψ01Ψ29,995 --> 00Ψ01Ψ32,271
Omezujc praktikovn tajemnho magickho umn v,

13
00Ψ01Ψ32,272 --> 00Ψ01Ψ35,346
e m potencil rozpoutat na svte pohromu...

14
00Ψ01Ψ36,925 --> 00Ψ01Ψ40,439
Nejnebezpenj z nich jsou Krvav mgov, kte pokrauj

15
00Ψ01Ψ40,440 --> 00Ψ01Ψ45,457
ve vykonvan svch temnch ritul potaj...
v rozporu s Chantrou.

16
00Ψ01Ψ45,464 --> 00Ψ01Ψ48,709
Odhodlni neutralizovat tuto hrozbu za kadou cenu,

17
00Ψ01Ψ48,710 --> 00Ψ01Ψ52,928
staly se metody Templ brutlnj
a jejich podezen roste

18
00Ψ01Ψ52,929 --> 00Ψ01Ψ56,812
dokonce a do loajlnho Kruhu Mg...

19
00Ψ01Ψ56,813 --> 00Ψ02Ψ01,733
Korupce infikuje ady Templ a veden
vid svou roli posunutou

20
00Ψ02Ψ01,734 --> 00Ψ02Ψ04,880
od kontroly a ochrany...k potlaen.

21
00Ψ02Ψ04,881 --> 00Ψ02Ψ09,467
Jak napt v Chante roste,
rovnovha sly je udrovna

22
00Ψ02Ψ09,468 --> 00Ψ02Ψ13,686
Hledai, nejlepmi
a nejloajlnjmi z Templ.

23
00Ψ02Ψ13,687 --> 00Ψ02Ψ16,565
Peliv vybranch samotnou Duchovn...

24
00Ψ02Ψ16,566 --> 00Ψ02Ψ21,454
Tito obrnci pravdy vymt korupci
vude tam, kde ji lze nalzt.

25
00Ψ02Ψ21,455 --> 00Ψ02Ψ25,940
A u u nepoctivch Mg nebo v adch Chantry samotn.

26
00Ψ02Ψ25,941 --> 00Ψ02Ψ29,389
Nyn se rsuje "Deset Let Shromaovn Vrnch"

27
00Ψ02Ψ29,390 --> 00Ψ02Ψ31,898
a poutnci ze vech kout svta m

28
00Ψ02Ψ31,899 --> 00Ψ02Ψ34,407
do e Orlaisian, aby se modlili za mr...

29
00Ψ02Ψ35,081 --> 00Ψ02Ψ40,070
Mr, kte ti ze stn, chtj rozbt.

30
00Ψ02Ψ43,880 --> 00Ψ02Ψ46,400
Dragon Age

31
00Ψ04Ψ04,630 --> 00Ψ04Ψ06,940
BratiΞ

32
00Ψ04Ψ06,940 --> 00Ψ04Ψ11,940
Zan nov ra pro vechny MgyΞ

33
00Ψ04Ψ20,020 --> 00Ψ04Ψ24,970
Nyn, Avexis, piel as pipojit se k na vci.

34
00Ψ05Ψ05,850 --> 00Ψ05Ψ08,320
Souste se, Cassandro.

35
00Ψ05Ψ08,320 --> 00Ψ05Ψ11,240
Nedovol, aby s tebou tvj vztek znovu vybhl.

36
00Ψ05Ψ13,030 --> 00Ψ05Ψ14,930
J vm, Byrone.

37
00Ψ05Ψ14,930 --> 00Ψ05Ψ17,040
V v Makera.

38
00Ψ05Ψ25,920 --> 00Ψ05Ψ29,180
Je zbyten se brnit, Avexis.

39
00Ψ05Ψ29,180 --> 00Ψ05Ψ31,950
Pij.. Vypij si svj osud...

40
00Ψ05Ψ31,950 --> 00Ψ05Ψ33,590
Brate Frenicu...

41
00Ψ05Ψ33,590 --> 00Ψ05Ψ36,230
Jestli vypije vc, zabije ji to..

42
00Ψ05Ψ39,570 --> 00Ψ05Ψ42,980
J rozhodnu, kdy m dost. Je to jasnΠΞ

43
00Ψ05Ψ48,450 --> 00Ψ05Ψ50,380
Za ChantruΞ

44
00Ψ05Ψ50,380 --> 00Ψ05Ψ53,450
Za ChantruΞ

45
00Ψ06Ψ42,150 --> 00Ψ06Ψ44,660
Te
[...]
Everything OK? Download subtitles