Preview Subtitle for The Mighty Boosh


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,240 --> 00:00:06,870
Zdravo. Moje ime je Hauard Mun.
Ovo je moj pomoćnik, Vins Noar.

2
00:00:06,960 --> 00:00:09,838
Pomoćnik? Gubi se.
Ti si moj pomoćnik.

3
00:00:09,920 --> 00:00:11,797
Ne počinji.
- Ili šta?

4
00:00:11,880 --> 00:00:14,394
Ili ću se zaleteti na tebe,
kao severnjački metak.

5
00:00:14,480 --> 00:00:18,553
Baciću potez na tebe.
- Osetio sam tvoje poteze.

6
00:00:18,640 --> 00:00:21,632
To je kao milovanje
prirodnim jogurtom.

7
00:00:21,720 --> 00:00:24,029
Imam nove, moćne poteze sada.

8
00:00:24,120 --> 00:00:26,918
Poslao si narudžbenicu za nove?

9
00:00:27,000 --> 00:00:30,151
Da. Stigli su jutros.
- Prvom poštom?

10
00:00:30,240 --> 00:00:33,630
Da. Prva pošta bola košta.
- Hajde onda.

11
00:00:33,720 --> 00:00:37,599
Izvešću te na ručak
sa gospodinom i gospođom Bol.

12
00:00:37,680 --> 00:00:40,148
Naručićemo pitu od nasilja.

13
00:00:40,240 --> 00:00:42,196
Hoćeš malo?
- Hajde.

14
00:00:43,920 --> 00:00:46,309
Šta to bi? To nije ništa.

15
00:00:46,400 --> 00:00:49,551
Izgleda tako.
Ali to je vibrirajući dlan.

16
00:00:49,640 --> 00:00:54,270
Za dva sata ići ćeš u kupovinu,
kupićeš kapu, neće ti pristajati.

17
00:00:54,360 --> 00:00:58,069
Nema šanse. Gledaj me.
Moja kosa je virtuelna kapa.

18
00:00:58,160 --> 00:01:00,469
Sve kape mi pristaju.
- Videćeš.

19
00:01:00,560 --> 00:01:02,710
Hoću.
- Uživajte.

20
00:01:03,000 --> 00:01:06,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

21
00:01:08,800 --> 00:01:19,346
Prevod i obrada: Natalija Stošić

22
00:01:26,800 --> 00:01:29,314
Zdravo.
- Zdravo.

23
00:01:29,400 --> 00:01:31,391
Da li me je gđa Gideon zvala?

24
00:01:31,480 --> 00:01:36,429
Da, ona tebe da zove.
Mislim, možda jeste.

25
00:01:36,520 --> 00:01:39,557
Da, zašto bi me zvala?
Ona misli da sam idiot.

26
00:01:39,640 --> 00:01:42,950
Ima milion razloga što te nije zvala.

27
00:01:43,040 --> 00:01:46,032
Možda je zarobljena u kredencu.

28
00:01:46,120 --> 00:01:48,998
Ona je otmena žena,
ne zarobljuje se u kredence.

29
00:01:49,080 --> 00:01:52,959
Ljudi stalno budu zarobljeni
u kredencu. Doktori, zubari, advokati.

30
00:01:53,040 --> 00:01:56,749
Jesi li gledao emisiju?
"Kapetan Kredenac, zarobljen u kredencu."

31
00:01:56,840 --> 00:02:00,276
"Može li izaći? Hoće li izaći?
Naravno da hoće. " Gledao sam.

32
00:02:00,360 --> 00:02:02,032
Nije u kredencu. Eno je.

33
00:02:02,120 --> 00:02:04,998
Da.
- Eto nje.

34
00:02:06,760 --> 00:02:11,834
Dražesna gospo.
Sa licem kao krem ovalnim.

35
00:02:12,680 --> 00:02:17,117
Tvoj nos kao
ukusna padina krema

36
00:02:18,200 --> 00:02:22,273
Tvoje uši kao... režnjevi od krema.

37
00:02:22,360 --> 00:02:28,117
Tvoji zubi tvrdi poput
sjajnih klinova od krema...

38
00:02:32,600 --> 00:02:34,033
Izvini molim te?

39
00:02:34,120 --> 00:02:37,351
Izvodim spev. Za gđu Gideon.

40
00:02:43,000 --> 00:02:47,437
Daj Hauarde. Smatram da postupaš
pogrešno sa Gideonovom.

41
00:02:47,520 --> 00:02:50,717
Na šta misliš?
- Pitaš je da izađete, ona odbije.

42
00:02:50,800 --> 00:02:55,874
I ti visiš u njenoj bašti celo veče
jadikujući nad njenim ribnjakom.

43
00:02:55,960 --> 00:02:59,157
Kako znaš?
- Piše u svim novinama.

44
00:02:59,240 --> 00:03:03,153
"Čovek ubio ludog
šarana ljudskim suzama." Strane 4-44.

45
00:03:03,
[...]
Everything OK? Download subtitles