Preview Subtitle for Tears Of The Sun Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,603 --> 00:01:04,052
С Ъ Л З И Т Е Н А С Л Ъ Н Ц Е Т О

2
00:01:23,047 --> 00:01:27,920
Напрежението, което кипи от месеци
в Нигерия вчера се взриви...

3
00:01:27,962 --> 00:01:33,417
когато заточеният ген. Мустафа Якубу
организира бърз и насилствен преврат

4
00:01:33,458 --> 00:01:38,666
срещу демократично избраното
правителство на президента Самюъл Азука.

5
00:01:38,708 --> 00:01:43,288
В земя със 120 милиона население
и над 250 етнически групи

6
00:01:43,330 --> 00:01:46,455
враждебността има дълга история,

7
00:01:46,497 --> 00:01:51,534
особено между мюсолманите Фулани
от север и християните Ибо от юг.

8
00:01:51,575 --> 00:01:55,491
Победилите бунтовници -
Фуланите са по улиците

9
00:01:55,533 --> 00:02:00,030
докато изблиците на насилие
продължават из цялата страна.

10
00:02:00,074 --> 00:02:04,655
.Хиляди са убити в сражения или
.са екзекутирани по-късно.

11
00:02:04,697 --> 00:02:10,150
Страхуващи се от етническо прочистване,
повечето Ибо напускат домовете си

12
00:02:10,192 --> 00:02:14,400
бягайки от града в търсене
на убежище където и да е.

13
00:02:14,442 --> 00:02:18,648
Генерал Якубу е поел контрол
над почти цялата страна

14
00:02:18,689 --> 00:02:21,395
и командва с твърда ръка.

15
00:02:21,437 --> 00:02:26,019
Обединените нации все още не
са взели становище по въпроса

16
00:02:26,063 --> 00:02:30,641
но сили на САЩ вече започнаха
да евакуират посолството си.

17
00:02:30,683 --> 00:02:39,096
Някъде около Африканския бряг.

18
00:02:39,138 --> 00:02:44,179
Както виждате зад мен,
на американския самолетоносач "Хари Труман"

19
00:02:44,221 --> 00:02:50,175
оживлението е голямо, докато продължава
евакуацията на чужденците от цяла Нигерия.

20
00:02:50,217 --> 00:02:52,882
Някогашната мирна страна

21
00:02:52,925 --> 00:02:58,005
е разтърсена от серия етнически
вълнения и кратки, но горчиви битки

22
00:02:58,047 --> 00:03:03,002
най-вече заради контрола на
огромните нефтени запаси на страната.

23
00:03:03,044 --> 00:03:06,209
Нищо не може да подготви страната

24
00:03:06,252 --> 00:03:10,624
за съкрушителните и критични действия,
които настъпиха.

25
00:03:10,667 --> 00:03:14,789
Току-що научихме, че цялото
президентско семейство

26
00:03:14,831 --> 00:03:17,412
е било избито.
Повтарям:

27
00:03:17,455 --> 00:03:35,323
Цялото президентско семейство е избито.

28
00:03:35,364 --> 00:03:39,361
Добре дошли на борда, г-н посланик.
- Благодаря.

29
00:03:39,405 --> 00:03:41,693
Дайте ако обичате.

30
00:03:41,734 --> 00:03:43,984
Ударен е в крака!

31
00:03:44,027 --> 00:03:48,275
Закарайте го в лазарета!

32
00:03:48,316 --> 00:03:49,898
Я се виж.

33
00:03:49,941 --> 00:03:52,856
Добре дошъл отново.
- Благодаря.

34
00:03:52,898 --> 00:03:58,395
Господа, оценяваме това, че се потрудихте,
но трябва да ви върнем обратно.

35
00:03:58,436 --> 00:04:02,809
Особено важна задача. Трябва
да измъкнем важна личност.

36
00:04:02,852 --> 00:04:07,183
Нахранете се добре и се
подгответе за тридневна акция.

37
00:04:07,225 --> 00:04:10,513
Ще се видим за още инструкции.
Ти...

38
00:04:10,555 --> 00:04:20,678
отиди да те види доктора.
- Дадено, капитане.

39
00:04:20,720 --> 00:04:22,177
Мирно.

40
00:04:22,219 --> 00:04:30,090
Свободно господа.
Седнете.
[...]
Everything OK? Download subtitles