Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ00Ψ07,561 --> 00Ψ01Ψ07,270
Iz prethodnih epizoda...

3
00Ψ04Ψ03,550 --> 00Ψ04Ψ09,435
"Do poslednjeg daha"

4
00Ψ04Ψ46,871 --> 00Ψ04Ψ49,481
Postoje dve grupe vojnika
i niko ne nosi maske.

5
00Ψ04Ψ50,089 --> 00Ψ04Ψ53,563
Mora da je skine. -Pa da budem
odgovoran za zarazu pola panijeΠ

6
00Ψ04Ψ53,563 --> 00Ψ04Ψ56,167
Ne, hvala.
-Ovako se igra Travijate Fermine.

7
00Ψ05Ψ05,656 --> 00Ψ05Ψ07,472
Odakle poinjemoΠ

8
00Ψ05Ψ12,954 --> 00Ψ05Ψ17,024
I N T E R N A T
69. epizoda

9
00Ψ05Ψ29,980 --> 00Ψ05Ψ31,264
I ta je ovoΠ

10
00Ψ05Ψ31,924 --> 00Ψ05Ψ34,168
Dobitna kombinacija na lutrijiΠ

11
00Ψ05Ψ36,531 --> 00Ψ05Ψ38,714
Ti brojevi su va spas.

12
00Ψ05Ψ39,748 --> 00Ψ05Ψ41,106
Zapamti ih.

13
00Ψ05Ψ41,581 --> 00Ψ05Ψ43,252
ali se, zar neΠ

14
00Ψ05Ψ46,230 --> 00Ψ05Ψ47,612
Zato jaΠ

15
00Ψ05Ψ47,841 --> 00Ψ05Ψ49,699
Nemoj da ih zaboravi, Ivane.

16
00Ψ05Ψ51,340 --> 00Ψ05Ψ53,674
Vai ivoti zavise
od ovih brojeva.

17
00Ψ06Ψ27,950 --> 00Ψ06Ψ30,842
Ivane, Ivane...

18
00Ψ06Ψ32,629 --> 00Ψ06Ψ34,157
Jesi li dobroΠ

19
00Ψ06Ψ35,358 --> 00Ψ06Ψ36,997
Da, imao sam komar.

20
00Ψ06Ψ37,954 --> 00Ψ06Ψ41,093
Trebao bi da sanja
sa mnom.

21
00Ψ06Ψ56,838 --> 00Ψ06Ψ59,137
Uostalom, komar poinje sad.

22
00Ψ07Ψ01,648 --> 00Ψ07Ψ03,609
Danas je na
poslednji dan.

23
00Ψ07Ψ05,001 --> 00Ψ07Ψ06,211
Ne govori to.

24
00Ψ07Ψ06,648 --> 00Ψ07Ψ09,120
Fermin i Rebeka e doneti
sve to treba.

25
00Ψ07Ψ09,524 --> 00Ψ07Ψ10,781
Videe.

26
00Ψ07Ψ11,258 --> 00Ψ07Ψ13,991
I da ga donesu, jo uvek bi trebalo
da naprave mainu.

27
00Ψ07Ψ14,194 --> 00Ψ07Ψ16,310
Pa taΠ
-Nemogue je.

28
00Ψ07Ψ17,836 --> 00Ψ07Ψ19,320
Imaju samo jedan dan.

29
00Ψ07Ψ20,684 --> 00Ψ07Ψ23,167
Zna li ti sve stvari koje mogu da
se urade za jedan danΠ

30
00Ψ07Ψ27,525 --> 00Ψ07Ψ29,494
Ili u 10 minutaΠ

31
00Ψ07Ψ58,286 --> 00Ψ07Ψ59,971
Nee da se obueΠ
-Hou, evo odmah.

32
00Ψ08Ψ11,073 --> 00Ψ08Ψ12,665
aptaice duhova,

33
00Ψ08Ψ14,421 --> 00Ψ08Ψ16,203
jedna zdravica.

34
00Ψ08Ψ20,909 --> 00Ψ08Ψ25,335
Jer emo izai iz ovoga
ivi i zdravi.

35
00Ψ08Ψ25,736 --> 00Ψ08Ψ28,446
I posle emo ja i ti da putujemo
svetom sa motorom.

36
00Ψ08Ψ28,446 --> 00Ψ08Ψ30,526
I sve emo obii.

37
00Ψ08Ψ31,664 --> 00Ψ08Ψ33,775
I zna li ta je najboljeΠ

38
00Ψ08Ψ35,314 --> 00Ψ08Ψ37,899
To to emo se voleti kao
to niko nije.

39
00Ψ08Ψ40,817 --> 00Ψ08Ψ41,940
Uvek.

40
00Ψ09Ψ02,146 --> 00Ψ09Ψ03,318
Volim te.

41
00Ψ09Ψ12,539 --> 00Ψ09Ψ15,426
Hasinta, hoe li da vidi moju
guzicu sad kad sam porastaoΠ

42
00Ψ09Ψ17,268 --> 00Ψ09Ψ20,146
Ako te uhvatim oelavie
pre vremena.

43
00Ψ09Ψ20,619 --> 00Ψ09Ψ21,835
Besramnik.

44
00Ψ09Ψ24,368 --> 00Ψ09Ψ26,178
Rekao sam vam da smem,
ja sam iz Bilbaa.

45
00Ψ09Ψ26,557 --> 00Ψ09Ψ28,097
Sad je red na Lukasa,
ta biraΠ

46
00Ψ09Ψ28,439 --> 00Ψ09Ψ29,972
Poljubac ili izazovΠ

47
00Ψ09Ψ30,558 --> 00Ψ09Ψ34,257
Da je hrabar izabrao bi izazov
ali poto je pizda...

48
00Ψ09Ψ34,635 --> 00Ψ09Ψ38,919
Nije pizda nego je oseajan, a oseajnim
momcima se sviaju polupci, zar ne LukaseΠ

49
00Ψ09Ψ42,284 --> 00Ψ09Ψ45,637
Ajde Lukase, izaberi.
Istina ili izazovΠ

50
00Ψ09Ψ47,254 --> 00Ψ09Ψ48,980
Biram istinu.
-Ja postavljam.

51
00Ψ09Ψ49,207 --> 00Ψ09Ψ51,113
Ko je dev
[...]
Everything OK? Download subtitles