Preview Subtitle for Disneyland


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,112 --> 00:00:02,472
Prosm, prosm, prosm, prosm.

2
00:00:02,473 --> 00:00:03,853
Dobre, o toto znamen?

3
00:00:03,854 --> 00:00:04,993
Chceme si by ist, e som
dostatone vek,

4
00:00:04,994 --> 00:00:06,495
aby som mohol s na vetky
atrakcie v Disneylande.

5
00:00:06,496 --> 00:00:07,919
Bez panka.

6
00:00:07,920 --> 00:00:09,029
Chlape...

7
00:00:09,365 --> 00:00:10,376
sme pripraven vyrazi.

8
00:00:10,377 --> 00:00:11,421
Parda!

9
00:00:11,422 --> 00:00:12,595
akal som na tento
okamik

10
00:00:12,596 --> 00:00:13,583
odvtedy, o doktor ukzal

11
00:00:13,584 --> 00:00:16,328
na ultrazvuk tvojej
mami a povedal,

12
00:00:16,499 --> 00:00:18,703
"bu to je piata konatina,
alebo mte chlapca."

13
00:00:18,704 --> 00:00:19,511
Nechutn.

14
00:00:19,512 --> 00:00:20,035
Dobre...

15
00:00:20,036 --> 00:00:22,402
Chcem aby ste sa vetci
poriadne najedli doma,

16
00:00:22,403 --> 00:00:24,432
pretoe "najastnejie
miesto na Zemi"

17
00:00:24,433 --> 00:00:26,832
je taktie domovom najdrahieho
peiva na svete.

18
00:00:26,833 --> 00:00:28,632
Bude to parda.

19
00:00:28,633 --> 00:00:30,921
Kto by nemiloval de
v Disneylande?

20
00:00:30,922 --> 00:00:32,561
Nemete s bezo ma?

21
00:00:32,562 --> 00:00:34,584
Si diea.
Potrebujeme a tam.

22
00:00:34,585 --> 00:00:36,504
No, nemohli sme
s v hor de.

23
00:00:36,505 --> 00:00:38,634
Sektor s technolgiami rastie.

24
00:00:38,635 --> 00:00:40,405
V kole robme projekt
na akciovom trhu

25
00:00:40,406 --> 00:00:41,972
a dnes je posledn de.

26
00:00:41,973 --> 00:00:44,306
Vetci sme dostali tisc
virtulnych dolrov na investovanie,

27
00:00:44,307 --> 00:00:45,917
a ke sa zajtra
trh uzavrie,

28
00:00:45,918 --> 00:00:47,269
som vo veden.

29
00:00:47,843 --> 00:00:50,240
Mono nebudem dlh,
alebo portovec,

30
00:00:50,241 --> 00:00:52,177
ale jednho da,
budem boh,

31
00:00:52,259 --> 00:00:54,324
o je dobr, pretoe
to sleny miluj

32
00:00:54,547 --> 00:00:57,121
a som zvyknut na
urit ivotn tl.

33
00:00:57,705 --> 00:01:00,243
Vne chce dievat,
ktor a chc len kvli peniazom?

34
00:01:00,244 --> 00:01:01,882
Chcel by som ma t monos.

35
00:01:02,630 --> 00:01:05,745
Manny, zavri pota
a nasa si ui.

36
00:01:05,746 --> 00:01:07,646
Nechcem to ma na sebe.

37
00:01:07,647 --> 00:01:09,800
Bu diea! Nasa si ich!

38
00:01:09,801 --> 00:01:12,266
Vne? Tieto topnky?

39
00:01:12,436 --> 00:01:12,944
o?

40
00:01:12,945 --> 00:01:15,803
Vie koko budeme v Disneylande chodi?

41
00:01:16,104 --> 00:01:18,470
Preo si mysl, e tam maj
toko tukov na sktroch?

42
00:01:18,471 --> 00:01:20,403
Rada nosm dlh podptky.
Som v poriadku.

43
00:01:20,404 --> 00:01:22,586
To je ako s tou bundou,
o si si odmietla zobra,

44
00:01:22,587 --> 00:01:24,474
ke som povedal, "zober si bundu."

45
00:01:24,576 --> 00:01:26,170
"Nevrav mi o mm robi!
Som v poriadku!

46
00:01:26,171 --> 00:01:27,521
A nebola si v poriadku.

47
00:01:27,522 --> 00:01:29,062
Cel si sa triasla od zimy

48
00:01:29,063 --> 00:01:31,379
a ja som vyzeral ako blbec,
o nechce da svojej ene bundu,

49
00:01:31,380 --> 00:01:33,614
tak som ti ju dal a potom
som sa triasol cel ja,

50
00:01:33,
[...]
Everything OK? Download subtitles