Preview Subtitle for Welcome Back Brotter


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,723 --> 00:00:02,373
Prethodno u Eureci...

2
00:00:02,630 --> 00:00:03,780
Trudna sam.

3
00:00:04,349 --> 00:00:06,783
Na novoizabrani gradona鐺lnik je...

4
00:00:07,130 --> 00:00:08,480
Gospodin Henry Deacon!

5
00:00:09,893 --> 00:00:12,875
Shavtila sam za嗾o su ti
hormoni tako poludeli...

6
00:00:12,975 --> 00:00:14,355
...ima詁 blizance.

7
00:00:14,891 --> 00:00:19,236
Dozvolio si da se naru啼nje bezbednosti
pretvori u potencijalnu katastrofu.

8
00:00:19,336 --> 00:00:22,356
Gde je Thorne? Ho誦 da je uhapsi.

9
00:00:22,568 --> 00:00:25,677
Odbio si direktno nareenje, i
ovaj put ne mogu da za枸urim na to.

10
00:00:25,777 --> 00:00:28,617
Eureci vi啼 ne trebaju tvoje usluge.

11
00:00:29,567 --> 00:00:31,239
Otpu嗾en si, 啼rife Carter.

12
00:00:35,940 --> 00:00:38,280
Ovo je vrlo impresivna biografija.

13
00:00:38,581 --> 00:00:40,692
Imali ste dugu karijeru
u sprovoenju zakona.

14
00:00:40,792 --> 00:00:43,216
Nikada nisam ni嗾a drugo 枡leo da radim.

15
00:00:43,316 --> 00:00:47,217
Iskustvo je za nas va柤o, u
Ministarstvu za Nacionalnu bezbednost.

16
00:00:47,317 --> 00:00:51,280
Sad, poslednje dve godine, radili
ste u policiji jednog malog mesta.

17
00:00:51,380 --> 00:00:53,467
Ja sam odrastao u malom mestu.

18
00:00:53,567 --> 00:00:55,607
Da li se ikad dogodilo ne嗾o uzbudljivo?

19
00:00:56,000 --> 00:00:59,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

20
00:01:02,522 --> 00:01:03,902
閣a to radi?!

21
00:01:08,879 --> 00:01:11,279
Samo neke uobi鐶jene stvari.

22
00:01:11,929 --> 00:01:13,849
I, kako je pro啾o sastanak?

23
00:01:14,200 --> 00:01:17,434
Nezgodno je biti intervjuisan za novi
posao, kad ne mo枡 da govori o starom.

24
00:01:17,534 --> 00:01:21,203
Vlada 嗾iti svoje tajne, a ti si
mnogo toga video, otkad si ovde.

25
00:01:21,303 --> 00:01:24,505
Pri鐶j mi o tome. U poreenju sa ovim,
Nacionalna Bezbednost 詁 biti dosadna.

26
00:01:24,605 --> 00:01:27,719
Jack, izvini, ali stvarno se
nadam da ne詁 dobiti posao.

27
00:01:27,819 --> 00:01:29,904
Moram da idem. -Mogu
li ne嗾o da pomognem?

28
00:01:30,004 --> 00:01:32,725
Poku啾vam da sredim
difraktor radio talasa.

29
00:01:32,825 --> 00:01:36,472
Sklop EHF antene opet
daje neko pucketanje.

30
00:01:36,597 --> 00:01:38,093
閣a misli?

31
00:01:38,394 --> 00:01:40,058
Sre誅o. -Vidimo se.

32
00:01:44,314 --> 00:01:47,592
Da li su ti ponudili posao?
-Rekli su da 詁 me obavestiti.

33
00:01:47,692 --> 00:01:50,794
Ali kada 詁 te obavestiti? Ho詁mo
li odmah morati da se selimo, ili...

34
00:01:50,894 --> 00:01:53,884
Ne znam, ali, nema
vi啼 Vinspressa za tebe.

35
00:01:53,984 --> 00:01:57,543
Moj 枴vot je u potpunom haosu,
a ti misli da je to sme嗜o?

36
00:01:57,643 --> 00:01:58,443
Ne mislim.

37
00:01:58,568 --> 00:02:02,719
Ustvari, rek'o sam im da ne mogu da
po鈩em, dok ti ne zavr喨 semestar.

38
00:02:02,819 --> 00:02:06,199
Olak啾誦 ti ovo, koliko god mogu.

39
00:02:06,753 --> 00:02:08,673
Vince, mogu li da dobijem hamburger?

40
00:02:08,881 --> 00:02:11,161
Jednostavno jelo, za
jednostavnog 鑰veka.

41
00:02:11,669 --> 00:02:13,834
Ne詁 biti isto, bez tebe.

42
00:02:13,934 --> 00:02:18,394
Vince, mo枡 li sam da se
snae, samo sekundu, molim te?

43
00:02:19,188 --> 00:02:20,188
Hvala.

44
00:02:23,885 --> 00:02:28,092
[...]
Everything OK? Download subtitles