Preview Subtitle for Darkwing Duck


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:23,656 --> 00:00:26,216
Naotrimo se.

2
00:01:09,402 --> 00:01:12,769
Kako eli da skon*a, Darkvine?

3
00:01:12,839 --> 00:01:15,569
Standardno ili prepe*eno?

4
00:01:16,476 --> 00:01:20,708

ta kae na mirno, u snu,
u dubokoj starosti?

5
00:01:22,348 --> 00:01:24,316
Upomo«! Upomo«!

6
00:01:24,384 --> 00:01:27,649
Neka mi neko pomogne!

7
00:01:30,256 --> 00:01:32,520
Stani.

8
00:01:32,592 --> 00:01:35,618
Ne verujem u ovo.
Ovo je... Ovo je...

9
00:01:35,695 --> 00:01:40,394
Napeto, zar ne? Mi iz
korporacije Odli*nih Stripova

10
00:01:40,467 --> 00:01:43,698
gajimo velike nade u
ovo izdanje.

11
00:01:43,770 --> 00:01:49,299
I iskreno, G-dine Darkving,
miriemo blokbaster hit!

12
00:01:49,375 --> 00:01:54,745
Ovo svakako mirie, gospodine.
Jer smrdi!

13
00:01:54,814 --> 00:01:57,078

ta mu fali?

14
00:01:57,150 --> 00:02:00,017
Fali? Nita mu ne fali.

15
00:02:00,086 --> 00:02:06,082
Osim apsolutno svega.
Ovo nema veze sa realno«u.

16
00:02:06,159 --> 00:02:10,220
Moda smo malo uneli
dramske elemente...

17
00:02:10,296 --> 00:02:14,164
چisto da oivimo likove,
ako me razumete?

18
00:02:14,234 --> 00:02:16,600
Tvoji dramski elementi

19
00:02:17,003 --> 00:02:19,836
su upravo ukinuti!

20
00:02:19,906 --> 00:02:24,900
Vidi, mislili smo da deluje
malo prenaduvano i suvie smelo

21
00:02:24,978 --> 00:02:27,071
i malo tei za varenje.

22
00:02:27,147 --> 00:02:31,015
Naravno! Takvi su heroji!

23
00:02:31,084 --> 00:02:33,712
Ovo bi me upropastilo.
Smejali bi mi se.

24
00:02:33,786 --> 00:02:36,816
Nijedan zlikovac me se
vie ne bi plaio.

25
00:02:36,889 --> 00:02:40,458
Sluaj brajko, deca podlena uticaju
irom sveta bi ovo *itala.

26
00:02:40,527 --> 00:02:45,430
Kako da se pravilno razvijaju
ako misle da sam kukavica?

27
00:02:45,498 --> 00:02:51,130
Ako «e da pravi strip po uzoru na
moj ivot, onda uradi to kako treba!

28
00:02:51,204 --> 00:02:55,834
Samo jednoj osobi bih poverio
ovakav zadatak... a to sam ja.

29
00:02:56,676 --> 00:02:59,702
Hajde, tata!
elim da ga vidim!


30
00:02:59,779 --> 00:03:05,149
- Ne«e niko da ga vidi dok ga ne sredim.
- Moda moemo da ti pomognemo, DV.

31
00:03:05,218 --> 00:03:09,655
Moete da pomognete tako
to «ete da me pustite na miru!

32
00:03:09,722 --> 00:03:13,522
Treba«e mi sva sredstva
da spre*im ovaj fiasko

33
00:03:13,593 --> 00:03:17,620
jer je potrebno sve prepraviti,
od po*etka do kraja.

34
00:03:17,697 --> 00:03:20,962
Sre«om, ja sam oli*enje iskrenosti

35
00:03:21,034 --> 00:03:24,162
da unesem elemente
koji su potrebni.

36
00:03:24,237 --> 00:03:29,140
Jednom re*ju, Darkving Dak je bio... Hmm.

37
00:03:29,209 --> 00:03:33,475
Da li fenomenalan ima jedno "F" ili dva?

38
00:03:33,546 --> 00:03:36,538
Slavni savreni borac
protiv zlo*ina...

39
00:03:36,616 --> 00:03:40,017
Neobi*no sjajan borac
protiv zlo*ina?

40
00:03:40,086 --> 00:03:44,989
Zastrauju«e lep?
Toliko prideva, a malo vremena.


41
00:03:45,058 --> 00:03:47,219
Darkving Dak je otiao da istrai

42
00:03:47,293 --> 00:03:52,287
misteriozni nestanak inspektora
za bezbednost br. 16.

43
00:03:54,667 --> 00:03:59,536
O*ito da ga je oduvala neka
nepoznata sila kroz zid toaleta.

44
00:03:59,606 --> 00:04:03,838
Sigurnosni inspektor je imao nezgodu?
Ali oni
[...]
Everything OK? Download subtitles