Preview Subtitle for Stacked


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET

2
00:00:33,900 --> 00:00:37,220
Joe! Hej Joe!

3
00:00:38,721 --> 00:00:39,611
Hej Joe!

4
00:00:40,312 --> 00:00:43,218
Joe! M契 tu telefon!
Telefon!

5
00:00:43,700 --> 00:00:47,010
Nejsem tvoje sekret貢ka a tvoje
man룐lka nen m遑 뛸f!

6
00:00:47,129 --> 00:00:48,254
Sly뚄las to, Cheryl?

7
00:00:48,300 --> 00:00:49,967
Tohle je firemn telefon.

8
00:00:59,475 --> 00:01:02,406
Jestli je tohle indi烱sk poh俔bi뚒,
tak jsem tot涇n v h更i.

9
00:01:02,510 --> 00:01:04,018
Budu v乶t soudn spory cel m栒鞍e.

10
00:01:04,510 --> 00:01:05,918
Zat庵 v炅 nem梟u nic sl雁it, pane,

11
00:01:06,000 --> 00:01:08,451
ale nemysl庵, 룐 Paiutiov nosili podpadky.

12
00:01:10,400 --> 00:01:11,960
Hej, tak jak to vypad覡

13
00:01:12,000 --> 00:01:13,380
No...

14
00:01:13,740 --> 00:01:16,900
T肅o bylo n燼庵 pokryto.

15
00:01:17,200 --> 00:01:19,616
Je to 泊rn, pru룙...

16
00:01:20,900 --> 00:01:22,637
A taky p璹n pali搏t.

17
00:01:22,700 --> 00:01:24,410
Mysl庵, 룐 je to st俔뚍 asfalt.

18
00:01:24,500 --> 00:01:26,501
Zadr륈 z璥ach a nep晛vol zv予ata.

19
00:01:26,600 --> 00:01:28,845
A taky n炅 p璹n zt縊 pr徑i.

20
00:01:29,600 --> 00:01:32,845
M炅e tu naru뚄nou zeminu v okruhu
metr na metr a p黃.

21
00:01:35,500 --> 00:01:36,686
P烱ov!

22
00:01:36,720 --> 00:01:39,231
Na룓avte lopaty!

23
00:01:59,000 --> 00:02:01,374
Mysl狎e, 룐 na뚄 Jane Doe
byla poh爀ena za룔va?

24
00:02:01,450 --> 00:02:02,431
J ti nev庵.

25
00:02:02,600 --> 00:02:05,065
Kdy byla objeven,
byla skoro pln zakryt.

26
00:02:05,150 --> 00:02:08,330
A j poh爀il kdokoliv, ur粕t m肅
p惚stup k velkmu mno룝tv asfaltu.

27
00:02:08,711 --> 00:02:11,044
T俔ba n琡ak stavebn d肅n岩.

28
00:02:11,130 --> 00:02:13,478
Nicku, sebral jsi u ten vzorek p璜y?

29
00:02:13,540 --> 00:02:16,323
Jo, ale mimo to mysl庵,
룐 m炅 i n塾o jinho.

30
00:02:18,500 --> 00:02:19,732
Hele.

31
00:02:20,162 --> 00:02:21,466
Koukn楯e se na to.

32
00:02:22,649 --> 00:02:24,271
T俔t noha.

33
00:02:25,143 --> 00:02:27,374
To vypad, 룐 pod t庵hle t肅em
je je뚒 jedno.

34
00:02:33,600 --> 00:02:36,140
Nev庵, jestli j poh爀ili za룔va,

35
00:02:36,220 --> 00:02:38,163
ale ur粕t j nepoh爀ili samotnou.

36
00:03:38,068 --> 00:03:40,698
Dva p痙y rukou. Dva p痙y nohou.

37
00:03:40,780 --> 00:03:42,970
Dv lebky. Dv t肅a.

38
00:03:43,000 --> 00:03:44,880
Ob se zdaj jako 룐ny.

39
00:03:45,410 --> 00:03:47,256
Horn Jane Doe je sto泊n.

40
00:03:47,300 --> 00:03:49,560
Doln Jane Doe le륈 zp惚ma.

41
00:03:49,600 --> 00:03:52,559
Tohle vypad jako... ostnat dr磬.

42
00:03:52,600 --> 00:03:55,379
Je to v jej puse.
M梟e to bt zuba縣k apar磬.

43
00:03:55,400 --> 00:03:58,050
Nebo n琡ak druh mu凡c軋o za惚zen.

44
00:03:58,120 --> 00:03:59,497
M磬e na mysli ritu涇n zabit啞

45
00:03:59,500 --> 00:04:01,328
Nev庵, co m炅 na mysli.

46
00:04:02,729 --> 00:04:06,287
ekli mi, 룐 jste na뚋i dv zakopan t肅a,
p俔lit asfaltem?

47
00:04:06,377 --> 00:04:09,510
Tak. A jak je odd肅厄?

48
00:04:09,900 --> 00:04:11,581
T庵 si je뚒 nejsem jist.

49
00:04:11,800 --> 00:04:13,414
Jak se zd, tak se t庵 nem梟u pro俔zat,

50
00:04:13,500 --> 00:04:16,609
ani bych potencion涇n
nezni粕la d隍azy,
[...]
Everything OK? Download subtitles